Párizs, Versailles, Disneyland II. (7 nap)

7 napos buszos körutazás Párizsban és környékén egésznapos kirándulás Eurodisney-be

Fedezd fel velünk a Szajna-parti város romantikus varázsát. Kávé és croissant illata, hangulatos, szűk kis utcácskák, csillogó butikok, fényűző épületek ejtenek rabul. Szinte lehetetlen választani a világszínvonalú múzeumok sokaságából, megszédít a kulturális programok végtelen tárháta. Párizs és környéke az igazi ínyencek találkozóhelye.

Alapár tartalmazza

Az autó­buszos uta­zást, a 6 éj­sza­kai szál­lást regge­livel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést, de nem tartal­mazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Alapár nem tartalmazza

Fakultatív programot, betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, és a belépődíjakat

Hossz: 
7 nap
Szállás: 
szálloda
***
Program: 

1. nap:
Az autó­buszos utasok számára elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parkolóból reggel 4.45-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6 órakor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Tatabánya – Győr – Hegyes­halom – Linz – Nürnberg út­vo­na­lon. Szállás Német­or­szágban, a Rajna-vidéken (1 éj).

2. nap: Reims, Párizs
Utazás a Saarbrücken – Metz – Reims út­vo­na­lon a francia fő­vá­ros­ba. Útközben az autó­buszos utasok számára a francia gótika legé­rettebb alko­tá­sának tartott Reimsi Szé­kes­egy­ház meg­te­kin­té­se. Itt koro­názták évszá­za­dokon keresztül a francia kirá­lyokat. Érkezés Párizsba a délu­táni órákban. A repülő­géppel érkező utasok Párizs központja felé menet, a belváros keleti részén, a Lyoni-pá­lya­ud­varnál csat­la­koznak a csoporthoz. (Őket egy bérelt autó­busz szállítja a repülő­tértől a Lyoni-pá­lya­ud­varig.) Rövid autó­buszos vá­ros­né­zés (Diáknegyed, Luxem­bourg-kert, Luxembourg-palota, Sorbonne egyetem, Pantheon, Szt. Mihály útja stb.) után lá­to­ga­tás a Notre-Dame-ban, majd szabad program. Szál­lás Párizs elő­vá­ro­sában (4 éj). 

3. nap: Disneyland
Autóbusszal egész napos kirándulás a Párizs mel­let­ti Eurodisney-be, Európa vezető sza­bad­idő­parkjába.

4. nap: Párizs, Versailles
Kora délelőtt az autó­buszos vá­ros­né­zés foly­ta­tása Párizsban (Diadalív, Champs Elysées, Concorde tér, Tuileriák kertje stb.). Ezután a világ talán leggaz­dagabb múze­umába, a Louvre-ba láto­gatunk. A múzeum sok ezer műkincse közül a leghí­re­sebbek a Milói Vénusz (az ókori eszményi szépség megtes­te­sítője) és Leonardo da Vinci Mona Lisája. Délután XIV. Lajos (a Napkirály) fényűző palo­tá­jának, a Versailles-i kastélynak a meg­te­kin­té­se követ­kezik. Pompás belső termei ma is bizo­nyítják a francia királyok egykori mérhe­tetlen gaz­dagságát. Lehe­tőség sétára a gyönyörű parkban is. 
Fakultatív program: Az éj­sza­kai Párizs
Késő esti autó­buszos kirándulás Párizs sugár­útjain keresztül a város egyik leghí­resebb negye­débe, a Montmartre-ra. Séta a Festők terén és a Sacré Coeur bazi­likához.
A fakultatív program ára: 3.700 Ft (garantált in­du­lás).

5. nap: Párizs, Disneyland
A Disneyland kedvelőinek lehe­tő­ség egy újabb napot ott eltölteni (az autó­busz és idegen­ve­zetőnk a Pá­rizs­ban maradó utasokkal lesz, az idegen­ve­zető a metróig kíséri a Disneylandbe utazókat).
A Párizsban mara­dóknak szabad program, illetve ide­gen­ve­ze­tőnk­kel is­mer­ke­dés to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­gekkel és híres mú­zeu­mokkal: a gótika csodá­jaként emle­getett Sainte-Chapelle (Szent Kápolna), az Orsay Múzeum – a XIX. század múzeuma a világ leg­gaz­dagabb impresszi­onista gyűjte­mé­nyével, Rodin Múzeum, Invalidusok temp­loma Napóleon mo­nu­men­tá­lis síremlékével, la Défense negyed szuper­modern építményei stb.

6. nap: Párizs
Délelőtt is­mer­ke­dés a várossal az Eiffel-toronyból, majd szabad program, vagy lehe­tő­ség hajó­ki­rán­du­lásra a Szajnán. Kora délután elutazás Párizsból. A repülő­géppel utazók a Lyoni-pá­lya­ud­varnál ki­száll­nak, számukra a délután hátra­lévő ré­szé­ben szabad program, majd késő délután egy bérelt autó­busz fogja őket a repülő­térre szállí­tani. (Ide­gen­ve­zetőnk megmu­tatja a repülős utasoknak a pá­lya­ud­var csoma­gmegőrzőjét.) Utazás a Reims – Metz – Saarbrücken út­vo­na­lon, szállás Német­országban, a Rajna-vidéken (1 éj).

7. nap:
Hazautazás a Nürnberg – Linz – Hegyes­halom – Győr – Tatabánya út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re, majd Székesfe­hér­várra az esti órákban.

Figyelem: Párizsban és kör­nyé­kén a fontosabb ne­ve­zetes­sé­geket / mú­zeu­mokat csoportok részére előre be kell foglalni, ami egyes esetekben csak 1-2 hónappal a lá­to­ga­tás előtt lehet­séges. Ezért a programok sorrendje ezek vissza­iga­zo­lásának függ­vé­nyé­ben felcse­ré­lődhet.

Jelentkezés a repülős utazásra (5nap/4éj) az alábbi linken:
https://utazom.com/utazas/parizs-versailles-disneyland-ii-5-nap

Kapcsolódó cikkek

» Emlék Párizsból - Kovács Attila, 2017. június. 13
» Párizs mozgásban, második rész - Kovács Attila, 2016. június. 26
» Látnivalók Párizsban: az Eiffel-torony - Etédi Alexa, 2014. augusztus. 09
» A világ 10 leglátogatottabb látványossága - Etédi Alexa, 2013. július. 05
» Látnivalók Párizsban: a Pere Lachaise temető - Etédi Alexa, 2013. január. 10
» Látnivalók Párizsban: a Pompidou Központ - Etédi Alexa, 2013. január. 10
» Látnivalók Párizsban: a Moulin Rouge - Etédi Alexa, 2013. január. 10
» Látnivalók Párizsban: a Diadalív - Etédi Alexa, 2012. december. 04
Fakultatív programok

Fakultatív program: Az éjszakai Párizs.
Késő esti autóbuszos kirándulás Párizs sugárútjain keresztül a város egyik leghíresebb negyedébe, a Montmartre-ra. Séta a Festők terén és a Sacré Coeur bazilikához.
A fakultatív program ára: 3.700 Ft/fő (garantált indulás).

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

Az autó­buszos uta­zást, a 6 éj­sza­kai szál­lást regge­livel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést, de nem tartal­mazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Alapár nem tartalmazza: 

Fakultatív programot, betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, és a belépődíjakat

Kötelező költségek: 

BBP biztosítás megkötése utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Az árak tájékoztató jellegűek!
Figyelem: Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.
Párizs Eiffel-torony (3. szint lifttel) EUR 25,-
Sainte Chapelle EUR 10,-
Louvre EUR 15,- 
Rodin Múzeum EUR 10,- 
Orsay Múzeum EUR 12,- 
Invalidusok temploma EUR 11,- 
Versailles-i kastély EUR 18,-

Disneyland egynapos felnőtt jegy EUR 79,-
vagy EUR 71,- (gyerek: 3-11 éves)

Előleg: 

A teljes részvételi díj 40 %-a, mely a foglaláskor fizetendő.
Indulástól számított 30 napon belüi foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő.

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­automata).
A hosszú buszozás Magyarországtól Párizsig és vissza kényelmesebb így, hiszen a buszban feltehetően sok üres hely lesz. A repülőgéppel utazók felvétele a második napon és leszállítása a hatodik napon a buszos utasok számára csak néhány perces időveszteséget jelent, hiszen a találkozási hely útba esik Párizs központja felé menet. Nincs éjszakai buszozás!

Szállás: 

1+1 éj­sza­ka tran­zit­szál­lás Németországban, és 4 éj­sza­ka Párizsban, 3 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, kényelmes, kétágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban. Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
Az alapár reggelit tartalmaz. További étkezéseket egyénileg lehet megoldani a helyszínen, vagy lehetőség van félpanziós ellátás befizetésére.
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak Franciaországba.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő BBP biztosítás megkötése utazási feltétel! Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára.

Felhívjuk kedves utasaink figyelmét, hogy az alábbi időpontok minde­gyike esetében az autó­buszos utazás helyett lehe­tő­ség van re­pü­lős utazás válasz­tá­sára is. A repü­lővel uta­zók a 2. nap kora délu­tán­jától a 6. nap kora délután­jáig tartóz­kodnak az autó­buszos cso­port­tal. Az Air France előzetes menet­rendje szerint a repü­lővel utazók a 2. napon kb. a déli órákban érkeznek meg Párizsba, illetve a 6. nap este indulnak el onnan. A talál­kozás a Fe­hér­vár Travel idegen­ve­ze­tőjével és az autó­busszal ér­ke­ző csoporttal Párizs központ­jában lesz (Lyoni-pá­lya­ud­var) a vá­ros­né­zés megkez­dése előtt. Reptéri transz­fert és asszisz­tenciát bizto­sítunk.

Az autó­busszal utazók számára a hosszú buszozás Magyar­or­szágtól Párizsig és vissza kényel­mesebb így, hiszen a buszban felte­he­tően sok üres hely lesz. A repü­lő­géppel utazók felvé­tele a második napon és leszál­lítása a hatodik napon a buszos utasok számára csak néhány perces idővesz­te­séget jelent, hiszen a talál­kozási hely útba esik Párizs központja felé menet.

 

Vélemények, értékelések
4.8
1 értékelés alapján
Szervezés értékelése
5.0
Program értékelése
5.0
Szállás értékelése
4.0
Túravezetők értékelése
5.0
Utazás értékelése
5.0
Veszprém
4.8
Az oda és visszaút busszal meglehetősen hosszú volt, de a sofőrök és az idegenvezető is megpróbálták érdekessé tenni és szórakoztatni az utazóközönséget.
Írjon véleményt Ön is!
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!