A Keleti-Dolomitok és Velence II.

4 napos buszos kiskörút Olaszországban és Dél-Tirolban

A Dolomitok az Olasz-Alpok területén fekszik, sokak szerint földünk leglátványosabb magas­hegy­sége. A fantasztikus sziklabércek, a romantikus tengerszemek, a gyönyörű havasi rétek és a dús fenyőerdők látványa minden évben januártól de­cem­berig több millió turistát vonz erre a vad­re­gé­nyes vidékre.

Alapár tartalmazza

Az autó­bu­szos uta­zást, az Auronzo menedékházhoz vezető út hasz­ná­lati díját, a 3 éj­sza­kai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést,

Alapár nem tartalmazza

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, és a belépőjegyeket.

Hossz: 
4 nap
Szállás: 
szálloda
***

Szállás

3 éj­sza­ka a Keleti-Dolomitok 2-3000 méter magas hegyei között lévő, szép fekvésű, jó 3 csil­la­gos szálloda 2-3 ágyas, fürdő­szo­bás, tv-vel és telefonnal felszerelt szobáiban. Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Program: 

1. nap: Belluno
Elutazás Bu­da­pest­ről reggel 6 órakor a Déli pá­lya­ud­vartól. Székesfe­hér­várról az autó­busz 7 órakor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Veszprém – Sárvár – Szom­bat­hely – Bucsu – Graz – Villach – Tarvisio – Por­de­no­ne út­vo­na­lon Olasz­or­szág Belluno tar­to­má­nyába. A Keleti-Dolomitok leg­na­gyobb része eh­hez a tartományhoz tartozik. A tartományi székhely, Belluno egy gyönyörű fekvésű város, a Dolomitok déli lá­ba­i­nál, a Piave folyó kanyarulatában. A folyó fölé e­mel­ke­dő tör­té­nel­mi óvárosban számtalan szép é­pü­let talál­ható, a város dísztereinek meg­te­kin­té­se mél­tó kezdete észak-itáliai kirándulásunknak (Piazza del Du­o­mo, Piazza del Mercato, Piazza dei Martiri). Kö­zös séta, majd to­vább­uta­zás a Dolomitok 2-3000 mé­te­res hegyei között. Szállás a Keleti-Dolo­mi­tok­ban, egy han­gu­la­tos alpesi faluban (3 éj).

2. nap: Pieve di Cadore, Misurina-tó, Auronzo me­ne­dékház, Cortina d' Ampezzo
Egész napos program a Dolomitokban. Elő­ször Pie­ve di Cadore szép városközpontjában Tiziano szü­lő­há­zának meg­te­kin­té­se, majd utazás a Misurina-tó­hoz. A Misurina-tó egy kis tengerszem 1750 méter ma­ga­san, a Dolomitok egyik leg­szebb kirán­du­ló­he­lye. Nagyszerű pano­ráma nyílik innen a Dolomitok leg­hí­resebb ormaira, az egyiptomi piramisokra emlé­kez­te­tő „Tre Cime di Lava­re­do"-ra. Séta a tó körül, sza­bad program, majd to­vább­uta­zás egy alpesi pa­no­rá­ma­úton a 2330 méter magasan fekvő Au­ron­zo me­ne­dék­házhoz, mely a „Tre Cime di Lava­re­do" lábainál talál­ható (fe­lejt­he­tet­len körpano­ráma). 
Visszaútban a szállodához séta a Dolomitok pazar fek­vé­sű főváro­sában, Cortina d' Ampezzóban, az 1956-os téli olimpia váro­sában.

3. nap: Dolomitok vagy Velence
Pihenés a Dolomitokban, lehe­tő­ség sétára, tú­rá­zás­ra.
Fakultatív program: 
Egész napos kirándulás Velencébe (másfél-két órás utazás). 

Velencéről már mindenki hallott. Egy meseváros, ahol a házak lábát a tenger vize mossa, ahol szinte min­den épületre ki lehet írni, hogy műemlék. 
Séta a városban, is­mer­ke­dés a város kü­lön­le­ges han­gu­latával és leg­fon­to­sabb ne­ve­zetes­sé­geivel (Ri­al­to híd, Szent Márk tér, Szent Márk-szé­kes­egy­ház, Cam­pa­nile, Doge palota, Sóhajok hídja stb.). A közös prog­ra­mok után marad elegendő sza­bad­idő arra, hogy min­den­ki kedvére barangolhasson a sikátorok és csa­tor­nák világában. A velencei program zá­rá­sa­ként hajózás a Canal Grandén, a város fő­út­vonalán, ahol a leg­szebb paloták talál­hatóak.
A fakultatív program ára: 8 900 Ft (garantált in­du­lás). A program ára tartalmazza a velencei belé­pé­si illetéket, de nem tartalmazza az eset­le­ges be­lé­pő­díjak és a vaporettojegy árát.

4. nap: Dél-Tirol, I. világháborús katona­te­me­tő, Innichen
Utazás hazafelé Dél-Tirolon keresztül. Ebben az Olasz­or­szághoz tartozó tartományban mind a mai na­pig többségben vannak a német ajkúak. Útközben pi­he­nő a Toblach (olaszul Dobbiaco) melletti I. vi­lág­há­borús katonatemetőnél, ahol sok magyar ka­to­na alussza örök álmát. Ezután séta egy han­gu­la­tos al­pe­si kis­vá­rosban a Dolomitok lábainál – Innichen­ben (olaszul San Candido), a kö­zép­ko­ri a­pát­sá­gi temp­lom meg­te­kin­té­se (Dél-Tirol leg­je­len­tő­sebb ro­mán kori műemléke). 
Hazautazás a Lienz – Wörthi-tó – Graz – Bucsu – Szom­bat­hely – Sárvár – Veszprém út­vo­na­lon. Ér­ke­zés Székesfe­hér­várra, majd Buda­pest­re a késő esti ó­rák­ban.

Kapcsolódó cikkek

» Cinque Torri, Dolomitok - Kovács Attila, 2013. július. 11
» A Marmolada felülről - Kovács Attila, 2019. július. 01
» Képek Velencéből... - Kovács Attila, 2019. május. 23
» Acqua alta Velencében - Kovács Attila, 2018. december. 22
» Egy csipetnyi Velence - Kovács Attila, 2018. szeptember. 06
» Velencében, gondolával - Kovács Attila, 2018. augusztus. 17
» Látnivalók Velencében: Murano-sziget - Etédi Alexa, 2015. november. 03
» Velencei látnivalók - Etédi Alexa, 2014. szeptember. 04

Ez az ajánlat utazási csomagként értékesíthető.

Sajnáljuk!
Ár és időpont információ nem érhető el.
Fakultatív programok

Egész napos kirándulás Velencébe (másfél-két órás utazás). 
Velencéről már mindenki hallott. Egy meseváros, ahol a házak lábát a tenger vize mossa, ahol szinte minden épületre ki lehet írni, hogy műemlék. 
Séta a városban, is­mer­ke­dés a város kü­lön­le­ges hangulatával és legfontosabb ne­ve­zetes­sé­geivel (Rialto híd, Szent Márk tér, Szent Márk Szé­kes­egy­ház, Campanile, Doge palota, Sóhajok hídja stb.). A közös programok után marad elegendő sza­bad­idő arra, hogy mindenki kedvére barangolhasson a sikátorok és csatornák világában. A velencei program zárá­sa­ként hajózás a Canal Grandén, a város főút­vo­nalán, ahol a legszebb paloták találhatóak.
A fakultatív program ára: 8 900 Ft (garantált indulás). A program ára tartalmazza a velencei be­lépési illetéket, de nem tartalmazza az esetleges belé­pő­díjak és a vaporettojegy árát.

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

Az autó­bu­szos uta­zást, az Auronzo menedékházhoz vezető út hasz­ná­lati díját, a 3 éj­sza­kai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést,

Alapár nem tartalmazza: 

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, és a belépőjegyeket.

Kötelező költségek: 

BBP biztosítás megléte utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Az árak tájékoztató jellegűek!

Figyelem: Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Elképzelhető, hogy Velencében májustól bevezetik a személyenkénti „napi beléptidíjat”, melynek összege 3 és 10 euro között várható (szezontól függően). Kérjük, figyeljék honlapunkat!

Velence
Campanile (min.25 fő esetén) EUR 4,-
vaporetto (egy útra) EUR 7,50
Pieve di Cadore Tiziano szülőháza EUR 3,50

Előleg: 

A teljes részvételi díj 40 %-a, mely a foglaláskor fizetendő.
Indulástól számított 30 napon belüi foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő.

Hátralék: 

A teljes részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­automata). Nincs éjszakai utazás.

Szállás: 

3 éj­sza­ka a Keleti-Dolomitok 2-3000 méter magas hegyei között lévő, szép fekvésű, jó 3 csil­la­gos szálloda 2-3 ágyas, fürdő­szo­bás, tv-vel és telefonnal felszerelt szobáiban. Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A részvételi díj reggelis ellátást tartalmaz. Félpanziós ellátás felár ellenében kérhető. (Figyelem: Olaszországban a büféreggelik általában egyszerűbb svédasztalt jelentenek.)
A területről: 
Dolomitok a Keleti-Alpok egyik hegyvonulata. Nevét egy francia geológus, Déodat Gratet de Dolomieu-ról kapta, aki az 1700-as évek végén vizsgálta az itt található kőzetek anyagát, és megállapította, hogy kis mértékben magnéziumot is tartalmaznak. Felfedezésének emlékére ezt a mészkőfajtát, a dolomitot és az Alpok ezen szegletét azóta így nevezik. A vidék vidéke 2009 óta része az UNESCO Világörökségének. A Dolomitok az Alpok észak-olaszországi területe, Trentino, Dél-Tirol és Belluno tartományokban, nyugatról az Adige folyó határolja. Triászkori gyűrt hegység, legmagasabb pontja: Marmolada (3344 méter).
Vízum: 
Vízumra nincs szükség. Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak Olaszországba.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése utazási feltétel. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára.
Vélemények, értékelések
4.8
1 értékelés alapján
Szervezés értékelése
4.0
Program értékelése
5.0
Szállás értékelése
5.0
Túravezetők értékelése
5.0
Utazás értékelése
5.0
Budapest, XVII. kerület
4.8
Az út gyönyörű volt, az idegen vezető nagyon kedves, jól felkészült igazi utasbarát!
A gépkocsivezető szintén, biztonságban éreztük magunkat a hegyi utakon is.
A programban minden benne volt amit érdemes volt megnézni szép és maradandó élményben volt részünk. köszönöm
Írjon véleményt Ön is!
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!