Berlin, Potsdam és a Harz-hegység bűbájos városai

7 napos buszos körutazás világörökségek nyomában Kelet-Németországban

Ez a körutazásunk Kelet-Németország középső részének legfontosabb látnivalóit mutatja be. A programban szereplő városok közül 1990 előtt Goslar az NSZK-hoz, az összes többi az NDK-hoz tartozott.

-15%

kedvezmény egyes
időpontokban!

Alapár tartalmazza

Az autó­bu­szos uta­zást, a 6 éj­sza­kai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a kísérő ide­gen­ve­ze­tőét és a felsorolt progra­mo­kat.

Alapár nem tartalmazza

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást és a belépődíjakat.

Hossz: 
7 nap
Szállás: 
szálloda
***
Program: 

1. nap:
Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parkolóból reggel 5.15-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6.30-kor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tatabánya – Győr – Rajka – Pozsony – Brno – Prága – Drezda út­vo­na­lon. Szállás Berlin mellett (3 éj).

2. nap: Potsdam
Egész napos program a Berlin melletti Potsdamban, Brandenburg tartomány főváro­sában. A belváros mellett talál­ható a hatalmas, közel 300 hektáros Sanssouci Park, ahol a porosz királyok az 1700-as években Európa egyik legnagyszerűbb palota­együt­te­sét hozták létre. A számos szép palota közül kie­mel­ke­dik a rokokó stílusú Sanssouci kastély, melyet részben maga II. (Nagy) Frigyes király ter­vezett.
A nap felét ebben a parkban töltjük, a Sanssouci kastélyon kívül még lehe­tő­ség lesz két-három to­váb­bi palota meg­te­kin­té­sé­re is (mindegyik nagy élmény a maga nemében).
Délután egy viszonylag rövidebb autó­buszos és gyalogos vá­ros­né­zés következik. A belváros egyik kü­lön­le­gessége a több mint 130 jellegzetes oromzatos házból álló Holland Negyed.
A vá­ros­né­zés után sza­bad­idő, illetve az ér­dek­lő­dők­kel meglátogatjuk a város szélén, gyönyörű környe­zetben fekvő Cecilienhof kastélyt. Ez volt a helyszíne a II. világháborút Európában lezáró Potsdami Kon­fe­ren­ciá­nak, ahol a szövetségesek vezetői év­ti­ze­dekre meghatározták (megpecsételték) Európa sorsát.

3. nap: Berlin
Kirándulás az egyesített Németország főváro­sába, Berlinbe, az egykori porosz fő­vá­ros­ba. Az egész napos autó­buszos és gyalogos vá­ros­né­zés során látjuk majd a város leg­fon­to­sabb ne­ve­zetes­sé­geit. Egy kis ízelítő: a Brandenburgi-kapu (Berlin jelképe), a Reichstag (a német par­la­ment épülete), az Unter den Linden sugárút (Berlin legporoszabb utcája), a Holokauszt-emlékmű, a Potsdamer tér szu­per­mo­dern épületei, a Gendarmenmarkt (Berlin egyik leg­szebb tere), a berlini fal maradványai, a Checkpoint Charlie (az egykori határátkelőhely), az Alexander­platz a Vörös városházával és az NDK jelképének számító tévétoronnyal, a Berlini dóm, a Múzeum­sziget (meglátogatjuk a világhírű Pergamon Mú­zeu­mot), a Kurfürstendamm, a Vilmos császár-em­lék­temp­lom stb.
Napközben 1-2 alkalommal ter­mé­sze­te­sen lesz egy kis sza­bad­idő is regenerálódásra, étkezésre, vá­sár­lásra.

4. nap: Wittenberg (Luther városa), Kyffhäuser-emlékmű, Stolberg
A délelőtti programunk egy világtör­té­nel­mi je­len­tő­ségű hely, Luther városa, Wittenberg, a re­for­má­ció fővárosa. A városnéző séta során látjuk majd a vártemp­lomnak azt a híres kapuját, melynek ajtajára Luther 1517. október 31-én kiszögezte híres téziseit, ami elindította a reformációt, az egyház­sza­ka­dást. A közös séta után sza­bad­idő a szépen karbantartott óvárosban, ezalatt lehe­tő­ség lesz ide­gen­ve­ze­tőnk­kel a Luther-ház meg­te­kin­té­sé­re. Ez az egészen érdekes múzeum nemcsak Luther életét, hanem a reformáció történetét is bemutatja.
A déli órákban továbbutazunk a Kyffhäuser-hegy­ség­be (mini Harz-hegységnek is szokták nevezni). A hegység egyik csúcsán talál­ható Németország egyik legmo­nu­men­tá­lisabb emlékműve, a Kyffhäuser- vagy Barbarossa-emlékmű, melyet egy nagyméretű kö­zép­ko­ri várrom közepén építettek fel. Nemcsak az emlékmű és a vármaradványok miatt érdemes idelátogatni, hanem a környező tájra és a Harz-hegységre nyíló pazar pano­ráma miatt is.
Ezt követően leereszkedünk a Kyffhäuser-hegy­ség­ből, és a szom­szé­dos Harz-hegység szép tájain keresztül utazunk a kö­vet­ke­ző szállodánk irányába. Útközben megállunk egy sétára egy kis mese­vá­ros­ká­ban, Stolbergben. A szép fekvésű település szinte teljes egészében késő kö­zép­ko­ri favázas házakból áll. Számos utazó feltette már magában a kérdést, hogy látott-e életében ennél bű­bá­jo­sabb városkát...
Szállás Quedlinburg kör­nyé­kén (3 éj).

5. nap: Wernigerode, Quedlinburg
Mind Wernigerode, mind Quedlinburg a Harz-hegység északi lábainál fekszik, mindkét település elbűvölő óvárossal rendelkezik sok száz színes favázas házzal, szebbnél szebb terekkel, utcákkal, palotákkal, temp­lomokkal. Az óvárosok szinte minden pontja képeslapra kívánkozik. 
Quedlinburg magyar vonatkozású érdekessége, hogy 973-ban – a kalandozások után – a nyugatra nyitás látvá­nyos jeleként Géza fejedelem követei itt tárgyaltak elő­ször I. Ottó császárral.
A városnéző séták után lesz szabad program is mindkét városban. Wernigerodéban ezalatt lehe­tő­ség lesz a város fölé magasodó romantikus vár­kas­tély meg­te­kin­té­sé­re, Quedlinburgban pedig meg­néz­zük a román stílus remekművét, az egykori apátsági temp­lomot a kincstárával együtt. Ebben a városban ajánljuk a Favázas Házak Múzeumát is, melyet a város legrégibb favázas házában rendeztek be.

6. nap: Halberstadt, Goslar
Délelőtt séta az egykori püspöki székvárosban, Hal­ber­stadt­ban. A város fő látni­va­lója a lenyűgöző Szent István-dóm, az észak-német gótika mesterműve. A dóm kincstára sok mű­vé­szet­tör­té­nész szerint a leggaz­dagabb egyházi kincstár egész Német­or­szágban.
A nap nagyobbik részét Goslarban, a kö­zép­ko­ri német császárok egyik kedvenc váro­sában töltjük. Goslar nagyméretű, fe­lejt­he­tet­lenül szép óváro­sában 1000-nél is több kö­zép­ko­ri és reneszánsz (nagyrészt favázas) ház talál­ható. A vá­ros­né­zés másik fő attrakcióját a Kaiserpfalz (a kö­zép­ko­ri császári palota) meg­te­kin­té­se jelenti. Dísztermében 67 elem­ből álló falfestményciklus meséli el a német uralkodók történetét.
A vá­ros­né­zés után marad sza­bad­idő a város egyéni felfedezésére. Ez azért is fontos, mert az óvárosban gyakorlatilag mindenfelé lehet építészeti csodákkal találkozni.

7. nap:
Hazautazás a Lipcse – Drezda – Prága – Brno – Pozsony – Rajka – Győr – Tatabánya út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re, majd Székesfe­hér­várra az esti órákban.

Kapcsolódó cikkek

» Luther Márton nyomában IV. - Wittenberg - Etédi Alexa, 2013. július. 17
» Képek Szász-Svájcból - Kovács Attila, 2017. augusztus. 07
» Luther Márton nyomában III. - Erfurt - Etédi Alexa, 2013. július. 05
» Luther Márton nyomában II. - Eisenach és Wartburg vára - Etédi Alexa, 2013. július. 04
» Luther Márton nyomában I. - Eisleben - Etédi Alexa, 2013. július. 03
» A kasseli Wilhelmshöhe hegyi park Németország 38. UNESCO-világöröksége - Etédi Alexa, 2013. június. 28
» A legszebb vasút városa - Etédi Alexa, 2013. június. 05
» Európa legveszélyeztetettebb műemlékei - Etédi Alexa, 2013. május. 10
Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Sajnáljuk!
Ár és időpont információ nem érhető el.
Hasonló utazások, nyaralások:
» Városnézés Berlinben Egyénileg *** - 3 nap
» Városlátogatás Berlinben *** Városnézés Németország - 4 nap
» Berlini Városnézés Egyénileg **** - 3 nap
» Városlátogatás Berlinben Egyénileg *** - 5 nap
» Drezda - Berlin - Potsdam - 5 nap
Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

Az autó­bu­szos uta­zást, a 6 éj­sza­kai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a kísérő ide­gen­ve­ze­tőét és a felsorolt progra­mo­kat.

Alapár nem tartalmazza: 

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást és a belépődíjakat.

Kötelező költségek: 

BBP biztosítás megkötése utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Belépődíjak. Az árak tájékoztató jellegűek!

Berlin dóm EUR 5,-
Pergamon Múzeum EUR 12,-
Potsdam Sanssouci Park kastélyai és Cecilienhof
(kombinált jegy) EUR 19,-
Wittenberg Luther-ház EUR 6,-
Kyffhäuser-emlékmű EUR 6,50
Wernigerode várkastély EUR 6,-
kisvonat EUR 5,50
Quedlinburg apátsági templom és kincstár EUR 4,50
Halberstadt dóm ingyenes
kincstár EUR 8,-
Goslar Kaiserpfalz EUR 6,-

Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

 

Előleg: 

A teljes részvételi díj 40%-a, mely a foglaláskor fizetendő. Indulástól számított 30 napon belül foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő.

Hátralék: 

A teljes részvételi díj 60%-a, mely indulás előtt 30 nappal fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­automata). Nincs éjszakai buszozás.

Szállás: 

3 éj­sza­ka Berlin kör­nyé­kén egy 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban.
3 éj­sza­ka Quedlinburg kör­nyé­kén, a Harz-hegy­ség közelében, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban az alábbiak szerint:

A júniusi, szeptemberi csoportok esetén: egy emelt szintű 3 csillagos szállodában.

A júliusi csoport esetén: egy normál 3 csillagos szállodában.

Az áprilisi csoport esetén: egy egyszerűbb, de tiszta 3 csil­la­gos szállodában, melynek azonban kiváló a konyhája.

Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A részvételi díj reggelis ellátást tartalmaz, felár ellenében vacsora igényelhető.
A területről: 
Jellemző a terület turisztikai fon­tos­sá­gá­ra, hogy a Németországban töltött napok mind­egyi­ké­re jut olyan város, melynek ne­ve­zetes­sé­gei az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartoznak. Ezen városok a következők: Berlin, Potsdam, Witten­berg, Qued­lin­burg és Goslar. A program a német főváros, Berlin, és a szom­szé­dos Potsdam meg­lá­to­ga­tá­sá­val kezdődik. Ez utóbbi városban volt a porosz királyok és a német császárok nyári rezidenciája. Ezt követően Luther városa, Wittenberg érintésével érkezünk meg a Harz-hegység vidékére. A Harz Németország leg­észa­kibb középhegysége, leg­ma­ga­sabb csúcsa több mint 1100 méter magas. Már a középkorban több nemesércbánya működött a hegységben, ez a magyarázata az egykori gazdagságnak, ami már a késő középkorban gyö­nyö­rű­szép városok kiala­ku­lá­sá­hoz vezetett a hegység kör­nyé­kén. Stolberg, Wernigerode, Quedlinburg és Goslar meg­te­kin­té­se egyaránt a leg­na­gyobb németországi város­él­mé­nyek közé tartozik.
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak Németországba.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése ajánlott. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!