Dél-Itália haladóknak I.

8 napos körutazás Dél-Olaszországban

Gyönyörű, festői hangulatú olasz kisvárosok és települések, rengeteg látnivaló, természeti érték. Ókori és középkori romvárosok, emlékek és varázslatos szigetek. Tartson velünk és fedezze fel Dél-Itáliát!

Alapár tartalmazza

Az autó­bu­szos utazást,  a helyi autóbuszt az 5. napon (a Vezúvhoz) és a 6. napon (az Amalfi-parton), a 7 éjszakai szállást, 7 reggelit, 6 vacsorát, az útlemondási biztosítást, a programokat és az ide­gen­ve­ze­tő­t az indulástól az ér­ke­zésig.

Alapár nem tartalmazza

Fakultatív programokat, a be­lé­pő­dí­ja­kat, a baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás, valamint a Capri programhoz tar­to­zó hajó- és kisbuszjegyeket, és az idegenforgalmi adót.

Hossz: 
8 nap
Szállás: 
szálloda
****

Szállás

7 éjszaka kétágyas, fürdőszobás szobákban.
1-1 éjszaka tranzitszállás oda- és visszaútban Toszkánában, 4 csillagos szállodában.
5 éjszaka Nápoly környékén egy 4 csillagos szállodában. A szálloda wellness-részleggel is rendelkezik, melyet a vendégek külön térítés ellenében vehetnek igénybe (jacuzzi, szauna, gőzfürdő, masszázs).
Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Program: 

1. nap:
Elutazás Bu­da­pest­ről reggel 6 órakor a Déli pá­lya­ud­vartól. Szé­kes­fe­hér­vár­ról az autó­busz 7 órakor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok – Nagykanizsa – Tornyi­szent­mik­lós – Maribor – Ljubljana – Mestre út­vo­na­lon. Szállás Firenze kör­nyé­kén (1 éj).

2. nap: Caserta kastélya
Utazás déli irányba, keresztül az olasz csizmán. A nápolyi királyok a Nápoly melletti Casertában az 1700-as években egy mo­nu­men­tá­lis barokk kastélyt épít­tettek a Párizs melletti Versailles-i kastély min­tá­já­ra. Hason­lóan Versailles-hoz, a Casertai kas­tély­hoz is egy látvá­nyos park tartozik. Láto­gatás a kastély dísz­ter­meiben, majd is­mer­ke­dés a gyönyörű parkkal. 
Szállás Nápoly kör­nyé­kén (5 éj).

3. nap: Pompeji, Paestum
A délelőtt jó részét Pompejiben, Földünk talán leghí­resebb ókori romvá­ro­sában töltjük. Pompeji a Római Biro­dalom egyik virágzó városa volt, a Vezúv Krisztus után 79-ben bekö­vet­kezett kitö­rése során pusztult el. Por és kőeső temette be, de ugyan­akkor konzer­válta is az utókor számára.
A déli órákban to­vább­uta­zás Paestum lenyű­göző óko­ri temp­lo­maihoz. A temp­lo­mokat a görögök épí­tet­ték Krisztus előtt 500 körül, hasonló szép­ségű temp­lomegyüttest még Görög­or­szágban sem ta­lá­lunk. Az ásatási terü­leten kívül lehe­tő­ség az igé­nye­sen kialakított helyi múzeum meg­te­kin­té­sé­re is.

4. nap: Sorrento, Capri szigete
Utazás Sorrentóba, szabad program. Lehetőség hajó­ki­rán­du­lásra a közeli Capri szigetére, melyet sokan a világ leg­szebb szige­tének tartanak. Ba­ran­go­lás Caprin kisbu­szokkal a Marina Grande – Anacapri – Capri út­vo­na­lon. Mind Anacapri, mind Capri váro­sában lesz közös séta a központban, és marad egy kis sza­bad­idő is e két pazar fekvésű városka önálló felfe­dezésére.

5. nap: Vezúv, Nápoly
A Vezúv 1200 méter magas vulkáni kúpja Nápoly kör­nyé­kének egyik jelképe. Kora délelőtt autó­busszal felme­gyünk a csúcs köze­lébe, ahonnan tiszta időben gyönyörű pano­ráma nyílik a Nápolyi-öbölre, Nápoly váro­sára, a Sorrentói-félszi­getre és Caprira. Lehe­tő­ség sétára a kráterhez.
Ezután is­mer­ke­dés az „Olasz Dél” fővá­rosával, Ná­pollyal, melynek hangu­lata sokáig emlé­ke­zetes ma­rad az ott járt utasok számára (Castel Nuovo – Új Vár, Királyi Palota, San Carlo Színház, I. Umberto Ga­lé­ria, Viktor Emánuel korzó stb.). A vá­ros­né­zés után szabad­idő, majd lehe­tő­ség a Nemzeti Ré­gé­sze­ti Múzeum meg­te­kin­té­sé­re. Ez a világ egyik leggaz­dagabb ókori emlé­keket bemu­tató múze­uma, hiszen a Pompe­jiben és Hercula­neumban talált műkincsek nagy részét itt helyezték el.

6. nap: Sorrentói-félsziget, Amalfi, Ravello
Körutazás helyi autó­busszal a csodálatos fekvésű Sorrentói-félszi­geten a Positano – Amalfi – Ravello út­vo­na­lon. Az útvonal a világ egyik leg­szebb pano­rá­ma­útjának számít. Séta az elbű­völő kis­vá­rosban, Amalfiban, a dóm és a Szt. András emlékek meg­te­kin­té­se, majd sza­bad­idő. (Szt. András apostol Szt. Péter test­vére volt, földi marad­vá­nyai a dóm krip­tá­jában nyug­szanak.) 
Ezt követően is­mer­ke­dés az Amalfi felett 350 méterrel talál­ható Ravello váro­sával. Ravello két nagy ne­ve­zetes­sé­ge a kö­zép­ko­ri Rufolo-palota (gyönyörű medi­terrán kerttel) és a Cimbrone-villa. Ez utóbbi park­jában talál­ható az a kilátó­pont, mely szinte a tenger felett lebeg. Az innen nyíló pano­ráma az Amalfi környéki partvi­dékre leír­ha­tatlan látvány (Itália talán leg­szebb panorámája).

7. nap: Herculaneum, Orvieto
Ma az első programunk Herculaneum romvárosának meg­te­kin­té­se. Herculaneum Pompejihez hason­lóan a Vezúv kitö­rése nyomán pusztult el Krisztus után 79-ben, vulkáni láva temette be. Jóval kisebb város volt Pompe­jinél, de a házak, utcák több­sége vala­mivel jobb álla­potban maradt fenn, mint Pompeji esetében.
Késő délelőtt indulás haza­felé, utazás északi irányba. Útközben is­mer­ke­dés Orvieto kö­zép­ko­ri óvárosával, az „Itália csodá­jának” nevezett dóm meg­te­kin­té­se.
Szállás Firenze kör­nyé­kén (1 éj).

8. nap:
Hazautazás a Mestre – Ljubljana – Maribor – Tornyi­szent­mik­lós – Nagykanizsa – Siófok út­vo­na­lon. Érkezés Szé­kes­fe­hér­vár­ra és Buda­pest­re az esti órákban.

Figyelem: A programok sorrendje a múzeumok nyitva tartásának függvényében esetleg változhat.

Kapcsolódó cikkek

» A Nápolyi-öböl szigetei - Kovács Attila, 2017. december. 06
» Umbria csodái - Orvieto este - Kovács Attila, 2013. október. 14
» Nápoly és nevezetességei - Etédi Alexa, 2013. október. 01
» Vacsora a Dávid-szoborral húszezer euróért - Etédi Alexa, 2013. július. 22
» Magántőkével mentenék meg Pompejit - Etédi Alexa, 2013. július. 02
» A Garda-tó a magasból - Kovács Attila, 2019. október. 03
» Szicília látnivalói - Kovács Attila, 2019. szeptember. 17
» Képek Velencéből... - Kovács Attila, 2019. május. 23

Ez az ajánlat utazási csomagként értékesíthető.

Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Sajnáljuk!
Ár és időpont információ nem érhető el.
Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

Az autó­bu­szos utazást,  a helyi autóbuszt az 5. napon (a Vezúvhoz) és a 6. napon (az Amalfi-parton), a 7 éjszakai szállást, 7 reggelit, 6 vacsorát, az útlemondási biztosítást, a programokat és az ide­gen­ve­ze­tő­t az indulástól az ér­ke­zésig.

Alapár nem tartalmazza: 

Fakultatív programokat, a be­lé­pő­dí­ja­kat, a baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás, valamint a Capri programhoz tar­to­zó hajó- és kisbuszjegyeket, és az idegenforgalmi adót.

Kötelező költségek: 

Idegenforgalmi adó.
BBP biztosítás megléte utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Az árak tájékoztató jellegűek!
Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Caserta kastély + park EUR 12,-
Pompeji romváros EUR 15,-
helyi idegenvezető EUR 4,-
Paestum ásatási terület + múzeum EUR 9,50
Capri retúr hajójegy + buszjegy Anacapri és Capri falvakba EUR 48,-
Axel Munthe Villa EUR 8,-
Vezúv belépő a kráterhez EUR 10,-
Nápoly Régészeti Múzeum EUR 15,-
Amalfi  Dóm múzeum EUR 3,-
Ravello Rufolo-palota EUR 6,-
Cimbrone-villa EUR 6,-
Herculaneum romváros EUR 11,-
Orvieto sikló az óvárosba EUR 2,20
dóm EUR 4,-
Olaszországi idegenforgalmi adó: kb. 2,5 EUR

Várható kötelező költségek a helyszínen: 
​Olaszországi idegenforgalmi adó: kb. 2,5 EUR
Előleg: 

A teljes részvételi díj 40 %-a, mely a foglaláskor fizetendő. Induláshoz képest egy hónapon belüli foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő!

 

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal az indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­auto­mata). Nincs éjszakai buszozás.
Megjegyzés: Az olasz hatóságok előírásának megfelelően a helyi (10 méteres) autóbusz az Amalfi-parton és a Vezúvra menő szerpentinen kötelező.

Szállás: 

7 éjszaka kétágyas, fürdőszobás szobákban.
1-1 éjszaka tranzitszállás oda- és visszaútban Toszkánában, 4 csillagos szállodában.
5 éjszaka Nápoly környékén egy 4 csillagos szállodában. A szálloda wellness-részleggel is rendelkezik, melyet a vendégek külön térítés ellenében vehetnek igénybe (jacuzzi, szauna, gőzfürdő, masszázs).
Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A részvételi díj félpanziós (büféreggeli / 3 fogásos vacsora) ellátást tartalmaz. Figyelem: Odaútban a forgalom függvényében elképzelhető, hogy csak 21 óra körül érnek a csoportok a tranzitszállásra, ezért az első este nem biztosítunk vacsorát. (Egy autópálya melletti étteremben lesz lehetőség meleg ételt fogyasztani.)
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes útlevéllel, vagy új típusú érvényes személy igazolvánnyal utazhatnak. Vízumra nincs szükség.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése ajánlott. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Javasolt oltások (nem kötelezőek): Hepatitis A , Hepatitis B, Kullancs-encephalitis. Az egészségügyi előírásokról helyi partnereink megkérdezése alapján adtunk tájékoztatást. Ha pontosabb információra van szükségük, akkor utazás előtt néhány héttel keressék fel a Nemzetközi Oltóközpontot (Budapest, IX. Gyáli u. 3/a). Telefon: (0036) (1) 476-1364, honlap: www.oek.hu
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!