Portugáliai mozaik

8 napos körutazás Portugáliában

Portugáliában még friss és alig szennyezett a levegő, tiszták az esők, ezért az erdők sem pusztulnak. Napjainkban talán ez a legnagyobb előnye az Európa peremén fekvő Portugáliának. A portugálok komótosan élvezik az élet örömeit, melyek többségükben igen szerények: népünnepélyek, olívaolajban úszó, egyszerű de zamatos ételek, elmúlt szerelmeket és letűnt dicsőséget idéző, szívbe markoló dallamok, no meg a hallal, gyümölccsel és virággal ellepett piacok.

Alapár tartalmazza

A repülőjegyet, a helyi autó­buszt Portugáliában, a 7 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat, a kísérő ide­gen­ve­ze­tő­t (eluta­zástól hazaérkezésig) és a helyi idegenvezetéseket.

Alapár nem tartalmazza

A repülőtéri illetékeket, belépőjegyeket, BBP biztosítást.

Hossz: 
8 nap
Szállás: 
szálloda
****
Program: 

1. nap: Lisszabon
Elutazás Ferihegyről egyszeri át­szál­lás­sal Lissza­bonba. A délutáni megérkezést követően is­mer­ke­dés a portugál fővárossal. Szállás a bel­vá­ros­hoz közel, metróállomás közelében (2 éj).

2. nap: Lisszabon
Az egész napot Lisszabonban töltjük. Autó­bu­szos és gyalogos vá­ros­né­zés: Belém-torony, Felfe­dezők em­lék­műve, Jero­mosok kolos­tora – Vasco de Gama sírem­lé­kével, kilátó­pontok, Avenida Libertade stb. A prog­ramban szerepel a Lisszabon melletti mo­nu­men­tá­lis Krisztus Király emlékmű is (gyönyörű pano­ráma Lissza­bonra és a Tejo folyó torko­lat­vi­dékére). A nap hátra­lévő ré­szé­ben sza­bad­idő, ide­gen­ve­ze­tőnk­kel lehe­tő­ség to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­gek felke­re­sé­sére Lisszabonban.

3. nap: Óbidos, Nazaré, Batalha
Utazás észak felé. Óbidos az első megálló, egy dombon fekvő, falakkal körül­vett kisváros, mely teljes egészében megő­rizte kö­zép­ko­ri jellegét. Ezután Nazaré követ­kezik, egy bájos halász­falu az At­lan­ti-óceán partján, majd a portugál gótika remek­művét, a Batalhai kolostort láto­gatja meg a csoport (része a vi­lág­örök­ségnek). Szállás Fátimában (1 éj).

4. nap: Fátima, Porto
Is­mer­ke­dés Fátimával, a zarán­dokok váro­sával, ahol 1917-ben fél éven keresztül minden hónap 13-án megje­lent a Szűz­anya. Lehe­tőség a Magyar Kápolna meg­te­kin­té­sé­re is. Utazás Portóba, az ország má­so­dik leg­na­gyobb váro­sába. Porto tör­té­nel­mi központja a Douro folyó felett része a vi­lág­örök­ségnek. Vá­ros­né­zés, lá­to­ga­tás a Szt. Ferenc temp­lomban és a tőzsde­pa­lo­tában, melynek gyöngy­szeme a lenyű­gö­zően szép arab szalon. A vá­ros­né­zést köve­tően bete­kintés egy boros­pin­cébe, kóstoló a híres portó­iból. Késő délután lehe­tő­ség séta­ha­jó­zásra a Douro folyón. Szállás Portóban (1 éj).

5. nap: Aveiro, Costa Nova, Coimbra, Tomar
Kora délelőtt séta a csatornákkal szabdalt Aveiróban, a portugál tenger­part egyik leg­ér­de­ke­sebb váro­sában. To­vább­uta­zás Coimbrába, Portu­gália ősi egye­temi váro­sába. Útközben megálló a homok­dűnék és lagúnák között megbújó Costa Nován. Az óceán itt egy izgalmas, új arcát mutatja, melyhez társul még az a bűbájos utcakép, melyet az egye­dien érdekes csíkos házak rajzolnak. 
Coimbra valaha királyi szék­hely volt, később pedig az ország szellemi központja, hiszen 1307-től 1911-ig az itteni egyetem volt az egyetlen Portu­gá­liában. Vá­ros­né­zés, az egye­temi könyvtár meg­te­kin­té­se, melyet Európa egyik leggaz­dagabb és leg­szebb könyv­tá­rának tartanak. Délután Tomarban lá­to­ga­tás egy kü­lö­nös épü­let­együt­tesben, a Krisztus-rendi lovagok egykori várában és kolos­torában. Szállás Tomarban (1 éj).

6. nap: Évora, Setúbal, Arrábida-hegység
Reggeli után Portugália műemlékváro­sába, Évorába láto­gatunk (része a vi­lág­örök­ségnek). Vá­ros­né­zés: Diana temp­lom – az ország legkie­mel­ke­dőbb ókori műem­léke, ka­ted­rá­lis stb. Délután to­vább­uta­zás az Atlanti-óceán felé. Útközben pihenő Setúbalban, Portu­gália harmadik leg­na­gyobb váro­sában, majd átkelés az Arrábida-hegy­ségen (nagy­szerű pano­ráma az Atlanti-óceánra és a sziklás part­vi­dékre). Szállás a Lisszabon melletti ten­ger­par­ti üdülő­helyen, Estorilban (az aug. 10-i csoport esetében Sesimbrá­ban) – 2 éj.

7. nap: Portugál tengerpart / Cabo da Roca, Sintra palota
Pihenés Estorilban, a ten­ger­par­ti üdülő­helyen.
Fakultatív program: Cabo da Roca, Sintra palota.
A félnapos kirán­dulás során elő­ször megálló a Cabo da Rocánál, az európai száraz­föld legnyu­gatibb pontjánál. 145 méter magasra emel­kedik ki a tengerből ez a szikla, mely az óvilág végét jelenti. Ezt köve­tően utazás egy közeli roman­tikus kisvá­rosba, Sintrába, a portugál ural­kodók egykori nyári palo­tá­jának meg­te­kin­té­se.
A fakul­tatív program ára: 6.200 Ft + belépődíjak (garantált indulás).

8. nap:
Reggel transzfer a repülőtérre, elutazás közvetlen járattal Lissza­bonból Bécsbe, majd onnan tovább autó­busszal Buda­pest­re és Székesfe­hér­várra. Érkezés várhatóan a késő délutáni órákban.

* A május 9-i csoport 5. éjszakai szállását Tomar helyett Coimbrában tudtuk csak foglalni. Tomarban a Krisztus-rendi lovagok várának meglátogatása a 6. napra kerül, emiatt a csoport nem az Arrábida-hegy­ségen keresztül érkezik Estorilba, hanem egy gyors­forgalmi úton. Ugyanakkor az 5. napon lehe­tő­ség lesz a bűbájos csíkos házairól ismert Costa Nova meg­lá­to­ga­tá­sára.

Kapcsolódó cikkek

» Egy nap Lisszabonban - Kovács Attila, 2018. január. 28
» Lisszaboni történetek - utazom.com, 2013. március. 20
» Ericeira: a portugál szörfparadicsom - Kovács Attila, 2018. január. 02
» Madeira legszebb helyei: Jardim do Mar - Kovács Attila, 2013. december. 15
» Európa legveszélyeztetettebb műemlékei - Etédi Alexa, 2013. május. 10
» Kiváló síszállás Ausztriában - Dorfhotel Seeleitn - Kovács Attila, 2018. május. 18
» Nyaralás és tengeri kajak - irány a Sporádok! - Kovács Attila, 2018. május. 16
» Last Great Climb egy egy antarktiszi nagyfal első megmászása - Kovács Attila, 2018. május. 15
Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Sajnáljuk!
Ár és időpont információ nem érhető el.
Fakultatív programok

Fakultatív program: Cabo da Roca, Sintra palota
A félnapos kirándulás során először megálló a Cabo da Rocánál, az európai szárazföld legnyugatibb pontjánál. 145 méter magasra emelkedik ki a ten­ger­ből ez a szikla, mely az óvilág végét jelenti. Ezt követően utazás egy közeli romantikus kisvárosba, Sintrába, a portugál uralkodók egykori nyári pa­lo­tá­jának meg­te­kin­té­se.
A fakultatív program ára: 6.200 Ft + belépődíjak (garantált indulás).

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

A repülőjegyet, a helyi autó­buszt Portugáliában, a 7 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat, a kísérő ide­gen­ve­ze­tő­t (eluta­zástól hazaérkezésig) és a helyi idegenvezetéseket.

Alapár nem tartalmazza: 

A repülőtéri illetékeket, belépőjegyeket, BBP biztosítást.

Kötelező költségek: 

Repülőtéri illeték.
BBP utasbiztosítás megléte utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

A belépők összege kb. 90,- EUR/fő

Előleg: 

A teljes részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő. Az induláshoz képest 30 napon belül már a teljes részvételi díj fizetendő!

Hátralék: 

A teljes részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
repülő
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Menetrend szerinti repülőjáratokkal Budapesttől Lisszabonig és vissza, egyszeri át­szál­lás­sal. Portugáliában jó minőségű, korszerű autó­busszal.

Szállás: 

6 éj­sza­ka 4 csil­la­gos, 1 éj­sza­ka 3 csil­la­gos (a május 9-i és a szeptember 25-i csoportok esetében 5 éj­sza­ka 4 csil­la­gos, 2 éj­sza­ka 3 csil­la­gos) szál­lo­dák­ban, két­ágyas, pótágyazható, für­dő­szo­bás, lég­kon­dicio­nált szo­bák­ban. Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A részvételi díj reggelis ellátást tartalmaz.Felár ellenében félpanziós ellátás igényelhető.
A területről: 
Portugália Magyarországgal csaknem azonos területű európai ország, amely az Ibériai-félsziget délnyugati részén található. Északon és keleten egyetlen szárazföldi szomszédjával, Spanyolországgal határos, nyugaton és délen az Atlanti-óceán mossa partjait. Az országot Porto kikötővárosról, az egykori Portói grófság székvárosáról nevezték el. Portugália területéhez tartoznak az Atlanti-óceánban fekvő Azori-szigetek (2335 km²) és a Madeira-szigetek (797 km²). Sokáig portugál fennhatóság alá tartozott Makaó, ami 1999-ben került vissza Kínához. Már jóval ez előtt függetlenné váltak egykori afrikai gyarmatai.
Időjárás: 
Az északi rész éghajlata enyhe, óceáni. Az éves középhőmérséklet 15 °C. A déli partvidéke azonban már mediterrán. Itt az éves középhőmérséklet 18 °C. A csapadék északon több, mint délen; az évi 2500 mm csapadék nagyrészt télen hullik le. A Tejotól délre az évi csapadék már csak 500–700 mm, sőt a déli Algarve tartományban csak 450 mm. A tengerpartról az ország belseje felé haladva erősödik az éghajlat kontinentális jellege: egyre kevesebb a csapadék, nő mind a napi, mind szezonális hőingás.
Vízum: 
Magyar állampolgárok személyazonosításra alkalmas, érvényes útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal, vízum nélkül léphetnek be schengeni területre, tehát Portugáliába is. 90 napig tartózkodhatnak mindenféle külön engedély vagy bejelentés nélkül. A személyazonosító igazolványnak és/vagy az útlevélnek az utazás időtartama alatt érvényesnek kell lennie.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése utazási feltétel. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára. Védőoltás nem szükséges.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!