Baszkföldtől Lisszabonig

16 napos körutazás Portugáliában, valamint Észak- és Nyugat-Spanyolországban

16 napos körutazásra hívjuk, ahol Portugál és Spanyol látnivalókkal, kincsekkel ismerkedhet meg. Bilbao építészeti cso­dá­já­val, a Guggenheim múzeum világhírű, szu­per­mo­dern épü­let­együt­tesével, Santiago de Compostela - a keresztény világ egyik legfontosabb zarándokhelyével, Coimbra - Portugália ősi egyetemi vá­ro­sával, Cabo da Roca, az európai szárazföld legnyugatibb pontjával, mely 145 méter magasra emelkedik ki az óceánból ...

Alapár tartalmazza

Az autó­bu­szos uta­zást, a 15 éj­sza­kai szállást reggelivel, 13 va­cso­rát, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a kísérő ide­gen­ve­ze­tőét az indulástól az ér­ke­zés­ig, a felsorolt progra­mo­kat és egyes városokban a helyi idegenvezetéseket.

Alapár nem tartalmazza

A repülőtéri illetéket, baleset-, betegség-, poggyászbiztosítást, belépők árát.

Hossz: 
16 nap
Szállás: 
szálloda
****

Szállás

15 éjszaka nagyrészt 4 csillagos szállodákban, kétágyas, fürdőszobás szobákban.
Megjegyzés: Az áprilisi csoport esetében a carcassonne-i 1 éjszakát és a Sintra környéki 3 éjszakát 3 csillagos szállodában töltjük; a szeptemberi csoport esetében 13 éjszaka lesz 4 csillagos és 2 éjszaka (Carcassonne-ban és Bilbao mellett) 3 csillagos szállodában.
Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Program: 

1. nap:
Elutazás Bu­da­pest­ről a Déli pá­lya­ud­vartól reggel 5.30-kor. Székesfe­hér­várról az autó­busz 6.30-kor in­dul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok – Nagy­ka­ni­zsa – Tornyi­szent­mik­lós – Maribor – Ljubljana – Mestre – Verona út­vo­na­lon. Szállás Észak-Olasz­or­szág­ban (1 éj).

2. nap: Carcassonne
Utazás az Olasz Riviérán és Dél-Franciaországon keresztül a Sanremo – Nizza – Montpellier útvonalon. Késő délután séta Carcassonne hatalmas falakkal körülvett óvárosában. Európa egyik legnagyobb erődvárosa a középkori katonai építészet szinte tökéletes példája (UNESCO világörökség). Szállás Carcassonne külvárosában (1 éj).

3. nap: San Sebastián
Utazás tovább Franciaország délnyugati részén, a Pireneusoktól északra, a Toulouse – Pau – Biarritz útvonalon. Átkelés Spanyolországba, érkezés Baszkföld egyik nevezetes városába, San Sebastiánba (baszk nyelven: Donostiába) a kora délutáni órákban. Ez a város egy gyönyörű tengeröböl partján fekszik, Spanyolország legelegánsabb tengerparti üdülőhelyének tartják. Sokan azt mondják: aki meglátja San Sebastiánt, azonnal beleszeret. Városnézés, rövid szabad program, fotószünet a Monte Igueldo kilátópontnál, majd továbbutazás Bilbaóba, Baszkföld legnagyobb városába. Szállás az áprilisi csoportnál Bilbaóban, a szeptemberi csoportnál Bilbao mellett (1 éj).

4. nap: Bilbao, Altamira-barlang, Santillana del Mar, Comillas
Kora délelőtt is­mer­ke­dés Bilbao építé­szeti cso­dá­já­val, a Guggenheim múzeum világ­hírű, szu­per­mo­dern épü­let­együt­tesével. (Figyelem: A múzeum meg­te­kin­té­se nem szerepel a prog­ramban, hiszen ebben az esetben az épület, a „titá­niumból készült virág­köl­te­mény” a fő neve­ze­tesség.) 
Ezt köve­tően búcsú Baszk­földtől, utazás Spa­nyol­or­szág északi partjai mentén, gyönyörű tájakon ke­resz­tül. A part­menti nagy hegyek látványa, az Angliára vagy Norman­diára emlé­kez­tető zöld rétek és erdők, a han­gu­la­tos tele­pü­lések kellemes meg­le­pe­tést je­len­te­nek a turis­táknak. Útközben megné­zünk két gyö­nyö­rű kisvárost, Santil­la­na del Mart és Comillast. Santil­la­na egy igazi késő kö­zép­ko­ri gyöngy­szem, ahol minden ház egy külön tanul­mányt érdemel, sokak szerint Spanyol­ország legbá­josabb kisvá­rosa; Comillas egyik kurió­zuma pedig Gaudí mese­pa­lo­tá­ja, az El Capricho.
A nap szen­zá­cióját az Altamira-barlang múze­umának meg­te­kin­té­se jelenti. Az Altamira-barlangban fe­dez­ték fel a XIX. században a világ talán leghí­re­sebb őskori szik­la­raj­zait (az őskori művé­szetek Sixtus-kápolnája). A barlang turisták számára nem láto­gatható (a szik­la­rajzok megó­vása érde­kében), de a barlang mellett épült múze­umban elké­szí­tették a barlang és a szikla­rajzok pontos má­so­la­tát.
Szállás Asztúria herceg­ségben, egy óceán­parti kis­vá­rosban, Gijón mellett (1 éj).

5. nap: Santiago de Compostela
Utazás Spanyolország északnyugati részébe, Santiago de Compostelába, a keresztény világ egyik legfontosabb zarándokhelyére (itt őrzik Szt. Jakab apostol földi maradványait). A gyönyörű óváros tele van értékes műemlékekkel, de a legfontosabb látnivaló a Szt. Jakab-katedrális, ahol az apostol sírja található. A városnézés után szabad program, majd a szállodai szobák elfoglalása (1 éj).

6. nap: Porto
Utazás Portóba, Portugália második legnagyobb városába. Történelmi központja része az UNESCO világörökségnek. A városnézés során látogatást teszünk a Szent Ferenc-templomban és a tőzsdepalotában is. Ez utóbbi gyöngyszeme a lenyűgözően szép arab szalon. A program végén betekintés egy borospincébe, kóstoló a híres portóiból. Késő délután lehetőség fakultatív sétahajózásra a Douro folyón. Szállás Porto környékén (1 éj).

7. nap: Coimbra, Fátima, Óbidos
Utazás Coimbrába, Portugália ősi egyetemi városába. A város valaha királyi székhely volt, később pedig az ország szellemi központja, hiszen 1307-től sokáig az itteni egyetem volt az egyetlen Portugáliában. A coimbrai városnézést követően ismerkedés Fátimával, a zarándokok városával, ahol 1917-ben fél éven keresztül minden hónap 13-án megjelent a Szűzanya. Lehetőség a Magyar Kápolna megtekintésére is. A nap utolsó programja Óbidos, egy dombon fekvő, falakkal körülvett kisváros, mely teljes egészében megőrizte középkori jellegét. Szállás egy tengerparti üdülőhelyen (az áprilisi csoport esetében Sintra közelében, a szeptemberi csoportnál pedig Lisszabon közelében) – 3 éj.

8. nap: Lisszabon
Autóbuszos és gyalogos vá­ros­né­zés a portugál fő­vá­ros­ban: Belém-torony, Felfe­dezők emlék­műve, Je­ro­mo­sok kolos­tora – Vasco de Gama sír­em­lé­ké­vel, kilátó­pontok, Avenida Libertade, Gul­ben­ki­an Múzeum stb. Ezután lá­to­ga­tás az 1998-as világ­ki­ál­lítás terü­letén kiala­kított város­ne­gyedbe, lehe­tő­ség az Óce­aná­rium meg­te­kin­té­sé­re.

9. nap: Sintra, Cabo da Roca, Lisszabon
Délelőtt látogatás egy közeli romantikus kisvárosba, Sintrába, a portugál királyok egykori nyári palotájának megtekintése. Az épületegyüttes Portugália legértékesebb középkori uralkodói palotája. A következő programunk a Cabo da Roca, az európai szárazföld legnyugatibb pontja. 145 méter magasra emelkedik ki az óceánból ez a szikla, mely az óvilág végét jelenti.
Délután pihenés a szállodában, illetve az érdeklődőknek lehetőségük lesz egy kirándulásra a Lisszabon melletti monumentális Krisztus Király emlékműhöz (gyönyörű panoráma Lisszabonra és a Tejo folyó torkolatvidékére).

10. nap: Évora, Cáceres
Délelőtt is­mer­ke­dés Évorával, mely Portu­gália mű­em­lé­kek­ben egyik leggaz­dagabb városa (része az UNESCO vi­lág­örök­ségnek). Ezt köve­tően átkelés Spanyol­or­szágba, utazás Badajoz érin­té­sével Cá­ce­res­be, melynek tör­té­nel­mi belvá­rosa a kö­zép­kor­ba viszi vissza a láto­gatót (Európa egyik legé­pebben megma­radt kö­zép­ko­ri városa). Vá­ros­né­zés, majd a szállodai szobák elfoglalása (2 éj).

11. nap: Guadalupe, Trujillo
Egész napos program Guadalupéban és Trujillóban. Guadalupe egy szép fekvésű, ódon hangu­latú kis­város, melyet megko­ronáz a hatalmas, mese­szerű erőd­kolostor (UNESCO vi­lág­örök­ség). Séta a városban, lá­to­ga­tás a kolostor pazar épü­let­együt­tesében, ahol rengeteg értékes kincset őriznek. 
Délután Pizarro szülő­vá­rosával, Trujillóval is­mer­ke­dünk. Főtere, a Plaza Mayor az egyik leg­szebb főtér Spanyol­or­szágban. A felette lévő felső­város beba­ran­go­lása felér egy időu­ta­zással. Pizarro Peru meg­hó­dí­tó­ja volt, így nem csoda, hogy a város tele van olyan pompás rene­szánsz palo­tákkal, melyeket az inkák mesés kincseiből emeltek.

12. nap: Candelario, Salamanca
Utazás változatos extremadurai és kasztíliai tájakon keresztül Salamanca irányába. Útközben kitérő egy elbűvölő hegyi faluba, Candelarióba. Délután városnézés Spanyolország híres egyetemi városában, Salamancában, ahol egymást érik a látványos műemlékek (gyönyörű főtér, a régi és az új katedrális, a Kagylók háza, az egyetem épületei stb.). A városnézés után szabad program, majd a szállodai szobák elfoglalása Salamanca mellett (1 éj).

13. nap: Burgos
Utazás Valladolid érintésével Burgosba, Észak-Spanyolország egyik legvonzóbb városába. A városnézés csúcspontját a katedrális megtekintése jelenti (sokak szerint Spanyolország legszebb székesegyháza). Belül olyan szép, és olyan sok gyönyörű műkincs található, hogy akár órákat el lehet tölteni a templom épületegyüttesében. Szállás Burgos belvárosának közelében (1 éj).

14. nap: Santo Domingo de la Calzada
Délelőtt séta egy középkori hangulatú kisvárosban, a híres El Camino zarándokút egyik állomásán, Santo Domingo de la Calzadában. A város katedrálisának érdekessége, hogy benne egy díszes kalitkában egy élő kakast és egy tyúkot tartanak egy ősi legenda emlékére. Továbbutazás Zaragoza érintésével a katalán tengerpart irányába, szállás egy Barcelona környéki tengerparti üdülőhelyen (1 éj).

15. nap: Figueres
Délelőtt Salvador Dalí szülőváro­sában, Figueresban a Dalí Múze­umot nézzük meg. Figueres szín­házát maga Dalí alakí­totta át múze­ummá az 1970-es évek elején, 5 emeletén a művész számos meg­hök­ken­tő műve van kiál­lítva (Spanyol­ország egyik leg­lá­to­ga­tot­tabb múze­uma). Ezután búcsú Spanyol­or­szágtól, utazás Francia­ország földközi-tengeri partvi­déke mentén, majd az Olasz Riviérán. Tranzit­szállás Észak-Olaszországban (1 éj).

16. nap:
Hazautazás a Verona – Mestre – Ljubljana – Maribor – Tornyi­szent­mik­lós – Nagy­ka­ni­zsa – Siófok út­vo­na­lon. Érkezés Székesfe­hér­várra és Buda­pest­re a késő esti órákban.

Kapcsolódó cikkek

» Egy nap Lisszabonban - Kovács Attila, 2019. június. 12
» Európa legveszélyeztetettebb műemlékei - Etédi Alexa, 2013. május. 10
» Lisszaboni történetek - utazom.com, 2013. március. 20
» A Camino katedrálisai - Burgos - Ürögi Beáta, 2013. március. 18
» A Guell Park, Barcelona - Kovács Attila, 2019. október. 31
» Ibiza tengerpartján - Kovács Attila, 2019. szeptember. 23
» Ericeira: a portugál szörfparadicsom - Kovács Attila, 2019. április. 16
» Tenerife hegyvidéki tájain... - Kovács Attila, 2017. július. 23

Ez az ajánlat utazási csomagként értékesíthető.

Koronavírus információ

Spanyolország:

Koronavírus információ:
Nyitás:
2020.06.21-én Spanyolország megnyitja határait az Európai Unió tagállamaiból érkezők számára. A szállások 06.18-tól folyamatosan nyitnak, így legkésőbb július elején már vendégeket fogadnak.
Kiutazás: Az országba való belépéshez nincs szükség előzetesen elvégzett koronavírus tesztre, illetve kötelező karantén nélkül lehetséges a beutazás.
Visszatérés Magyarországra: Az országból belépő magyar állampolgár automatikusan mentesül a hatósági házi karantén kötelezettsége alól.

Portugália:

Koronavírus információ:
Nyitás: 2020.06.03-a után Portugáliába engedélyezett a beutazás magyar állampolgárok számára.
Kiutazás: A szárazföldi részre történő belépés esetén nincs szükség előzetesen elvégzett tesztre és kötelező karantén sincs az érkezést követően, ugyanakkor érkezéskor testhőmérsékletet mérnek.
Madeirán az érkezést követő kötelező karantént és az előzetes negatív teszt bemutatását 2020.07.01-i hatállyal törlik el. 
Az Azori-szigetekre való belépés feltétele azonban továbbra is 72 óránál nem régebbi negatív korona vírus teszt felmutatása.
Visszatérés Magyarországra: Az országból belépő magyar állampolgár automatikusan mentesül a hatósági házi karantén kötelezettsége alól.

Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

Az autó­bu­szos uta­zást, a 15 éj­sza­kai szállást reggelivel, 13 va­cso­rát, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a kísérő ide­gen­ve­ze­tőét az indulástól az ér­ke­zés­ig, a felsorolt progra­mo­kat és egyes városokban a helyi idegenvezetéseket.

Alapár nem tartalmazza: 

A repülőtéri illetéket, baleset-, betegség-, poggyászbiztosítást, belépők árát.

Kötelező költségek: 

BBP biztosítás megléte utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Az árak tájékoztató jellegűek!

Figyelem: Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Altamira Múzeum EUR 1,50
Santiago de Compostela katedrális és múzeum EUR 6,-
Porto Szent Ferenc-templom EUR 5,-
tőzsdepalota EUR 6,-
borkóstoló EUR 10,-
sétahajózás EUR 12,-
Lisszabon Jeromosok kolostora EUR 10,-
Óceanárium EUR 15,-
Sintra nyári palota EUR 10,-
Guadalupe kolostor EUR 4,-
Salamanca katedrális EUR 6,-
Burgos katedrális EUR 6,-
Santo Domingo de la Calzada katedrális EUR 3,-
Figueres Dalí Múzeum EUR 10,-

Előleg: 

A teljes részvételi díj 40 %-a, mely a foglaláskor fizetendő.
Induláshoz képest egy hónapon belüli foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő!

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal az indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­automata). Nincs éjszakai buszozás.

Szállás: 

15 éjszaka nagyrészt 4 csillagos szállodákban, kétágyas, fürdőszobás szobákban.
Megjegyzés: Az áprilisi csoport esetében a carcassonne-i 1 éjszakát és a Sintra környéki 3 éjszakát 3 csillagos szállodában töltjük; a szeptemberi csoport esetében 13 éjszaka lesz 4 csillagos és 2 éjszaka (Carcassonne-ban és Bilbao mellett) 3 csillagos szállodában.
Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A részvételi díj félpanziós ellátást tartalmaz. Félpanzió Franciaországban, Spanyolországban és Portugáliában (büféreggeli és 3 fogásos vacsora); büféreggeli az olasz tranzitszálláson.
Vízum: 
A beutazási feltételekről, az esetleges vízum kötelezettségekről és díjaikról információkat a Konzuli Szolgálat honlapján talál:
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése ajánlott. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára. Védőoltásra nincs szükség.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!