Szicilia, Málta - két sziget, ezernyi látnivaló

8 napos körutazás Szicília és Málta

Szicília a Földközi-tenger leg­na­gyobb szigete, közvetlen közelében pedig a parányi Málta, mely mégis az egyik leg­ér­de­ke­sebb sziget. Azt mondják, hogy nincs még egy olyan hely a világon, ahol a történelmi emlékek olyan sűrűn helyezkednének el, mint Málta szigetén. A szigetek mai lakói nagyrészt ezen hódítók leszármazottai (gö­rö­gök, rómaiak, arabok, normannok, spanyolok stb.). Mindegyik hódító rajta hagyta a nyomát a szige­te­ken, így aztán a kulturális körutazások ked­velői igazi csemegére számíthatnak.

Alapár tartalmazza

A repülőjegyeket, bécsi transzfereket, a 7 éj­sza­kai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a helyi autóbuszt, a fenti progra­mo­kat, a helyi idegenvezetéseket és a kísérő ide­gen­ve­ze­tőt (a budapesti indulástól a budapesti érkezésig).

Alapár nem tartalmazza

Repülőtéri illetéket, fakultatív programokat, belépőket, a helyszíni költségeket és a baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás, valamint az idegenforgalmi adót.

Hossz: 
8 nap
Szállás: 
szálloda
***
Program: 

1. nap: Málta
Elutazás autó­busszal Székesfe­hér­várról és Bu­da­pest­ről (a Déli pá­lya­ud­vartól) a bécsi repülő­térre (2,5-3 órás út). Utazás az Air Malta menet­rend szerinti jára­tával Máltára. Érkezés az esti órákban, majd a szállodai szobák elfog­lalása. Szállás Máltán (1 éj).

2. nap: Szicília – Siracusa
A kora reggeli órákban to­vább­uta­zás repülő­géppel Cata­niába, Szicília második leg­na­gyobb váro­sába. A megér­kezés után félnapos kirán­dulás Archimédész váro­sába, Siracusába. Siracusa az ókori Nagy-Görög­ország egyik leg­je­len­tő­sebb városa volt, ma is több műem­léke emlé­keztet erre az időszakra. Vá­ros­né­zés: az Ortügia szigetén fekvő óváros, Aretusa forrása, görög színház, „Dionüsziosz füle” barlang stb. 
Szállás egy Catania környéki szál­lo­dá­ban, a tenger­part köze­lében (1 éj). Délután pihenés a szál­lo­dá­ban, illetve a ten­ger­parton.

3. nap: Szicília – Piazza Armerina, Agrigento
Utazás Szicília középső területein keresztül. Piazza Armerinában a római kori villa meg­te­kin­té­se. A villa több mint 4000 négyzet­mé­ternyi padló­mo­za­ikjai világ­hí­rűek, és bepil­lantást engednek az ókori római élet­módba. Délután lá­to­ga­tás Agrigentóban a híres Temp­lomok völgyében. Agrigentót is a görögök alapí­tották Krisztus előtt a VI. században, abból az időszakból származnak mo­nu­men­tá­lis görög temp­lomai. Szállás Palermóban (1 éj).

4. nap: Szicília – Palermo, Monreale, Cefalú
Vá­ros­né­zés Palermóban, Szicília főváro­sában: Szé­kes­egy­ház, Normann Palota, Palatinus-kápolna stb. Ezután a Palermo melletti Monreale világ­hírű XII. századi dómjának meg­te­kin­té­se (gyönyörű mozaikok). Kora délután rövid szabad program Palermóban, majd utazás Cefalúba, mely kisváros egy hatalmas szikla­tömb tövében fekszik a ten­ger­parton. Séta a han­gu­la­tos, kö­zép­ko­ri város­köz­pont­ban (erőd­sze­rű normann-kori bazilika). Szállás Messina kör­nyé­kén (1 éj).

5. nap: Szicília – Taormina, Etna
Utazás Taorminába. Szicília talán legnép­sze­rűbb turisz­tikai attrak­ciója ez a kisváros, mely a tenger felett, egy hegy nyúlvá­nyán fekszik (pano­ráma az Etnára). Séta a városban, a Csontváry által is megfes­tett görög színház meg­tekintése.
Ezután kirándulás az Etnához. Az Etna Európa leg­na­gyobb működő vulkánja, ahol hold­béli tájak várják a turis­tákat. A 2000 méter magasan fekvő parko­lóból lehe­tő­ség lesz felmenni felvo­nóval a csúcs köze­lébe, körül­belül 2500 méteres magasságig.
A késő esti órákban Catania repülő­teréről elutazás Máltára, szállás egy tenger­parthoz közeli szállodában (3 éj).

6. nap: Málta – Valletta, Mosta, Mdina, Rabat
Egész napos program Málta szigetén. Elő­ször vá­ros­né­zés a fő­vá­ros­ban, Vallettában (pano­ráma a Felső Baracca kertekből, Szt. János társka­ted­rá­lis stb.). Ezt a lenyű­göző építé­szetű várost a Málta szige­tére költözött Szt. János rendi lovagok hozták létre a XVI. században a törökök elleni véde­ke­zésül. To­vább­uta­zás Mostába, a Szűz Mária temp­lom meg­te­kin­té­se (kupo­lája az egyik leg­na­gyobb Euró­pában). A kö­vet­ke­ző prog­ramunk Mdina, a régi főváros, mely a sziget közepén, egy domb­tetőn fekszik. A kö­zép­kor­ból itt felejtett óváros hatalmas palo­táival, szűk siká­to­raival, temp­lomaival mély benyo­mást tesz a turis­tákra. Végül Rabatban a Szt. Pál kata­kom­bákat nézzük meg, majd ha az idő engedi, lá­to­ga­tást teszünk egy kézműves faluban.

7. nap: Málta – Három Város, Hagar Qim őskori temp­lom, Kék barlang
Félnapos program Málta szigetén. Elő­ször is­mer­ke­dés azzal a három erődített kisvá­rossal, melyek a Nagy Kikötő Vallettával szem­közti oldalán emel­kednek. To­vább­uta­zás a Hagar Qim törté­nelem előtti temp­lomhoz (Málta egyik fontos műem­léke). Építé­séhez több tonnás köveket is felhasz­náltak. Végül leeresz­kedünk a sziget déli olda­lának sziklás part­jaihoz, ha az időjárás engedi, fakul­tatív lehe­tő­ség csónak­ki­rán­dulásra a Kék barlanghoz. 
Délután szabad program, pihenés a szál­lo­dá­ban, illetve a ten­gerparton.

8. nap: Málta
Késő délelőtt transzfer a repülőtérre, haza­uta­zás Máltáról Bécsbe, majd onnan tovább autó­busszal Buda­pestre. Érkezés várhatóan az esti órákban.

Kapcsolódó cikkek

» Egy csipetnyi Velence - Kovács Attila, 2016. október. 05
» Képek Velencéből... - Kovács Attila, 2016. augusztus. 04
» Emlék Szicíliából... - Kovács Attila, 2016. március. 26
» Látnivalók Velencében: Murano-sziget - Etédi Alexa, 2015. november. 03
» Velencében, gondolával - Kovács Attila, 2015. szeptember. 04
» Acqua alta Velencében - Kovács Attila, 2015. április. 21
» Velencei látnivalók - Etédi Alexa, 2014. szeptember. 04
» Látnivalók Velencében: A Lido és Pellestrina - Etédi Alexa, 2014. augusztus. 22
Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Sajnáljuk!
Ár és időpont információ nem érhető el.
Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

A repülőjegyeket, bécsi transzfereket, a 7 éj­sza­kai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a helyi autóbuszt, a fenti progra­mo­kat, a helyi idegenvezetéseket és a kísérő ide­gen­ve­ze­tőt (a budapesti indulástól a budapesti érkezésig).

Alapár nem tartalmazza: 

Repülőtéri illetéket, fakultatív programokat, belépőket, a helyszíni költségeket és a baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás, valamint az idegenforgalmi adót.

Kötelező költségek: 

Repülőtéri illeték.
Idegenforgalmi adó.
BBP biztosítás megléte utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Olaszországi idegenforgalmi adó: kb. 6 EUR (a helyszínen fizetendő)

Az árak tájékoztató jellegűek!

Siracusa görög színház EUR 10,-
Piazza Armerina római villa EUR 10,-
Agrigento Templomok völgye EUR 10,-
Palermo Palatinus-kápolna EUR 8,50
Monreale dóm+kerengő EUR 9,-
Taormina görög színház EUR 8,-
Etna 2000 m-ig busszal ingyenes, kb. 2.500 m-ig felvonóval EUR 30,-
Hagar Qim EUR 10,-
Valletta Szent János katedrális EUR 10,-
Rabat Szent Pál katakombák EUR 5,-

Figyelem: Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Előleg: 

A teljes részvételi díj 40 %-a, mely a foglaláskor fizetendő. Induláshoz képest egy hónapon belüli foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő!

 

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal az indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
repülő
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Bu­da­pest­től Bécsig és vissza autó­busszal, majd az Air Malta menetrend szerinti repülő­jára­taival Bécs – Málta és Málta – Szicília között is. Szicí­liában és Máltán lég­kon­dicio­nált autó­buszokkal.

Szállás: 

1+1+1 éj­sza­ka Szicílián szép 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, a prog­ramban megadott helyeken.
1+3 éj­sza­ka Máltán egy jó 4 csil­la­gos, me­den­cés wellness szál­lo­dá­ban (a szálloda ven­dé­gei ingyen használ­hatják a szaunát, a gőzfürdőt, a külső és belső medencét, a jacuzzit és a kondi­termet). A szálloda Qawra város központ­jában talál­ható, 100 méterre a homokos ten­ger­par­ti strandtól.
Mindegyik szálloda szobái 2-3 ágyasak, für­dő­szo­básak, lég­kon­dicio­náltak, tv-vel és tele­fon­nal felszereltek.
Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A részvételi díj reggelis ellátást tartalmaz, felár ellenében vacsora igényelhető. (7 vacsora / Máltán büfé korlátlan italfogyasztással, Szicíliában 3 fogásos menü)
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes útlevéllel, vagy új típusú érvényes személy igazolvánnyal utazhatnak. Vízumra nincs szükség.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése ajánlott. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Javasolt oltások (nem kötelezőek): Hepatitis A , Hepatitis B, Kullancs-encephalitis. Az egészségügyi előírásokról helyi partnereink megkérdezése alapján adtunk tájékoztatást. Ha pontosabb információra van szükségük, akkor utazás előtt néhány héttel keressék fel a Nemzetközi Oltóközpontot (Budapest, IX. Gyáli u. 3/a). Telefon: (0036) (1) 476-1364, honlap: www.oek.hu
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!