Peru, az inkák öröksége

Peru, az inkák öröksége

12 napos körutazás Peruban

Fedezze fel velünk a távoli Peru csodás helyeit, Machu Picchu, Titicaca-tó, Lima, Arequipa, Puno. A hajdani Inka Birodalom központja, Dél-Amerika harmadik legnagyobb valamint az Andok legnagyobb területű országa, Peru.

Alapár tartalmazza

A repülőjegyeket (beleértve a belső járatot is), a helyi autóbuszt, a vonatjegyet a Machu Picchuhoz, a 10 éjszakai szállást reggelivel (a 2. napon hidegcsomaggal), a 10 főétkezést, a csomaghordást, az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat belépődíjakkal, valamint az idegenvezetők költségeit.
Természetesen a márc.11-i csoport esetében tartalmazza az autóbuszos utazást is a bécsi repülőtérre és vissza.

Alapár nem tartalmazza

A repülőtéri illetéket, betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, fakultatív programokat, egyéb személyes kiadásokat.

Hossz: 
12 nap
Szállás: 
szálloda
***

Szállás

8 éjszaka 4 csillagos szállodákban, 2 éjszaka (Nazcában) jó 3 csillagos szállodában, kétágyas, fürdőszobás szobákban. Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Program: 

1. nap: Lima
Tavaszi programok esetén: Utazás Limába, Peru fővárosába (részletek az „Kiutazás” című részben). Érkezés helyi idő szerint az esti órákban, transzfer a szállodába (1 éj). Szállásunk Lima legelőkelőbb negyedében, Miraflores-ban található.
Őszi programok esetén: Elutazás Budapestről egy nyugat-európai átszállással Limába, Peru fővárosába. Érkezés helyi idő szerint a délutáni vagy esti órákban, transzfer a szállodába (1 éj). Szállásunk Lima legelőkelőbb negyedében, Mirafloresban található.

2. nap: Paracas Nemzeti Park, Ballestas-szigetek
Elutazás Limából autóbusszal a Csendes-óceán part­vonala mentén déli irányba, a Paracas Nemzeti Parkba. Hajóki­rán­dulás a Ballestas-szigetekhez, ahol pingvinek, fókák és tengeri madarak ezreiben gyö­nyör­köd­he­tünk, szerencsés esetben delfinek is elő­buk­kan­hatnak (ez Peru első számú tengeri állat­világot bemutató helye).
Délután to­vább­uta­zás az Andok lábai mentén Nazcába, szállás (2 éj).

3. nap: Nazca-vonalak, Cantalloci vízvezetékek
A titokzatos Nazca-vonalak eredetét a tudó­soknak a mai napig nem sike­rült tisz­tázni. A siva­tagba rajzolt óriási geomet­riai alakzatok közül a leg­na­gyobbak (pl. a kondor, a pelikán vagy a hüllő) több mint 100 mé­te­resek. A Páname­rikai országút melletti kilátó­to­ronyból 3 alakzat látszik vala­mennyire, de igazából a vonalak a levegőből tanulmá­nyoz­ha­tóak.
Fakultatív program: Repülés kisgé­pekkel a Nazca-vonalak fölé Nazca város repülő­teréről.
A fakultatív program ára: 34 400 Ft/fő - indulás függvénye (garantált in­du­lás). Délután le­he­tő­ség a Cantalloc melletti föld alatti vízve­zetékek meg­te­kin­té­sé­re. Ezt az érdekes, föld alatti csator­nákból álló rendszert és a hozzájuk tartozó kör alakú kőépít­mé­nyeket (kutakat) egykoron a nazcák építették véde­ke­zésül a sivatagi éghajlat miatti állandó vízhiány ellen.

4. nap: Pánamerikai országút
Utazás nagyrészt sivatagi tájakon keresztül déli irányba a világ egyik leghí­re­sebb útvo­nalán, a Pán­ame­rikai ország­úton, amely az amerikai konti­nensen talál­ható országok több­ségét összeköti. Útközben többször keresz­tezünk termékeny folyó­völ­gyeket, amelyeket az Andok vízgyűjtő terü­le­teiről eredő folyók táplálnak (fotó­szünetek). Érkezés Arequipába, Peru második leg­na­gyobb váro­sába, majd a szállodai szobák elfog­lalása (1 éj).

5. nap: Arequipa
Arequipa, az örök tavasz városa közel 6000 méteres hegyek lábainál fek­szik. A város nagy ne­ve­zetes­sé­ge a Szt. Katalin kolostor, Dél-Amerika egyik leg­je­len­tő­sebb gyarmati korból származó emléke. A hatalmas (100 m × 200 m) területen fekvő, magas falakkal körbe­vett épü­let­együt­tes való­ságos város a vá­ros­ban, amelynek meg­te­kin­té­se a turisták számára egyfajta időuta­zással ér fel.
Ezután a város egyéb ne­ve­zetes­sé­geivel ismerkedik a csoport: kated­rális, mo­nu­men­tá­lis főtér, Jezsuita templom (melynek egyik kápol­nája olyan szép, hogy Arequipa Sixtus-kápol­nájának nevezik), Carmen Alto kilá­tópont stb. Délután utazás az Arequipát Punóval összekötő országúton. Az Andok hegy­ségen át vezető vad­re­gé­nyes országút áthalad egy 4000 méter feletti hágón is (fotószünet). Szállás a Titicaca-tó partján fekvő Puno városában (2 éj).

6. nap: Titicaca-tó, úszó szigetek, Sillustani, Puno
Félnapos hajó­kirán­dulás a világ leg­ma­ga­sabban (3820 méteren) fekvő hajóz­ható taván, a Titicaca-tavon. Láto­gatás a nádból készült úszó szigeteken, is­mer­ke­dés az ott élő indiánok életével. Fő tevé­keny­ségük a halászat, illetve az aján­dék­tár­gyak készí­tése, melyeket a turis­táknak árulnak. A délutáni prog­ramunk Sillustani meg­te­kin­té­se. A közeli Umayo-tó partján álló ősi, kerek alap­rajzú temet­ke­zési épít­mények Peru legfon­tosabb törté­nelem előtti korból szár­mazó emlékei közé tartoznak.

7. nap: Raqchi, Andahuaylillas
Egész napos utazás autóbusszal Punóból Cuzcóba az Andok fenn­síkon keresztül. Útközben a követ­kező ne­ve­zetes­sé­geket tekintjük meg: Raqchi (egy nagy inka város romjai), Andahuaylillas (bájos andesi falu, temp­lo­mában gyönyörű fest­mények). Szállás Cuz­có­ban (3 éj).

8. nap: Machu Picchu (vistadome vonattal)
Egész napos kirán­dulás pano­ráma­tetős vonattal Földünk talán leglát­vá­nyosabb romvá­rosába. A vonat gyönyörű andesi tájakon halad keresztül. A végál­lo­mástól, a dzsun­gelben fekvő Aguas Calientes-ből kisbu­szokkal viszik a turistákat a 400 méterrel feljebb lévő romte­rület bejá­ra­tához. A vad­re­gé­nyes hegy­csúcsok, a mélyen alattuk kanyargó folyó, a buja növényzet és a titok­zatos inka romok látványa minden perui köru­tazás csúcs­pontját jelentik.

9. nap: Szent Völgy, Pisac, Cuzco
Délelőtt kirándulás az Andok egy kanyon­szerű völgyébe, ahol az inkák szent folyója, az Urubamba folyik. A folyó­parti Pisac faluban láto­gatás a híres indián piacon (kü­lön­le­ges élmény). Vissza­útban Cuzcóba rövid is­mer­ke­dés néhány inka kori rommal: Tambo Machay (egy forrás fölé emelt kultikus épít­mény); Puka Pukara (a vörös erőd); Sacsayhuamán (citadella Cuzco felett óriási építő­kö­vekből).
Cuzco az egykori Inka Birodalom fővá­rosa volt. Manapság Dél-Amerika mű­em­lé­kek­ben leg­gaz­da­gabb váro­sának tartják, mely az inka kori emlé­keken kívül tele van a gyarmati korból származó han­gu­la­tos épüle­tekkel. A vá­ros­né­zés fény­pont­jait a műkin­csekkel teli kated­rális és az inkák egykori Naptemp­lomának meg­te­kin­té­se jelentik.

10. nap: Lima
Transzfer Cuzco repülőterére, elutazás Limába. Vá­ros­né­zés Peru közel 10 milliós metro­po­liszában. Először a gyarmati korból származó szép óvárost nézzük meg: mo­nu­men­tá­lis főtér, kated­rális (Pizarro sírká­pol­nájával), város­háza, Ferences kolostor a kata­kom­bákkal stb., majd a város két előkelő negye­dével ismer­kedünk (San Isidro és Miraflores ne­gye­dek).
Befeje­zésül láto­gatást teszünk a híres Arany­mú­ze­um­ban, ahol a spanyol hódítás előtti időszak na­gyon fejlett arany­mű­ves­sé­gének alko­tásait mu­tat­ják be. Ezen kívül kerámiák, régé­szeti textí­liák, mú­miák és fegy­verek is látha­tóak. Szállás Limában (1 éj).

11. nap: Lima
Délelőtt szabadidő Limában, majd a Régészeti és Antropológiai Múzeum megtekintésével búcsúzunk Perutól. A múzeum nagyszerű összefoglalását adja a Peruban látottaknak, kiváló leletek, makettek és illusztrációk segítségével.
Tavaszi programok esetén: Késő délután transzfer a repülőtérre, elutazás Európába.
Őszi programok esetén: Késő délután transzfer a repülőtérre, elutazás egy nyugat-európai átszállással Budapestre.

12. nap:
Tavaszi programok esetén: Érkezés Európába a délutáni órákban, majd onnan továbbutazás (részletek az „Kiutazás” című részben).
Őszi programok esetén: Érkezés Ferihegyre a késő esti órákban.

Kapcsolódó cikkek

» Vonatozás a Machu Picchu-hoz - Kovács Attila, 2018. június. 23
» Kolumbusz "hibájába" esett a Machu Picchu-t felfedező kalandor - Etédi Alexa, 2013. július. 24
» Képek és élmények Peruból - Kovács Attila, 2016. december. 19
» A kilenc legszennyezettebb hely a Földön - Etédi Alexa, 2013. június. 05
» A világ 10 legcsodálatosabb helyszíne - Etédi Alexa, 2013. május. 15
» Patagónia hívó szava - Kovács Attila, 2019. január. 21
» Peru, Brazília: Dél-Amerika csodálatos tájain - Kovács Attila, 2018. november. 01
» Patagónia színei - Kovács Attila, 2018. július. 24

Ez az ajánlat utazási csomagként értékesíthető.

Fakultatív programok

Fakultatív program: Repülés kisgépekkel a Nazca-vonalak fölé Nazca város repülőteréről. A fakultatív program ára: 34 400 Ft/fő - indulás függvénye (garantált indulás).

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

A repülőjegyeket (beleértve a belső járatot is), a helyi autóbuszt, a vonatjegyet a Machu Picchuhoz, a 10 éjszakai szállást reggelivel (a 2. napon hidegcsomaggal), a 10 főétkezést, a csomaghordást, az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat belépődíjakkal, valamint az idegenvezetők költségeit.
Természetesen a márc.11-i csoport esetében tartalmazza az autóbuszos utazást is a bécsi repülőtérre és vissza.

Alapár nem tartalmazza: 

A repülőtéri illetéket, betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, fakultatív programokat, egyéb személyes kiadásokat.

Kötelező költségek: 

Repülőtéri illeték.
BBP biztosítás megkötése utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

További étkezések, személyes kiadások.

Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő.
Indulás előtt 30 napon belül történő foglalás esetén a teljes részvételi díj fizetendő!

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
repülő
Egyéb részletek
Kiutazás: 

A március 11-i csoport esetében Budapesttől Bécsig és vissza a Fehérvár Travel autóbuszával, a Bécs – Madrid – Lima és Lima – Madrid – Bécs útvonalon az Ibéria légitársaság menetrend szerinti repülőjárataival. A hajnali órákban elutazás autóbusszal Székesfehérvárról és Budapestről (a Déli pályaudvartól) a bécsi repülőtérre (2,5 - 3 órás út). Hazautazás Limából az esti órákban, másnap érkezés a bécsi repülőtérre a kora esti órákban (magyar idő szerint), majd továbbutazás autóbusszal Budapestre és Székesfehérvárra. (Megjegyzés: az Ibéria Madrid - Lima járatához sajnos nincs megfelelő Budapestről induló csatlakozás.)
Az április 29-i csoport esetében a Budapest – Amszterdam – Lima és Lima – Amszterdam – Budapest útvonalon a KLM menetrend szerinti repülőjárataival. Elutazás Budapestről a reggeli órákban. Hazautazás Limából az esti órákban, másnap érkezés Ferihegyre a késő esti órákban.

Peruban a Cuzco – Lima útvonalon menetrend szerinti repülőjárattal, egyébként légkondicionált autóbusszal, illetve a Machu Picchuhoz vonattal közlekedünk. (Megjegyzés: Cuzco környékén a turistákat maximum 32-35 fős kisbuszokkal szállítják. Ezek általában nem légkondicionáltak, de a nagy magasság miatti alacsonyabb hőmérsékletek következtében erre többnyire nincs is szükség.)

Őszi programok esetén: A Budapest – Lima / Cuzco – Lima / Lima – Budapest útvonalon menetrend szerinti repülőjáratokkal, Peruban légkondicionált autóbusszal, illetve a Machu Picchuhoz vonattal. (Megjegyzés: Cuzco környékén a turistákat maximum 32-35 fős kisbuszokkal szállítják. Ezek általában nem légkondicionáltak, de a nagy magasság miatti alacsonyabb hőmérsékletek következtében erre többnyire nincs is szükség.)

Szállás: 

8 éjszaka 4 csillagos szállodákban, 2 éjszaka (Nazcában) jó 3 csillagos szállodában, kétágyas, fürdőszobás szobákban. Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
Tavaszi programok esetén: Félpanzió – 10 büféreggeli, 10 főétkezés (vacsora vagy ebéd a 2. naptól a 11. napig – napi egy főétkezés). Megjegyzés: Az első este nincs a hotelben vacsora, mert a tapasztalatok szerint ezt nem igénylik az utasok. A repülőjáraton a Limába érkezés előtt szolgálnak fel vacsorát. Ugyanakkor a Limából való hazautazás napján még egy ebédet biztosítunk utasainknak. Őszi programok esetén: Félpanzió – 9 büféreggeli, valamint a 2. napon hidegcsomag a korai indulás miatt, 10 főétkezés (vacsora vagy ebéd a 2. naptól a 11. napig – napi egy főétkezés). Megjegyzés: Az első este nincs a hotelben vacsora, mert a tapasztalatok szerint ezt nem igénylik az utasok. A repülőjáraton a Limába érkezés előtt szolgálnak fel vacsorát. Ugyanakkor a Limából való hazautazás napján még egy ebédet biztosítunk utasainknak.
A területről: 
Peru olyan pontja a világnak, melyet titkok, és megválaszolatlan kérdések sokasága övez. Ez a csodálatos, misztikus ország több ezer éves, ősi inka emlékhelyekkel már önmagában is elképzelhetetlen értékeket és érdekességeket ígér, de ez még kiegészül a hatalmas esőerdők, varázslatos tavak és a gazdag élővilág látványával.
Időjárás: 
Peruban az évszakok pont fordítva vannak, mint Európában. Fontos, hogy a napsütés ereje az itthoninál erősebb, hiszen Peru sokkal közelebb van az Egyenlítőhöz, mint Magyarország.
A meglátogatott helyek jó része a Csendes-óceán közelében, az Andok nyugati peremén fekszik (Lima, Nazca, Arequipa, Chiclayo, Trujillo). Ezeken a helyeken sivatagi éghajlat van, csapadékra nem kell számítani. A legmagasabb nappali csúcs­hő­mérsék­letek Lima környékén 20-25° C körül mozognak. Azért nem több, mert a Déli-sark felől jövő Humboldt-áramlás hűti a partvidék levegőjét. Limában április közepétől november közepéig jellemző, hogy vastag felhőzet van a város felett, ez gyakran enyhe köddel párosul. Az észak-perui Chiclayóban és Trujillóban ez a felhőtakaró már nem jellemző és az Egyenlítő Peruban az évszakok pont fordítva vannak, mint Európában. Fontos, hogy a napsütés ereje az itthoninál erősebb, hiszen Peru sokkal közelebb van az Egyenlítőhöz, mint Magyarország.
A meglátogatott helyek jó része a Csendes-óceán közelében, az Andok nyugati peremén fekszik (Lima, Nazca, Arequipa, Chiclayo, Trujillo). Ezeken a helyeken sivatagi éghajlat van, csapadékra nem kell számítani. A legmagasabb nappali csúcshőmérsékletek Lima környékén 20-25 °C körül mozognak. Azért nem több, mert a Déli-sark felől jövő Humboldt-áramlás hűti a partvidék levegőjét. Limában április közepétől november közepéig jellemző, hogy vastag felhőzet van a város felett, ez gyakran enyhe köddel párosul. Az észak-perui Chiclayóban és Trujillóban ez a felhőtakaró már nem jellemző és az Egyenlítő közelsége miatt a hőmérséklet általában magasabb pár fokkal, mint Limában. A dél-perui Arequipát nevezik az örök tavasz városának is, egész évben 20 °C körüli nappali csúcshőmérsékletek és napsütés a jellemző.
Az Andok fennsíkon (Puno, Cuzco, La Paz és környékük) a 3000 méter feletti magasság miatt a nappali csúcshőmérsékletek egész évben 17-20 °C körül alakulnak, de késő estére a hőmérséklet akár 10 °C alá is csökkenhet. Az esős évszak az ottani nyár, tehát kb. a november végétől április elejéig terjedő időszak. A legtöbb csapadék januárban és februárban hullik, ezért akkor nem szervezünk perui utazást.
Vízum: 
A beutazási feltételekről, az esetleges vízum kötelezettségekről és díjaikról információkat a Konzuli Szolgálat honlapján talál:
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő BBP biztosítás megkötése utazási feltétel! Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére
Egészségügyi tudnivalók: 
Peruban védőoltásra nincs szükség. A meglátogatott helyek egy része 3000 méter feletti magasságban található (Puno, Cuzco, La Paz és környékük). Ebben a magasságban a levegő kisebb oxigéntartalma ún. magassági betegséget idézhet elő. Javasoljuk, hogy az első napokban kerüljék az erőkifejtést. A nagy magasságra érzékenyek, a szívbetegek konzultáljanak orvosukkal. A tapasztalatok szerint az oda látogató turisták kb. felénél valamilyen mértékben jelentkeznek a magassági betegség tünetei (fáradékonyság, fejfájás stb.), de a helyiek erre fel vannak készülve, és tudnak helyi gyógykészítményt biztosítani, valamint szükség esetén - az oxigénhiány enyhítésére - rendelkezésre áll palackozott oxigén. Az akklimatizációt segíti, hogy a 3000 méter feletti területekre megérkezés előtt 18-20 órát Arequipában töltünk, mely 2300 méteres magasságon fekszik.Ezért javasoljuk utasainknak, hogy az erről szóló igazolást vigyék magukkal. Ha pontosabb információra van szükségük, akkor az utazás előtt néhány héttel keressék fel a Nemzetközi Oltóközpontot (Cím: Budapest, IX. Gyáli u. 3/a., Telefon: : 06 - 1 476-1364, Honlap: www.oek.hu
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!