Észak gyöngyszeme - Szentpétervár I.

5 napos városlátogatás Szentpétervár és környékén

Szentpétervár, Észak-Európa leg­na­gyobb városa, a nagy­ha­talmú orosz cárok egykori szék­helye egye­dül­álló műem­lé­kekkel rendel­kezik. A Téli Palotát is magába foglaló Ermitázs a világ egyik leg­gaz­da­gabb múzeuma, de kiemel­kedő látvá­nyos­ságnak számít például a Péter-Pál-erőd, az Izsák-szé­kes­egy­ház, a nemrég gyönyö­rűen felújított „Véren Megváltó” temploma, vagy a híres sugárút, a Nyevszkij proszpekt. A város mo­nu­men­tá­lis méretű palo­táinak látvá­nya a legjobban a csator­nákon közle­kedő séta­ha­jókról élvez­hető.

Alapár tartalmazza

A repülőjegyet, a helyi autóbuszt, a 4 éj­sza­kai szállást reggelivel, a regisztrációs díjat, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat, a kísérő ide­gen­ve­ze­tő­t az eluta­zástól a hazaérkezésig és a helyi idegenvezetéseket.

Alapár nem tartalmazza

A vízumdíjat, a repülőtéri illetéket, a baleset-, betegség-, poggyászbiztosítást, és további belépőket.

Hossz: 
5 nap
Szállás: 
szálloda
***
Program: 

1. nap: Szentpétervár
A kora reggeli órákban elutazás a Fe­hér­vár Travel autó­bu­szával Bu­da­pest­ről, a Déli pá­lya­ud­vartól a bécsi repü­lő­térre (kb. 2,5 órás út), majd onnan menet­rend szerinti, közvetlen repü­lő­já­rattal Szent­pé­ter­várra. Az előzetes menet­rend szerint érkezés a délu­táni órákban (helyi idő szerint). 
Az autó­buszos vá­ros­né­zés során ezen a napon első­sorban a belváros nyugati részével is­mer­ke­dünk (Marijinszkij-színház, Bronz­lovas szobra, Szenátus palotája, Admi­ralitás, Vaszilij-sziget, Mensikov-palota, Akadémia, Sztrelka a Rosztrum-oszlopokkal és a Tőzsde­palotával stb.). 
Szállás Szentpéterváron (4 éj).

2. nap: Puskin, Pavlovszk, Szentpétervár
Délelőtt Puskin váro­sában, a Carszkoje Szelo bir­to­kon talál­ható Katalin-kastélyt és gyönyörű parkját néz­zük meg. A palota homlok­zata 300 méter hosszú, a pazarul beren­dezett termek közül a Boros­tyán­szoba a leg­hí­re­sebb, az oroszok a világ 8. csodá­jának tart­ják.
Kora délután a szom­szé­dos Pavlovszkban I. Pál cár klasszi­cista stílusú kasté­lyába láto­gatunk. Ez az épület jóval kisebb a Katalin-kastélynál, de a beren­dezése legalább olyan szép, ugyanis I. Pál és fele­sége akkoriban beutazták fél Európát, és rengeteg műkin­cset vásá­roltak a kastély díszí­tésére.
Ezt köve­tően vissza­utazunk Szent­pé­ter­várra, ahol egy séta­ha­jó­záson veszünk részt a várost átszelő csator­nákon és a Néva folyón.

3. nap: Szentpétervár
Délelőtt egy 3 órás tárlatvezetés kere­tében nézzük meg az Ermitázs leg­fon­to­sabb kincseit. Megte­kintjük a Téli Palota fényűző repre­zen­tatív termeit és a „Nyugat művé­szete” gyűjte­ményt, mely magában foglalja például az itáliai rene­szánsz festők alko­tá­sait is. Ezután utasaink választ­hatnak: vagy egyé­nileg baran­golnak tovább az Ermitázsban, vagy ide­gen­ve­ze­tőnk­kel egy sétát tesznek a város főut­cáján, a közeli Nyevszkij proszpekten. A séta közben lehe­tő­ség lesz a római Szent Péter-bazilikára emlé­kez­tető Kazanyi-szé­kes­egy­ház, és a mese­szép „Véren megváltó” temp­loma meglá­to­ga­tására, valamint a város legrégibb, és leg­na­gyobb áruhá­zának, a Gosz­tyinij Dvornak a felke­re­sé­sére (óriási árubőség) is. 
Fakultatív program: Orosz folklór est. 
A fakultatív program ára: 12.900 Ft (garantált indulás).

A program ára tartal­mazza a szín­ház­jegyet, a transz­fert és a helyi idegen­vezető költ­ségeit, de nem tartal­mazza a szünetben felszol­gált ital- és étel kíná­latot. (A fél­pan­ziós felárat befi­zető utasok közvet­lenül az előadás előtt a szál­lo­dá­ban vacsoráznak.)

4. nap: Szentpétervár
Folytatjuk az első napon megkezdett autó­buszos vá­ros­né­zést, ezúttal főleg a belváros keleti részével is­mer­ke­dünk (Szmolnij-komplexum, Tauriszi palota, Cirkusz, Nyári kert, Mars-mező, Nagy Mecset, Auróra cirkáló stb.). Később lá­to­ga­tást teszünk Szent­pé­tervár leg­na­gyobb temp­lomában, az Izsák-szé­kes­egy­ház­ban (belse­jében gyönyörű moza­ikok, freskók, márványok, szobrok, aranyo­zások és érdekes kiál­lí­tások). A vá­ros­né­zés során megte­kintjük a Péter-Pál-erődöt is. A Néva egy szigetét szinte teljesen elfog­laló épít­ményben jópár neve­ze­tesség talál­ható, melyek közül kiemel­kedik a Péter-Pál-szé­kes­egy­ház. Ebben a temp­lomban vannak a Szent­pé­ter­váron ural­kodó orosz cárok sírem­lékei (Nagy Pétertől egészen az utolsó cárig, az 1918-ban kivég­zett II. Mikló­sig). Délután lehe­tő­ség sétára, vásár­lásra a Nyevszkij proszpekten.

5. nap: Petrodvorec
Az utazás méltó befejezése a Finn-öböl partján fekvő Petrodvorec meg­te­kin­té­se. Az orosz Versailles-nak is neve­zett palota­együt­teshez tartozó káp­rá­za­tos park­ban talál­ható a világ leg­na­gyobb és való­szí­nű­leg leglát­vá­nyo­sabb szökő­kút­rend­szere. A Nagy Palota meg­te­kin­té­se és a park beba­ran­go­lása után transzfer a közeli repülő­térre. Haza­utazás egyszeri át­szál­lás­sal. Az előzetes menet­rend szerint érkezés Buda­pest­re a késő esti órákban.

Figyelem: A programok sorrendje a mú­zeu­mok nyitvatartásának függ­vé­nyé­ben felcserélődhet.

Kapcsolódó cikkek

» Moszkva és nevezetességei - Etédi Alexa, 2013. szeptember. 09
» Kerékpárkölcsönzők nyíltak Moszkvában - Etédi Alexa, 2013. június. 11
» A kilenc legszennyezettebb hely a Földön - Etédi Alexa, 2013. június. 05
» 10 hely, ahová soha nem juthatsz el - Etédi Alexa, 2013. május. 16
» Kiváló síszállás Ausztriában - Dorfhotel Seeleitn - Kovács Attila, 2017. december. 14
» Villányi hétvége: bor és bringa - Kovács Attila, 2017. december. 13
» Pasman-sziget, Horvátország - Kovács Attila, 2017. december. 12
» Last Great Climb egy egy antarktiszi nagyfal első megmászása - Kovács Attila, 2017. december. 11
Sajnáljuk!
Ár és időpont információ nem érhető el.
Fakultatív programok

Orosz folklór est. A fakultatív program ára: 12.900 Ft/fő (garantált in­dulás).

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

A repülőjegyet, a helyi autóbuszt, a 4 éj­sza­kai szállást reggelivel, a regisztrációs díjat, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat, a kísérő ide­gen­ve­ze­tő­t az eluta­zástól a hazaérkezésig és a helyi idegenvezetéseket.

Alapár nem tartalmazza: 

A vízumdíjat, a repülőtéri illetéket, a baleset-, betegség-, poggyászbiztosítást, és további belépőket.

Kötelező költségek: 

Vízumdíj.
Repülőtéri illeték.
BBP utasbiztosítás megléte utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Belépődíjak. Az árak tájékoztató jellegűek!

Szentpétervár Izsák-székesegyház EUR 6,-
Péter-Pál erőd EUR 6,-
sétahajózás EUR 5,-
Ermitázs EUR 10,-
„Véren megváltó” temploma EUR 6,-
Puskin Katalin-kastély és park EUR 19,-
Pavlovszk I. Pál kastélya EUR 10,-
Petrodvorec Nagy Palota és park EUR 20,-

Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Előleg: 

A teljes részvételi díj 40 %-a, mely a foglaláskor fizetendő.
Induláshoz képest egy hónapon belüli foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő!

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal az indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
repülő
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Menetrend szerinti repülőjáratokkal, egyszeri át­szál­lás­sal Szent­pé­ter­várig és vissza, Orosz­or­szágban lég­kon­dicio­nált autó­busszal.

Szállás: 

4 éj­sza­ka jó 3 csil­la­gos, városközponthoz közeli szál­lo­dá­ban, kétágyas, fürdő­szo­bás szo­bák­ban. Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

 

Étkezés: 
A részvételi díj reggelis ellátást tartalmaz, felár ellenében félpanziós ellátás igényelhető.
A területről: 
A világ egymilliónál több lakossal rendelkező városai közül Szentpétervár található a legészakabbra. A városközpontot az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította. Több mint 200 éven át Oroszország politikai és kulturális központja volt, ma is lenyűgöző, méltán érdemelte ki az Észak Velencéje, illetve az Északi főváros neveket.
Vízum: 
Oroszországba való belépés vízumköteles. A hazautazás dátumához képest minimum 6 hónapig érvényes útlevél, Oroszországra is érvényes betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás. A magán útlevéllel utazó magyar állampolgárok tehát kizárólag vízum előzetes beszerzésével léphetnek be az Oroszországi Föderáció területére. Vízummal- az ott feltüntetett határidőn belül, a megjelölt napok számát figyelembe véve lehet az országban tartózkodni. A vízumoztatásról bővebben utazása lefoglalásakor tájékoztatjuk. Orosz vízum tájékoztató: http://visa.kdmid.ru
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése utazási feltétel. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára.
Vélemények, értékelések
4.6
3 értékelés alapján
Szervezés értékelése
4.7
Program értékelése
5.0
Szállás értékelése
4.7
Túravezetők értékelése
4.3
Utazás értékelése
4.3
Demecser
4.8
Nagyon jó utunk volt, annak ellenére, h a leghidegebb nyári hetet sikerült kifognunk. 13-14 fok volt! Nagyon meg voltam elégedve az idegenvezetővel. Valóban lelkiismeretes volt, kedves, lankadatlan. Egy ilyen útra ha valaki vállalkozik, számítson rá, h ez nem a pihenésről szól! Rengeteg látványosságot néztünk meg. Sokat gyalogoltunk.
8046, Bakonykuti Ady E. u. 6
4.4
Jártam az akkori Leningrádban 1970 .ben, azóta tervezem,hogy újra láthassam a világ
egyik legszebb városát a feleségemmel együtt
Várpalota
4.6
<szöveg nélkül>
Írjon véleményt Ön is!
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!