Trópusi meseországok: Malajzia és Szingapúr 15 nap körutazás

Trópusi meseországok: Malajzia és Szingapúr 12 éj

15 napos körutazás Putrajaya-Kuala Lumpur-Melaka-Szingapúr

Ezt a körutazásunkat mostantól egy Langkawi–Szingapúr repülőjárat beiktatásával szervezzük. Ezáltal az utazás összköltsége valamivel ma­ga­sabb, de így jelentősen csökken a buszozás, hisz a Langkawi–Szingapúr szakaszt repülővel és nem autó­busszal tesszük meg. A kényelmesebb utazás mellett további előny, hogy így egy jó fél nappal több idő jut Szingapúr látnivalóinak meg­is­me­ré­sé­re.

Alapár tartalmazza

A repülőjegyeket (beleértve a Langkawi–Szingapúr járatot is), a 12 éj­sza­kai szállást, 12 büféreggelit, 9 főétkezést (ebéd vagy vacsora), az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a kísérő ide­gen­ve­ze­tő­t a budapesti indulástól a budapesti érkezésig, a helyi idegenvezetéseket, a transzfereket, a helyi autó­bu­szos közlekedést, a hajójegyet Langkawi szigetére, a fel­so­rolt progra­mo­kat, valamint a programleírás szerinti belé­pő­dí­ja­kat Malaj­ziá­ban.

A helyszínen borra­valót illik adni a gép­ko­csi­ve­ze­tők­nek és a helyi ide­gen­ve­ze­tők­nek (ter­mé­sze­te­sen csak akkor, ha elége­dettek a munká­jukkal). Utason­ként összesen kb. 25 dollárra kell számítani.

Alapár nem tartalmazza

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, fakultatív programokat, repülőtéri illetéket a Szingapúri belépőket.

Hossz: 
15 nan
Szállás: 
szálloda
****
Program: 

1. nap:
Elutazás Bu­da­pest­ről egyszeri átszállással Malaj­ziá­ba.

2. nap: Putrajaya, Melaka
Érkezés Kuala Lumpur szupermodern nemzet­közi repü­lő­terére a kora déle­lőtti órákban, majd utazás autó­busszal Melakába. Útközben vá­ros­né­zés Putrajayában, Malajzia új kormány­zati köz­pont­jában. Kuala Lumpur köze­lében épült fel az utóbbi másfél évti­zedben ez a gyö­nyö­rű­szép város. Putrajaya még a sokat látott nagy világ­uta­zókat is lenyű­gözi modern palo­tá­ival, park­jaival, tava­ival. A rózsa­szín már­vány­ból épült Putra-mecset talán a leglát­vá­nyo­sabb­nak számít Délkelet-Ázsiában. 
Megérkezés Melakába, a szállodai szobák elfoglalása (1 éj), majd szabad program.

3. nap: Melaka, Kuala Lumpur
Melaka Malajzia legrégibb városa, fekvésének köszön­he­tően a középkor óta Délkelet-Ázsia egyik leg­fon­to­sabb keres­ke­delmi köz­pontja. Már az euró­paiak megje­le­nése előtt a kínaiak, majd az arabok gyarma­to­sí­tották, az 1500-as évektől pedig előbb a portu­gál, aztán a holland, végül az angol gyarmat­bi­ro­da­lom fontos városa volt. Minde­gyik gyarma­to­sító rajta hagyta a nyomát a tele­pü­lésen, nem csoda, hogy a szám­ta­lan szép épülettel, tör­té­nel­mi emlékkel rendel­kező város az UNESCO vi­lág­örök­ség részét képezi.
Vá­ros­né­zés, majd lá­to­ga­tás a Baba Nyonya Múze­umban, ahol bete­kin­tést nyerhe­tünk a városban élők évszá­za­dokkal ezelőtti élet­mód­jába. Délután búcsú Melakától, utazás Kuala Lumpurba, Malajzia főváro­sába (3 éj).

4. nap: Kuala Lumpur
Az egész napot Kuala Lumpurban töltjük. Az autó­bu­szos vá­ros­né­zés során több hosszabb-rövidebb fotószünetet tartunk, például a Petronas tornyoknál (a világ leg­ma­ga­sabb ikertornyai), a Nemzeti Emlékműnél, a Nemzeti Mecsetnél, a Függetlenség terén és a Királyi Palotánál. A nap folyamán látogatást teszünk a híres Madárparkban (a világ egyik leg­na­gyobb madárparkja, ahol a trópusi madarakon kívül az egzotikus vegetációban is gyö­nyör­köd­he­tünk), valamint a Nemzeti Múzeumban (amely kiválóan bemutatja Malajzia történelmét és népeinek kultúráját). A kínai negyedben tett séta közben látjuk majd a színpompás hindu Sri Mariamman-templomot. A nap egyik csúcspontját jelenti a vacsora helyszíne: a forgó étterem a Kuala Lumpur toronyban, mely a világ egyik leg­ma­ga­sabb tévétornya (421 méter magas).

5. nap: Batu-barlangok, dzsungeltúra, Kuala Lumpur
Barangolás Kuala Lumpur kör­nyé­kén. Először a Batu-barlangokhoz látogatunk, ahol egy híres hindu szentély talál­ható. Ezt követően a malajziai dzsun­gel­lel ismerkedünk, le­he­tő­ség sétára, könnyű túrára. 
Délután egy nagyszerű kézműves központot láto­ga­tunk meg Kuala Lumpur belváro­sában, majd a nap hátralévő részében szabad program.

6. nap: Lata Iskandar vízesés, Cameron-hegység (Tanah Rata, pillangófarm, teaültetvények)
Utazás Kuala Lumpurtól észak felé előbb autópályán, majd kanyargós hegyi utakon a Cameron-hegységbe. Az út mentén néhány pici bennszülött falu is felbukkan. Pihenő a Lata Iskandar vízesésnél.
A Cameron-hegység 1500 méter magasan fekvő han­gu­la­tos üdülőhelyei egész évben ideális klímát biztosítanak, a nappali csúcshőmérsékletek szinte mindig 20 és 25 Celsius fok között vannak. Is­mer­ke­dés Tanah Ratával, a hegység fő üdülőhelyével, majd látogatás egy pillangófarmon, ahol sokféle egzotikus élőlényt mutatnak be. A nap csúcspontját egy gyö­nyö­rű­szép teaültetvény meg­lá­to­ga­tá­sa jelenti, majd rövid is­mer­ke­dés a tea feldolgozási folyamatával. Szállás a Cameron-hegység egy szép fekvésű szállodájában (1 éj).

7. nap: Sam Poh Tong barlangtemplom, Kuala Kangsar, Kuala Sepetang mangroveerdő, Penang
Utazás tovább észak felé. Leereszkedünk a Ca­me­ron-hegységből, majd Ipoh városa mellett meg­né­zünk egy nagyon érdekes kínai buddhista barlangtemplomot (Sam Poh Tong). A templom épü­let­együt­teséhez tartozó díszkert az egyik legszebb egész Malajziában.
Ezután Perak tartomány szultánjának székvárosával, Kuala Kangsarral ismerkedünk. Fotószünet az ezer­egy­éj­sza­ka meséire emlé­kez­tető Ubudiah-me­cset­nél, valamint a régi és az új szultáni palo­tá­nál.
Kora délután egy kitérőt teszünk a tengerpart melletti Kuala Sepetang mangroveerdőbe. Lehetőség rövid erdei sétára egy széles pallókra épített tanösvényen. 
Megérkezés Penang szigetére a világ egyik leghosszabb hídján keresztül (13,5 km). Szállásunk Batu Ferringhi üdülőhelyen lesz egy ten­ger­par­ti szál­lo­dá­ban (2 éj). Figyelem: Penang szigete mentén a tenger vize nem elég tiszta ahhoz, hogy ideális legyen fürdésre, a turisták inkább a szállodák úszó­me­dencéit részesítik előnyben.

8. nap: Penang, Georgetown
Vá­ros­né­zés Penang szigetének gyönyörű főváro­sában, Georgetownban, melyet az angolok alapí­tot­tak, ma nagyrészt kínaiak lakják, és szám­ta­lan történelmi nevezetességének köszön­he­tő­en része az UNESCO vi­lág­örök­ségnek. A leg­ér­de­ke­sebb látnivalók a Wat Chaiya Mangkalaram thai templom (a világ egyik leg­na­gyobb fekvő Buddha-szobrával), a kínai Khoo klán pazar temploma és székháza (ahol egy érdekes múzeum a klán történetét is bemutatja), a britek által épített Cornwallis erőd, valamint a tengerbe benyúló mólók mentén a vízre épült faházakból álló városnegyed (egy egészen kü­lön­le­ges életforma). Napközben megnézzük a közeli Kek Lok Si templo­mot is, a hegytetőn álló építmény a leg­je­len­tő­sebb és talán a leglátvá­nyosabb buddhista templom együttes Malajziában.

9. nap: Langkawi szigete
Búcsú Penang szigetétől, kompátkelés Langkawi szigetére (2,5 órás utazás), mely az Andamán-tengeri szigetcsoport gyöngyszeme, Malajzia legkedveltebb üdülőhelye. A gyönyörű trópusi paradicsom homokos tengerparttal, fürdésre alkalmas, tiszta vizű tengerrel, álomszép természeti környezettel rabul ejt minden látogatót. Megérkezés után a szobák elfoglalása a tengerpart mentén el­he­lyez­kedő szálloda­komp­lexum­ban (3 éj). A nap hátralévő részében szabad program.

10. nap: Langkawi szigete
Is­mer­ke­dés a magasból Langkawi szigettel és a környező szigetvilággal. Utazás kabinos felvonóval a híres Mat Cincang hegy csúcsáig. Útközben léleg­zet­el­ál­lító pano­ráma tárul elénk (buja trópusi esőerdők, vízesések, a közel 100 szigettel telepöttyözött Andamán-tenger). A hegytetőn le­he­tő­ség kilátó­pontok felkeresésére, meg­cso­dál­hat­juk az acélhidat is, amely a Mat Cincangot köti össze a szom­szé­dos hegycsúccsal. A felvonózás után látogatás a kb. 1000 krokodilnak otthont adó krokodil­farmon, a krokodil show meg­te­kin­té­se. 
A félnapos kirándulás után szabad program, pihenés a trópusi ten­ger­parton.

11. nap: Langkawi szigete
Szabad program, pihenés a trópusi ten­ger­parton, fakultatív programle­he­tő­ségek. Langkawi számtalan érdekes és sokszínű kirándulási és sza­bad­idős le­he­tő­séget kínál (hajókirándulások, dzsungeltúrák, búvárkodás, vásárolgatás, vá­ros­né­zés stb.). A programok kiválasztásában idegenvezetőnk a hely­színen segítséget nyújt.

12. nap: Szingapúr
Reggel transzfer Langkawi repülőterére, elutazás Szingapúrba. 
Megérkezést követően félnapos vá­ros­né­zés a szu­per­la­tí­vuszok váro­sában. Szingapúr ne­ve­zetes­sé­gei közül nehéz egy-kettőt kiemelni, egyik csoda a másik után következik. Egy kis ízelítő: a városközpont csúcsmodern épületei, a Singapore Flyer (a világ leg­na­gyobb óriáskereke), a gyönyörűen felújított kínai negyed, a botanikus kert fe­lejt­he­tet­len egzotikus vegetációja (legszebb része a Nemzeti Orchidea Kert) stb. A közös programok után transzfer a városközponti szállodába (2 éj), majd sza­bad­idő a bevá­sár­ló­köz­pontok utcájában, az Orchard Roadon (több mint 20 hatalmas pláza/bevásárlóközpont van egymás mellett).

13. nap: Szingapúr
A szingapúri vá­ros­né­zés folytatása: a Raffles Hotel (Ázsia egyik legpatinásabb szállodája), a han­gu­la­tos indiai és a maláj negyed, pano­ráma a Marina Bay Sands Hotel tetejéről (3 felhőkarcoló tetejét egy hajót formázó óriási terasz fogja át), a történelmi épületek a brit gyarmatosítás időszakából, a Singapore folyó menti gyönyörű házsorok, a Merlion szobra (Szingapúr oroszlánfejű és haltestű jelképe) stb.
Délután szabad program, le­he­tő­ség az Ázsiai Civilizációk Múzeumának meg­te­kin­té­sé­re.
Fakultatív program: Vacsora egy helyi étte­remben, majd a Marina Bay Sands Hotel látvá­nyos, zenés-lézeres fény­show-jának meg­te­kin­té­se követ­ke­zik. A prog­ramunk zárá­sa­ként 20-25 perces hajózás a Singapore folyón. Vissza­ér­kezés a szállo­dába este tíz óra körül.
A fakultatív program ára: 23.200 Ft – egy­sze­rűbb büfévacsorával.

14. nap: Szingapúr
Délelőtt pihenés a szál­lo­dá­ban, szabad program, vagy pedig részvétel az idegenvezetőnk által szer­ve­zett kiránduláson a híres szingapúri állat­kert­ben.
A délután nagy részét Sentosa szigetén tölti a csoport. Közvetlenül a fősziget mellett talál­ható ez a kisebb sziget, ahova kabinos felvonóval jutunk át. Sentosán tucatnyi, a turistákat tömegesen vonzó attrakció épült. A drótkötélpálya kabinjaiból meg­csodáljuk a környék pazar panorámáját, majd kö­zö­sen megnézzük a „SEA Aquarium” nevű óceanáriumot (a világ egyik leg­na­gyobb akváriuma varázslatos tengeri élővilággal). Lehetőség további ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re, a programok ki­vá­lasztá­sá­ban az idegenvezető a helyszínen segítséget nyújt (pl. „Sky Tower” nevű kilátótorony, Madame Tussauds panoptikum, „Images of Singa­pore” múzeum stb. Ez utóbbi rendkívül látvá­nyos formában meséli el Szingapúr történelmét.)
Sentosa szigete után kora este vissza­uta­zás a belvárosba, rövid szabad program az Orchard Roadon vagy zuhanyozási le­he­tő­ség a szál­lo­dá­ban. Útban a reptér felé a városállam egyik legújabb attrakciójának, a „Gardens by the Bay” nevű parknak a megtekintésével búcsúzunk Szingapúrtól. A park­ban ta­lál­ható, 18-50 m magas mesterséges óriásfák este színesen világítanak, lombkoronájukat „égi sétaút” köti össze, ahonnan lenyűgöző a ki­vi­lá­gí­tott város látványa. Késő este transzfer a repülőtérre, éjfél után elutazás Szingapúrból egyszeri átszállással Buda­pest­re.

15. nap:
Érkezés Ferihegyre a délelőtti órákban.

Figyelem: A programok sorrendje a nyitva tartások függvényében felcserélődhet.

Kapcsolódó cikkek

» Kelet-Malajzia tájai - Kovács Attila, 2017. június. 07
» Szokatlan szmogfehőben Szingapúr - Etédi Alexa, 2013. június. 21
» Vietnam ízei - Kovács Attila, 2017. december. 07
» Aktív utazások, izgalmas túrák az utazom.com szervezésében - Kovács Attila, 2017. november. 30
» Kalandozás Ázsiában - Kovács Attila, 2017. október. 25
» A Holi-ünnep Indiában- a színek fesztiválja - Kovács Attila, 2017. szeptember. 17
» A Maldív-szigetek - Kovács Attila, 2017. augusztus. 25
» A szamarkandi Gur Emir mauzóleum - Etédi Alexa, 2017. június. 20
Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Fakultatív programok

Vacsora egy helyi étteremben, majd a Marina Bay Sands Hotel látvá­nyos, zenés-lézeres fény show-jának meg­te­kin­té­se következik. A programunk zárásaként hajózás a Singapore folyón. Visszaérkezés a szállodába este tíz óra körül.
A fakultatív program ára: 21.000 Ft – egy­sze­rűbb büfévacsorával.

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

A repülőjegyeket (beleértve a Langkawi–Szingapúr járatot is), a 12 éj­sza­kai szállást, 12 büféreggelit, 9 főétkezést (ebéd vagy vacsora), az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a kísérő ide­gen­ve­ze­tő­t a budapesti indulástól a budapesti érkezésig, a helyi idegenvezetéseket, a transzfereket, a helyi autó­bu­szos közlekedést, a hajójegyet Langkawi szigetére, a fel­so­rolt progra­mo­kat, valamint a programleírás szerinti belé­pő­dí­ja­kat Malaj­ziá­ban.

A helyszínen borra­valót illik adni a gép­ko­csi­ve­ze­tők­nek és a helyi ide­gen­ve­ze­tők­nek (ter­mé­sze­te­sen csak akkor, ha elége­dettek a munká­jukkal). Utason­ként összesen kb. 25 dollárra kell számítani.

Alapár nem tartalmazza: 

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, fakultatív programokat, repülőtéri illetéket a Szingapúri belépőket.

Kötelező költségek: 

Repülőtéri illeték - Változhat!
BBP utasbiztosítás megléte utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Belépődíjak, az árak tájékoztató jellegűek!

Az ár tartalmazza a malajziai belépődíjakat.
Szingapúr belépők:
Marina Bay Sands hotel terasza SGD 23,-
Nemzeti Orchidea Kert SGD 5,-
Állatkert SGD 38,-
Sea Aquarium SGD 38,-
Images of Singapore LIVE
+ Madame Tussaud's SGD 39,-
Sky Tower kilátótorony SGD 18,-
kabinos felvonó (retúrjegy) SGD 33,-
Gardens by the Bay Skyway SGD 8,-

A helyszínen borravalót illik adni a gép­ko­csi­ve­ze­tők­nek és a helyi ide­gen­ve­ze­tők­nek (ter­mé­sze­te­sen csak akkor, ha elégedettek a mun­ká­juk­kal). Utasonként összesen kb. 25 dol­lár­ra kell számítani.

Figyelem: Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Várható kötelező költségek a helyszínen: 
25 USD/fő
Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely a foglaláskor fizetendő.
Indulás időpontját megelőző 30 napon belül a teljes összeg fizetendő!

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal az idulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
repülő
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Menetrend szerinti repülőjáratokkal, egyszeri átszállással (érkezés Kuala Lumpurba, el­uta­zás Szingapúrból). Malajziában és Szinga­púr­ban lég­kon­dicio­nált autó­busszal, a 12. na­pon Langkawiról Szingapúrba repülő­géppel.

Szállás: 

12 éjszaka 4-5 csillagos szállodákban, kétágyas, fürdőszobás szobákban. A szállodákhoz úszó­medence is tartozik. Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
12 büféreggeli, valamint 9 fő­ét­ke­zés (ebéd vagy vacsora) a 3. naptól a 11. napig. Megjegyzések: A 13. napon a fakultatív program tartalmazza a vacsorát, a 14. nap éjszakáján, az elutazás után pedig a repülőgépen szolgálnak fel meleg ételt. (Hasonlóképpen a többi hosszú repülőjáraton is biztosítanak meleg étkezést.) A 2. nap estéjén Melakában, a 12. napon pedig Szingapúrban az étkezés egyénileg könnyen megoldható.
Időjárás: 
Szingapúrban és Malajzia általunk meglátogatott vidékein (a Cameron-hegység kivételével) a nappali csúcshőmérsékletek egész évben 30-35 °C körül mozognak. A Cameron-hegységben ennél általában 8-10 °C-kal hűvösebb van. Csapadékra egész évben kell számítani. Szingapúrban a havi csapadékátlag 200 mm körül van az év minden hónapjában, a Maláj-félsziget nyugati partjai mentén (ahol a csoportjaink tartózkodnak) szintén 200 mm körüli havi átlagok jellemzőek, kivéve a júniust és a júliust, akkor valamivel kevesebb csapadék a jellemző. Igazán sok eső (havi 500 mm) a Maláj-félsziget keleti partjai mentén jellemző novemberben és decemberben, de ez az országrész a csoportjaink programjában nem szerepel. Összehasonlításképpen Magyarországon a havi csapadékátlag 50 mm körül van. Összegzésképpen tehát az itthoninál mindenképpen több esőre számítsanak, de ilyen forró klímában a sok napsütés után gyakran jól is esik egy trópusi zápor vagy zivatar, ami persze egy időre a hőséget is enyhíti.
Vízum: 
Az útlevélnek mindkét ország esetében a beutazástól számítva még legalább fél évig érvényesnek kell lennie.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése utazási feltétel. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Kötelező védőoltást nem írnak elő a hatóságok, esetleg a Hepatitis A elleni védőoltás javasolt. A biztonság kedvéért azt tanácsoljuk, hogy az utazás előtt néhány héttel keressék fel a Nemzetközi Oltóközpontot.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!