Amerikai Körút - USA Nyugati-part

Amerikai Körút - USA Nyugati-part I.

10 napos körutazás Los Angeles - Las Vegas - San Francisco

Utazzon el velünk az Amerikai Egyesült államok nyugati partvidékére és csodálja meg a táj lebilincselő szépségeit, valamint a monumentális épületeket, a hatalmas amerikai városokban!

Alapár tartalmazza

A repülőjegyet, a helyi autóbuszt, a 8 éjszakai szállást reg­ge­li­vel, az útlemondási biztosítást, a felsorolt progra­mo­kat, az idegenvezetést indulástól érke­zé­sig, valamint a belépőjegyeket a nemzeti parkokba, Calico szellemvárosba.

Alapár nem tartalmazza

Repülőtéri illetéket, baleset-, betegség, -poggyászbiztosítást, fakultatív programokat, repülőtéri illetéket. A helyszínen borravalót illik adni a gép­ko­csi­vezetőnek és a helyi idegenvezetőknek. A helyiek ezt gyakorlatilag kötelezőnek tekintik. Utasonként összesen kb. 25 dollárra kell számítani.

Hossz: 
10 nap
Szállás: 
szálloda
Program: » Részletes program

1. nap: Los Angeles
Elutazás Bu­da­pest­ről egy nyugat-euró­pai át­szál­lás­sal Los Angelesbe. Érkezés a világ egyik leg­na­gyobb re­pülő­te­rére a déli órák­ban (helyi idő szerint), transz­fer a Los Angeles-i szállodába (2 éj).

2. nap: Los Angeles
Félnapos vá­ros­né­zés a Nyugati-Part leg­na­gyobb met­ro­po­liszában (a bel­város felhő­kar­colói, az óváros mexikói stílusú épü­letei, Beverly Hills, Rodeo Drive – ahol a sztárok vásá­rolnak, Sunset Boulevard, Holly­wood, Mann's Chinese Theatre a sztárok kéz- és láb­le­nyoma­taival, Walk of Fame stb.). 
Délután szabad program Los Angelesben, vagy:
Fakultatív program: Universal Studios
Is­mer­ke­dés Holly­wood tit­kaival, láto­gatás a Uni­ver­sal Studiosban, ahol életre kelnek a film­törté­nelem leghí­resebb alkotásai.
A fakultatív program ára: 34.400 Ft, illetve 36.900 Ft - indulás függvénye (garantált in­dulás).

3. nap: San Diego, Sea World
Utazás Kalifornia legdélibb részébe. Vá­ros­né­zés San Diegóban, Kalifornia második leg­na­gyobb váro­sá­ban (felhő­kar­colók, törté­nelmi város­részek, Balboa park stb.), majd válasz­tási le­he­tő­ség 3 külön­böző prog­ram közül: sza­bad­idő a törté­nelmi bel­város egyéni felfe­dezésé­re vagy láto­gatás a világ­hírű Sea World (Tengerek Világa) tema­tikus parkban vagy a kikö­tőben hor­gonyzó USS Midway (repülő­gép anya­hajó) Múzeumban – a belépő­díjak a hely­színen fize­tendők. Szállás San Diegóban (1 éj).

4. nap: Calico szellemváros (vadnyugat), Las Vegas
Utazás a Mojave sivatagon keresztül Las Vegas irá­nyá­ba. Út­közben láto­gatás Calico szellem­vá­rosban. A XIX. század második felében egy tipikus vad­nyu­gati város volt itt a helyi ezüst­bányák köze­lében. Miután az ezüst elfo­gyott, a város elnép­tele­nedett. Néhány év­ti­ze­de az épü­le­teket resta­urálták, a város ma egy sza­bad­téri múzeum, amely bemu­tatja a régi vad­nyu­ga­ti éle­tet. Délután érke­zés a Nevada állam­beli Las Ve­gas­ba, a szerencse­játékok világ­főváro­sába, szállás (2 éj).

5. nap: Las Vegas, Grand Canyon
Szabad program Las Vegasban.
Fakultatív program: Kirándulás a Grand Canyonhoz lég­kon­dicio­nált autó­busszal. Rövid fotó­szünet a Colo­rado folyót átívelő hatal­mas hídnál, ahon­nan kiválóan látszik a Hoover-gát és a Mead-tó (itt van a világ egyik leg­na­gyobb vízi erő­műve). A Grand Canyon Földünk egyik leghí­resebb ter­mészeti cso­dája. A több mint 1000 méter mély szur­dokot év­milliók alatt vágta a Colo­rado folyó a fenn­síkba. Uta­zásunk vég­célja a Hualapai indián rezer­vátum, ahol talál­koz­hatunk az ős­lakos indiá­nokkal, vala­mint a nap csúcs­pont­jaként végig­sétál­hatunk a Skywalk (Égi séta) kilátó U-alakú üveg­padlóján, mely 1200 méte­res magas­ságban nyúlik a kanyon fölé. 
A fakultatív program ára: 44.900 Ft, illetve 47.100 Ft - indulás függvénye (garantált in­dulás).

6. nap: Death Valley (Halál völgye)
Reggel elutazás Las Vegasból, látogatás a Death Valley Nemzeti Parkban, ahol kü­lön­le­ges, hold­béli tájak várják a turistákat. Itt talál­ható Észak-Amerika legmé­lyebb pontja (-86 méter), de van a közelben 3000 métert megha­ladó hegy­csúcs is. To­vább­uta­zás a Mojave siva­tagon és a termé­keny Központi Sík­sá­gon keresztül. Szállás Fresno kör­nyé­kén (1 éj).

7. nap: Yosemite Nemzeti Park
Utazás a Sierra Nevada hegységbe. Ez a terület kb. 150 éve népesült be a nagy kaliforniai aranyláz idején. A Sierra Nevada leg­na­gyobb attrak­ciója a Yosemite Nemzeti Park (Amerika leg­lá­to­ga­tot­tabb nemzeti parkja). A park meg­lá­to­ga­tá­sa során a leg­több időt a Yosemite-völgyben töltjük. A völgy fölé közel 1000 méter magas szikla­alak­za­tok emel­kednek, több helyen gyö­nyörű víz­esések zúdul­nak le a mélybe. A láto­gatói köz­pontban érdekes múzeum és a helyi indiánok életét bemu­tató kiál­lítás is látható eredeti indián kuny­hókkal és rituális épüle­tekkel. Délután to­vább­uta­zás San Franciscóba. Érkezés a városba a San Fransisco-öböl felett átívelő 7 km hosszú hídon keresztül. Szállás San Franciscóban vagy kör­nyé­kén (2 éj).

8. nap: San Francisco
Félnapos vá­ros­né­zés Amerika sokak szerint leg­szebb nagyváro­sában (a felhő­karcolók – köztük a Trans­america Piramis, a Kínai Negyed, Union Square, Város­háza, Golden Gate Park, Golden Gate híd, a híres kábel­vasút, a halász­kikötő helyén kiala­kított szóra­koz­tató központ stb.). 
Délután szabad program, le­he­tő­ség séta­hajózásra a San Francisco-öbölben (ahova természetesen ide­gen­ve­ze­tőnk is elkíséri a csoportot).

9. nap: San Francisco
Szabad program, majd transzfer a San Franciscói re­pülő­térre, elutazás egy nyugat-európai átszállással Buda­pest­re.

10. nap:
Érkezés Ferihegyre a délutáni órákban.

További információ

Kapcsolódó cikkek

» San Francisco utcáin - Kovács Attila, 2014. július. 25
» New York a Grand Canyonban - Etédi Alexa, 2013. július. 24
» Elképesztő homokkő formák, vad sziklás vidékek... - Kovács Attila, 2016. október. 16
» A tavasz Manhattanben - Kovács Attila, 2016. május. 09
» A világ legnagyobb kötélhintája - Kovács Attila, 2016. április. 30
» A Tahoe-tó csodája - Kovács Attila, 2016. április. 03
» Hihetetlen Oregon... - Kovács Attila, 2016. március. 21
» Egy nap Kaliforniában - Kovács Attila, 2016. január. 25
Részletes program

 

Fakultatív programok

Universal Studios: Ismerkedés Hollywood titkaival, látogatás a Uni­ver­sal Studiosban, ahol életre kelnek a film­tör­té­ne­lem leghíresebb alkotásai. A fakultatív program ára: 34.400.- / 36.900.- Ft/fő - indulás függvénye (garantált in­du­lás).

Kirándulás a Grand Canyonhoz légkondicionált autóbusszal. Rövid fotószünet a Colorado folyót átívelő hatalmas hídnál, ahonnan kiválóan látszik a Hoover-gát és a Mead-tó (itt van a világ egyik legnagyobb vízi erőműve). A Grand Canyon Földünk egyik leghíresebb természeti csodája. A több mint 1000 méter mély szurdokot évmilliók alatt vágta a Colorado folyó a fennsíkba. Utazásunk végcélja a Hualapai indián rezervátum, ahol találkozhatunk az őslakos indiánokkal, valamint a nap csúcspontjaként végigsétálhatunk a Skywalk (Égi séta) kilátó U-alakú üvegpadlóján, mely 1200 méteres magasságban nyúlik a kanyon fölé. A fakultatív program ára: 44.900.- / 47.100.- Ft/fő - indulás függvénye (garantált in­du­lás).

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

A repülőjegyet, a helyi autóbuszt, a 8 éjszakai szállást reg­ge­li­vel, az útlemondási biztosítást, a felsorolt progra­mo­kat, az idegenvezetést indulástól érke­zé­sig, valamint a belépőjegyeket a nemzeti parkokba, Calico szellemvárosba.

Alapár nem tartalmazza: 

Repülőtéri illetéket, baleset-, betegség, -poggyászbiztosítást, fakultatív programokat, repülőtéri illetéket. A helyszínen borravalót illik adni a gép­ko­csi­vezetőnek és a helyi idegenvezetőknek. A helyiek ezt gyakorlatilag kötelezőnek tekintik. Utasonként összesen kb. 25 dollárra kell számítani.

Kötelező költségek: 

Repülőtéri illeték-  VÁLTOZHAT!
BBP biztosítás megkötése utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

A helyszínen borravalót illik adni a gép­ko­csi­ve­ze­tők­nek és a helyi idegen­ve­zetők­nek. A helyiek ezt gyakorlatilag kötelezőnek tekintik. Uta­son­ként összesen kb. 25 dollárra kell számítani.
 

Az árak tájékoztató jellegűek!

Az ár tartalmazza a belépődíjakat a nemzeti parkokba és Calico szellemvárosba.
További fakultatív lehetőségek:
San Diego Sea World USD 89,-
USS Midway anyahajó USD 20,-
San Francisco sétahajózás USD 30,-

Figyelem: Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő.
Indulástól számított 30 napon belüi foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő.  

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.
 

Kiutazási forma: 
repülő
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Menetrend szerinti repülőjáratokkal, a hely­szí­nen légkondicionált autóbusszal.

Szállás: 

8 éjszaka jó középkategóriájú szállodákban, kétágyas, fürdőszobás szobákban. Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
1 kon­ti­nen­tális és 7 amerikai reggeli. Ebédet vagy vacsorát a részvételi díj nem tartalmaz. (A szál­lo­dák­ban, illetve környékükön többféle ét­ke­zési le­he­tő­ség van, a kiválasz­tásban az idegen­vezető termé­sze­tesen segít­séget nyújt. Ameri­kában az étkezést gyors­étter­mekben jóval ol­csób­ban meg lehet oldani, mint a szállodák étter­meiben.)
Időjárás: 
Míg az Egyesült Államok nagy részén szeszélyes az időjárás, a csendes-óceáni partvidéknek kiegyensúlyozott éghajlata van. Az óceán kiegyenlítő hatásának következtében San Franciscóban nincs hideg tél és forró nyár, mindössze egy hosszúra nyúlt tavaszból és őszből áll az év. Ősszel és tavasszal a nemzeti parkokban (Grand Canyon, Yosemite) kellemes időjárásra lehet számítani. Kalifornia déli része mediterrán éghajlatú, Los Angelesben és San Diegóban a nappali csúcshőmérsékletek megközelíthetik a 25-30 °C-ot. A Halál Völgyében és a Mojave sivatagban szintén meleg idő várható, hiszen ezek éghajlata sivatagi.
Vízum: 
Magyar állampolgárok esetében az útlevélnek legalább a hazaérkezés napjáig kell érvényesnek lennie. Az Egyesült Államokba történő belépés módjai: 1. bordó színű útlevél + elektronikus beutazási engedély (ESTA); 2. kék színű útlevél + érvényes amerikai vízum. ESTA: 2008. november 17-től magyar állampolgárok a Vízummentességi Program keretében üzleti vagy magáncélból 90 napnál nem hosszabb időtartamra vízum nélkül, ESTA engedéllyel utazhatnak az Egyesült Államokba. A beutazási engedélyt interneten keresztül lehet igényelni, a következő honlapon: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ Ennek díja (14 USD) az Amerikai Nagykövetségnek fizetendő, a fizetés bankkártyával az interneten keresztül történik. Az ESTA engedély többszöri beutazásra jogosít. VÍZUM: A vízum újonnan történő igénylését nem ajánljuk, mivel annak ügyintézése jóval körülményesebb és költségesebb a fent említett ESTA beutazási engedélynél. Ebben az esetben inkább az új (bordó színű) útlevél kiváltását és az ESTA engedély igénylését javasoljuk. Ha valaki már rendelkezik érvényes amerikai vízummal, nem kell ESTA engedélyt igényelnie, és az érvényes vízumot a régebbi nem elektronikus, kék borítójú, útlevélben is elfogadják. Az amerikai vízum a lejáratának napjáig jogosít a beutazásra, ezért az érvényes vízumot a lejárt útlevélben is elfogadják, ez esetben persze szükség van egy új, érvényes útlevélre is. Az USA - Nyugati-Part programok esetében a tijuanai programon is részt vevő utasainknak legalább kétszeri belépésre jogosító vízumra van szüksége. A beutazási engedély (vagy a vízum) egyénileg intézhető, de természetesen irodánk szükség esetén segítséget nyújt. További információk az elektronikus utazási engedéllyel és a vízummal kapcsolatban: www.usembassy.hu
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő BBP biztosítás megkötése utazási feltétel! Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Védőoltás nem szükséges. Az egészségügyi előírásokról helyi partnereink megkérdezése alapján adtunk tájékoztatást. Ha pontosabb információra van szükségük, akkor utazás előtt néhány héttel keressék fel a Nemzetközi Oltóközpontot! Cím: Budapest, IX. Gyáli u. 3/a, telefon: 06-1 476-1364, honlap: www.oek.hu
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!