Üdülés és kultúra az Olasz Riviérán

9 napos buszos körutazás az Olaszorsz Riviérán

Olasz­ország egyik leglátvá­nyosabb vidéke Liguria régió, az Olasz Riviéra. Ahol az Alpok és az Appen­ninek talál­kozik a Földközi-tengerrel, ott talál­ható Európa egyik legszebb tenger­partja (nagy hegyek, félszigetek, öblök, mediterrán növényzet, rengeteg virág, közép­korból itt felejtett kisvárosok és nem utolsó­sorban nagyon kellemes éghajlat). A magyar turisták többsége csak az autó­pályáról ismeri ezt a csodá­latos vidéket, hiszen erre vezet az út Dél-Francia­ország és Spanyol­ország felé. Hosszabb időt ritkán töltenek itt, mert a szállás jóval drágább, mint Olasz­országnak az Adriai-tenger felőli oldalán.

Alapár tartalmazza

Az autó­buszos utazást, a 8 éjszakai szállást félpan­zióval, az útle­mon­dási bizto­sítást, a progra­mokat (a fakul­tatívok kivéte­lével) és az iroda idegen­ve­zetőjét (az indu­lástól az érke­zésig), de nem tartal­mazza a belépő­díjakat.

Alapár nem tartalmazza

Fakultatív programokat, a belé­pő­dí­ja­kat, a baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás, valamint az idegenforgalmi adót.

Hossz: 
9 nap
Szállás: 
szálloda
***

Szállás

1 éjszaka tranzitszállás Észak-Olaszországban egy 4 csillagos szállodában, kétágyas, fürdőszobás szobákban.
7 éjszaka az Olasz Riviérán egy kisvárosban található 3 csillagos szállodában, kétágyas, fürdőszobás szobákban. A szálloda rendelkezik szabadtéri úszómedencével, illetve a város tengerparti strandja néhány perces sétával elérhető. (Megjegyzés: az Olasz Riviérán található szálloda úgy tudta visszaigazolni az idei foglalásainkat, hogy a szobák a jún. 5-i és a jún. 29-i csoportok esetében nem légkondicionáltak, az aug. 19-i csoport esetében pedig légkondicionáltak.)

Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Program: 

1. nap: Aquileia
Elutazás Budapestről reggel 6 órakor a Déli pályaudvar parkolójából. Székesfehérvárról az autóbusz 7 órakor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok – Nagykanizsa – Tornyiszentmiklós – Maribor – Ljubljana – Gorizia útvonalon. Ismerkedés Aquileiával, mely város az ókorban a Római Birodalom legjelentősebb települései közé tartozott, majd a korai kereszténység egyik bástyája volt (ókori kikötő, lakóházak, mauzóleum, Fórum, ókeresztény bazilika híres mozaikpadlóval stb.). Szállás Észak-Olaszországban (1 éj).

2. nap: Certosa di Pavia, Olasz Riviéra
Utazás a Pó-síkságon, majd az Appenninek hegylán­cain keresztül az Olasz Riviérának a Geno­vától nyugatra fekvő részére (Riviera dei Fiori – Virágpart). Útközben láto­gatás a Pavia melletti Certosa di Pavia karthauzi kolos­torban. A pompás épület­együttes az itáliai rene­szánsz igazi mester­műve. Érkezés a szállodába a délu­táni órákban. A szobák elfog­lalása (7 éj), majd pihenés a tengerparton.

3. nap: Monaco, Monte Carlo
Pihenés, sza­bad­idő.
Fakultatív program: Egész napos kirándulás Mona­có­ba, a mini­államba, melynek csodá­latos fekvése örökké emléke­zetes marad a turisták számára. Láto­gatás az Egzotikus Kertben, a kated­rálisban, séta az óváros szűk utcács­káin. Lehe­tőség a Hercegi Palota megte­kin­tésére. Délután is­mer­ke­dés Monte Carló­val, a vállal­kozó kedvűek a híres kaszinót is meg­láto­gat­hatják.
A fakultatív program ára: 6 500 Ft + belépők (ga­ran­tált indulás).

4. nap: Taggia (kolostor), Sanremo, Dolceacqua, Hanbury-kert, Menton (Francia Riviéra)
Egész napos kirándulás az Olasz Riviéra legnyu­gatibb részén. Délelőtt láto­gatás a taggiai San Domenico-kolos­torban, mely évszá­zadokon keresztül kultu­rális és művé­szeti központja volt Nyugat-Ligu­riának. Ezután séta Sanremóban, az Olasz Riviéra legele­gánsabb üdülő­helyén, mely a világ egyik legfon­tosabb virág­termelő vidé­kének központja (gyönyörű parkok). Dolceacqua a követ­kező állomás, mely tipikus példája a tenger­parttól kissé távolabb eső, dombra épült, épségben megmaradt közép­kori kisvá­rosoknak (vár, sikátoros óváros, közép­kori kőhíd). Délután megnézzük a Ventimiglia melletti Hanbury Bota­nikus Kertet, majd átruccanunk a szom­szédos Francia Riviérára. Séta Mentonban, a narancsfák és citromfák városában.

5. nap: Torino
Pihenés, sza­bad­idő.
Fakultatív program: Egész napos kirán­dulás Torinóba. 
Elutazás a Ligur-Alpok nagy­szerű tájain keresztül Olasz­ország negyedik legna­gyobb városába, Torinóba. A város­nézés során látjuk a város híres palo­táit, a Kossuth-házat és a kated­rálist, ahol a híres torinói lepelt őrzik (sajnos csak az eredeti nagy­ságú, élethű fényképet nézhetik meg a turisták). A város­nézés egyik fénypontja a 168 méter magas Mole Antonelliana, mely a XIX. században a világ legma­gasabb kőépü­lete volt. Benne látvá­nyos filmtör­téneti múzeum van, a tera­száról pedig gyönyörű pano­ráma nyílik a városra és az Alpok 4000 méte­res csúcsaira. Vissza­útban a szállás­helyre láto­gatás a Torinótól néhány kilo­méterre lévő hegyen talál­ható Superga-bazi­likában.
A fakultatív program ára: 8 700 Ft + belépő (garantált indulás).

6. nap: Toirano-barlang, Noli, Cervo
Egész napos kirándulás. Először a külön­legesen érdekes toiranói barlang­rend­szert nézzük meg (kb. másfél órás barlang­séta – cseppkő­csodák, külön­leges képződ­mények, ősemberek lábnyomai, ősi állatok marad­ványai stb.), majd az Olasz Riviéra egyik legidil­likusabb kisváro­sába, Noliba látogatunk (festői öböl, közép­kori vár, sikátoros óváros, régi temp­lomok). Délután ismer­kedés Cervóval. E törté­nelmi kisváros jól karban­tartott közép­kori óvárosa egy, a tenger mellett emel­kedő hegyre épült. Itt talál­ható a gyönyörű barokk plébánia­templom és az ősi vár, mely egy néprajzi múzeumnak ad otthont.

7. nap: Olasz Riviéra
Szabad program, pihenés a ten­ger­parton.

8. nap: Portofino, Genova
Egész napos kirándulás Portofinóba és Genovába. Portofino az Olasz Riviéra gyöngy­szeme, egy festői öbölben egy ősi halász­falu, színesre festett, egymáshoz tapadó házakkal, a közelben vár, világító­torony, botanikus kert, luxus­villák. A falut autó­busszal nem lehet megkö­ze­líteni, ezért egy közeli tele­pülésről hajózik át a csoport. Délután város­nézés az Olasz Riviéra főváro­sában, Genovában. Kolum­busz szülő­városa ma Itália legna­gyobb kikö­tője, közép­kori siká­toros óvárosa szintén a legna­gyobbak közé tartozik Olasz­országban. A város­nézés után szabad­idő, lehe­tőség az akvárium megtekin­tésére (Európa egyik legna­gyobb és leglátvá­nyosabb tengeri élővi­lágot bemutató attrakciója).

9. nap: Búcsú az Olasz Riviérától a kora reggeli órákban. Hazautazás a Genova – Piacenza – Mestre – Ljubl­jana – Maribor – Tornyi­szent­miklós – Nagyka­nizsa – Siófok útvo­nalon. Érkezés Székesfe­hér­várra és Buda­pestre a késő esti órákban.

Figyelem: A programok sorrendje (3-8. nap) az időjárás függvényében felcserélődhet.

Kapcsolódó cikkek

» 7 hely, ahol tilos meghalni - Etédi Alexa, 2013. szeptember. 10
» A világ 10 leglátogatottabb látványossága - Etédi Alexa, 2013. július. 05
» Európa legveszélyeztetettebb műemlékei - Etédi Alexa, 2013. május. 10
» Képek Velencéből... - Kovács Attila, 2019. május. 23
» Emlék Párizsból - Kovács Attila, 2019. április. 29
» Szicília látnivalói - Kovács Attila, 2019. április. 24
» Róma leghíresebb látnivalói - Kovács Attila, 2019. március. 06
» Acqua alta Velencében - Kovács Attila, 2018. december. 22

Ez az ajánlat utazási csomagként értékesíthető.

Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Sajnáljuk!
Ár és időpont információ nem érhető el.
Fakultatív programok

Fakultatív program: Egész napos kirándulás Mona­có­ba, a mini­államba, melynek csodá­latos fekvése örökké emléke­zetes marad a turisták számára. Láto­gatás az Egzotikus Kertben, a kated­rálisban, séta az óváros szűk utcács­káin. Lehe­tőség a Hercegi Palota megte­kin­tésére. Délután is­mer­ke­dés Monte Carló­val, a vállal­kozó kedvűek a híres kaszinót is meg­láto­gat­hatják.
A fakultatív program ára: 6 500 Ft + belépők (ga­ran­tált indulás).

Fakultatív program: Egész napos kirán­dulás Torinóba. 
Elutazás a Ligur-Alpok nagy­szerű tájain keresztül Olasz­ország negyedik legna­gyobb városába, Torinóba. A város­nézés során látjuk a város híres palo­táit, a Kossuth-házat és a kated­rálist, ahol a híres torinói lepelt őrzik (sajnos csak az eredeti nagy­ságú, élethű fényképet nézhetik meg a turisták). A város­nézés egyik fénypontja a 168 méter magas Mole Antonelliana, mely a XIX. században a világ legma­gasabb kőépü­lete volt. Benne látvá­nyos filmtör­téneti múzeum van, a tera­száról pedig gyönyörű pano­ráma nyílik a városra és az Alpok 4000 méte­res csúcsaira. Vissza­útban a szállás­helyre láto­gatás a Torinótól néhány kilo­méterre lévő hegyen talál­ható Superga-bazi­likában.
A fakultatív program ára: 8 700 Ft + belépő (garantált indulás).

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

Az autó­buszos utazást, a 8 éjszakai szállást félpan­zióval, az útle­mon­dási bizto­sítást, a progra­mokat (a fakul­tatívok kivéte­lével) és az iroda idegen­ve­zetőjét (az indu­lástól az érke­zésig), de nem tartal­mazza a belépő­díjakat.

Alapár nem tartalmazza: 

Fakultatív programokat, a belé­pő­dí­ja­kat, a baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás, valamint az idegenforgalmi adót.

Kötelező költségek: 

Olaszországi idegenforgalmi adó: az Olasz Riviérán áprilistól tervezik bevezetni, várható mértéke 1-2 EUR/éj utasonként. A helyszínen fizetendő adó pontos összegét a csoportok indulása előtt küldött utastájékoztató levélben fogjuk megadni.
Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás megléte utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Az árak tájékoztató jellegűek!

Figyelem: Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Aquileia bazilika EUR 2,50
Monaco Egzotikus kert EUR 5,50
Hercegi Palota EUR 8,-
Taggia San Domenico-kolostor EUR 5,-
Torino Mole Antonelliana EUR 8,-
Toirano-barlang EUR 10,-
Portofino hajó EUR 14,-
Genova akvárium EUR 21,-

Olaszországi idegenforgalmi adó: az Olasz Riviérán áprilistól tervezik bevezetni, várható mértéke 1-2 EUR/éj utasonként. A helyszínen fizetendő adó pontos összegét a csoportok indulása előtt küldött utastájékoztató levélben fogjuk megadni.

Előleg: 

A teljes részvételi díj 40 %-a, mely a foglaláskor fizetendő.
Induláshoz képest egy hónapon belüli foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő!

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­automata). Nincs éjszakai buszozás.

Szállás: 

1 éjszaka tranzitszállás Észak-Olaszországban egy 4 csillagos szállodában, kétágyas, fürdőszobás szobákban.
7 éjszaka az Olasz Riviérán egy kisvárosban található 3 csillagos szállodában, kétágyas, fürdőszobás szobákban. A szálloda rendelkezik szabadtéri úszómedencével, illetve a város tengerparti strandja néhány perces sétával elérhető. (Megjegyzés: az Olasz Riviérán található szálloda úgy tudta visszaigazolni az idei foglalásainkat, hogy a szobák a jún. 5-i és a jún. 29-i csoportok esetében nem légkondicionáltak, az aug. 19-i csoport esetében pedig légkondicionáltak.)

Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A részvételi díj félpanziós ellátást tartalmaz. A vacsorák 3 fogásosak. (Figyelem: Olaszországban a bü­fé­reg­gelik ál­ta­lá­ban egy­sze­rűbb svédasztalt jelentenek.)
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése ajánlott. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!