Közép-Itália kincsei II.

9 napos buszos körutazás Közép-Olaszországban

Sokak szerint Olaszország a világ mű­em­lé­kek­ben leg­gaz­da­gabb országa. A kö­zép­kor­ból, illetve a reneszánsz és a barokk időszakából Olasz­or­szá­gon belül az ország középső részén található a legtöbb műkincs.

Alapár tartalmazza

Az autóbuszos utazást, beleértve a szükséges behajtási engedélyeket a programban szereplő városokba (Firenze, Pisa, Lucca, San Gimignano, Siena, Assisi - kb. 9.500 Ft/fő), illetve a belvárosi behajtási engedélyt Rómába, a 8 éjszakai szállást büféreggelivel, az útlemondási biztosítást, a programokat és az ide­gen­ve­ze­tőt (A helyi idegenvezetés díját is a Vatikáni Múzeumoknál (több mint 3.000 Ft/fő), mert a tapasztalatok szerint csak helyi idegenvezető foglalásával kerülhető el az akár több órás sorban állás.) az indulástól az érkezésig.

Alapár nem tartalmazza

Fakultatív programokat, a belé­pő­dí­ja­kat, a baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás, valamint az idegenforgalmi adót.

Hossz: 
9 nap
Szállás: 
szálloda
****

Szállás

8 éj­sza­ka 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, kétágyas, fürdő­szo­bás szobákban.
Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Program: 

1. nap:
Elutazás Budapestről reggel 6 órakor a Déli pályaudvartól. Székesfehérvárról az autóbusz 7 órakor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok – Nagykanizsa – Tornyiszentmiklós – Maribor – Ljubljana – Mestre – Bologna útvonalon. Szállás Firenze környékén (3 éj).

2. nap: Firenze
Az egész napot Firenzében, a reneszánsz mű­vé­sze­tek „fővá­ro­sában” töltjük. A közös séta során látjuk a város fő ne­ve­zetes­sé­geit, melyek közül a leg­je­len­tő­sebbek: a híres kö­zép­ko­ri híd (Ponte Vecchio), a főtér a pompás kö­zép­ko­ri város­há­zával (Palazzo Vecchio), a mo­nu­men­tá­lis szé­kes­egy­ház gyönyörű ha­rang­tor­nyá­valés a ke­resz­telő­ká­polná­val, a San Lorenzo-bazilika stb. Délután sza­bad­idő, illetve ide­gen­ve­ze­tőnk­kel lehe­tő­ség további ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re: Santa Croce-temp­lom, Uffizi-képtár.

3. nap: Pisa, Lucca
Délelőtt lá­to­ga­tás Pisában, mely valaha Itália egyik leg­je­len­tő­sebb tengeri hatalma volt. A Csodák tere Olasz­ország egyik leg­szebb tere, itt talál­ható a román stílus három lebilin­cse­lően szép alko­tása: a ke­resz­te­lő­ká­polna, a szé­kes­egy­ház és a híres pisai ferde torony (a szé­kes­egy­ház harang­tornya). Lehe­tőség a Dóm­mú­zeum és a tér negyedik értékes épít­mé­nyé­nek, a kö­zép­ko­ri teme­tőnek a meg­te­kin­té­sé­re is.
Délután utazás a szom­szé­dos Luccába, Puccini szü­lő­váro­sába. Is­mer­ke­dés a fallal körül­vett, nagy­szerű óvárossal (szép román­kori temp­lomok, sikátorok, ódon paloták stb.). A város különös ne­ve­zetes­sé­ge az a zárt, ellipszis alakú tér, mely egy római amfi­teát­rum helyén épült.

4. nap: San Gimignano, Siena
Utazás dél felé. A nap során Toszkána két kö­zép­kor­ból itt felej­tett kisvárosát nézzük meg:
San Gimignano falakkal körül­vett óvárosát kö­zép­ko­ri Manhattannek is szokták nevezni a XIII. században épült tornyos házai miatt. Séta a városban, lá­to­ga­tás a ka­ted­rá­lisban (szép kö­zép­ko­ri freskók), majd lehe­tő­ség felmenni a leg­ma­ga­sabb torony tete­jére (pano­ráma a siká­torok vilá­gára és a han­gu­la­tos toszkán tájra).
A déli órákban to­vább­uta­zás Sienába, Olasz­ország legegy­sé­gesebb hangu­latú kö­zép­ko­ri gótikus váro­sába, ahol szinte minden épület műemlék. Ezek közül kiemel­kedik a csodá­latos ka­ted­rá­lis (tele mű­kin­csek­kel) és a világ­hírű gótikus vá­ros­háza égbe­szö­kő tornyával a főtéren, mely Olasz­ország egyik leg­szebb kö­zép­ko­ri tere. 
Szállás Róma kör­nyé­kén (3 éj).

5. nap: Róma
Egész napos program az örök városban: Szent Péter-szé­kes­egy­ház, Vatikáni Múzeumok a Sixtus-ká­pol­ná­val, Santa Maria Maggiore-bazilika, San Pietro in Vincoli-temp­lom, Colosseum és az ókori emlékek stb.

6. nap: Róma, Tivoli (Hadriánus villája, Villa d'Este szökőkútjai)
A délelőttöt még Róma központjában töltjük. Sza­bad­idő, illetve ide­gen­ve­ze­tőnk­kel lehe­tő­ség to­váb­bi ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re (II. Viktor Emánuel em­lék­mű, Pantheon, Trevi-kút, Spanyol lépcső stb.).
Délután kirán­dulás a Róma melletti Tivo­liba, melynek 2 ne­ve­zetes­sé­ge is része az UNESCO vi­lág­örök­ségnek. Elő­ször Hadriánus római császár palota­együt­tesének mo­nu­men­tá­lis romjait nézzük meg (gyönyörű medi­terrán környezet), majd a Villa d'Este követ­kezik, melynek parkját a híres szökő­ku­takkal Itália leg­szebb rene­szánsz kertjének tartják.

7. nap: Assisi, Rimini
Utazás Lazio és Umbria régiók han­gu­la­tos tájain keresztül Assisibe, Szent Ferenc váro­sába. Ez a hegyol­dalban épült kisváros Itália egyik kö­zép­ko­ri gyöngy­szeme. Séta a siká­torok vilá­gában, majd az emeletes Szent Ferenc-bazi­lika meg­te­kin­té­se (Giotto világ­hírű freskói a felső temp­lomban).
To­vább­uta­zás az olasz csizma adriai partjára. Késő délutáni séta Rimini óváro­sában, majd a szállodai szobák elfog­lalása Rimini kör­nyé­kén, egy ten­ger­part­hoz közeli 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban (2 éj).

8. nap: Ravenna, San Marino
Kirándulás Ravennába, a gyönyörű mozaikok váro­sába. Ravenna a Nyugat-Római Biro­dalom fővá­rosa volt az V. században, majd a VI. században a Bizánci Biro­dalom egyik leg­je­len­tő­sebb városának számított. Ezért olasz földön Raven­nában vannak a leg­je­len­tő­sebb kora kö­zép­ko­ri műemlékek. 
Délután is­mer­ke­dés San Marinóval, az azonos nevű mini­állam főváro­sával, mely egy 700 méteres hegy tetejére épült. Legfon­tosabb ne­ve­zetes­sé­gei a két meg­hök­ken­tő fekvésű erőd az óváros felett.

9. nap:
Hazautazás a Bologna – Mestre – Ljubljana – Maribor – Tornyiszentmiklós – Nagykanizsa – Siófok útvonalon. Érkezés Székesfehérvárra és Budapestre az esti órákban.

Figyelem: Közép-Olaszország több városában a turistabuszok alapesetben nem mehetnek a főbb látnivalók közelébe. Ezt utasaink számára úgy próbáljuk kényelmesebbé tenni, hogy Rómában minden csoportunknak olyan behajtási engedélyt vásárolunk („B” típusú engedély), amellyel a busz behajthat a belvárosba, és a főbb látnivalók közelében meg tud állni. Ez ugyan egy jelentősebb költségnövelő tényező (kb. 2.500 Ft/fő), de így a római városnézések sokkal kényelmesebbé válnak.

Kapcsolódó cikkek

» Siena, Il Campo - Kovács Attila, 2013. július. 30
» Vacsora a Dávid-szoborral húszezer euróért - Etédi Alexa, 2013. július. 22
» San Galgano, avagy mit keres az Excalibur Toszkánában? - Etédi Alexa, 2013. május. 17
» Róma leghíresebb látnivalói - Kovács Attila, 2019. március. 06
» Róma képekben - Kovács Attila, 2018. augusztus. 10
» Toszkána tavasszal - Kovács Attila, 2018. március. 06
» Látnivalók Rómában: Caracalla thermái - Sólyom Márk, 2014. szeptember. 30
» Látnivalók Rómában: A Svájci Gárda - Etédi Alexa, 2014. május. 15

Ez az ajánlat utazási csomagként értékesíthető.

Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Sajnáljuk!
Ár és időpont információ nem érhető el.
Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

Az autóbuszos utazást, beleértve a szükséges behajtási engedélyeket a programban szereplő városokba (Firenze, Pisa, Lucca, San Gimignano, Siena, Assisi - kb. 9.500 Ft/fő), illetve a belvárosi behajtási engedélyt Rómába, a 8 éjszakai szállást büféreggelivel, az útlemondási biztosítást, a programokat és az ide­gen­ve­ze­tőt (A helyi idegenvezetés díját is a Vatikáni Múzeumoknál (több mint 3.000 Ft/fő), mert a tapasztalatok szerint csak helyi idegenvezető foglalásával kerülhető el az akár több órás sorban állás.) az indulástól az érkezésig.

Alapár nem tartalmazza: 

Fakultatív programokat, a belé­pő­dí­ja­kat, a baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás, valamint az idegenforgalmi adót.

Kötelező költségek: 

Idegenforgalmi adó: kb. 10 EUR
Betegség-, baleset-, poggyász biztosítás megléte utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Az árak tájékoztató jellegűek!
Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Róma Vatikáni Múzeumok EUR 20,-
Colosseum EUR 14,-
Siena dóm EUR 5,-
San Gimignano bazilika EUR 3,50
régi városháza + torony EUR 7,-
Pisa dóm ingyenes
keresztelőkápolna + temető EUR 7,-
Firenze székesegyház ingyenes
Santa Croce-templom EUR 6,-
Uffizi-képtár EUR 24,- 
Lucca Guinigi-torony EUR 4,- 
Tivoli Hadrianus Villa EUR 10,- 
Villa d’Este EUR 10,- 
San Marino Rocca della Cesta EUR 3,50 
Ravenna S. Apollinare in Classe templom EUR 6,50 
kombinált jegy EUR 9,50 
Olaszországi idegenforgalmi adó: kb. 10 EUR

Várható kötelező költségek a helyszínen: 
Olaszországi idegenforgalmi adó: kb. 10 EUR
Előleg: 

A teljes részvételi díj 40 %-a, mely a foglaláskor fizetendő.
Induláshoz képest egy hónapon belüli foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő!

Hátralék: 

A teljes részvételi díj 60 %-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­automata). Nincs éjszakai buszozás.

Szállás: 

8 éj­sza­ka 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, kétágyas, fürdő­szo­bás szobákban.
Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A részvételi díj reggelis ellátást tartalmaz. A helyszínen lehetőség van étteremben étkezni, vagy félpanziós befizetésére is lehetőség van. (Figyelem: Olaszországban a büféreggelik általában egyszerűbb svédasztalt jelentenek.)
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése ajánlott. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!