Adventi varázslat Türingiában

4 napos adventi körutazás Németországban

Ez az utazásunk Türingia legfontosabb ne­ve­zetes­sé­geivel ismer­teti meg uta­sainkat. Ráadá­sul az itt meg­ren­dezett adventi vásárok olyan kü­lön­le­ges attrak­ci­ókkal és tradí­ciókkal is rendel­keznek, melyet más kará­cso­nyi vásárok nem mond­hatnak magu­kénak.

Alapár tartalmazza

Az autó­bu­szos uta­zást, a 3 éj­sza­kai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést és a felsorolt progra­mo­kat

Alapár nem tartalmazza

BBP biztosítást és a belépődíjakat.

Hossz: 
4 nap
Szállás: 
szálloda
****
Program: 

1. nap:

Elutazás Szé­kes­fe­hér­vár­ról a Piac téri parkolóból reggel 4.45-kor. Bu­da­pest­ről az autóbusz 6 órakor indul a Déli pálya­ud­var­tól. Utazás a Tatabánya – Győr – Hegyes­halom – Linz – Passau – Regensburg út­vo­na­lon Türingiába. Szállás Erfurt kör­nyé­kén (3 éj).

2. nap: Schmalkalden, Eisenach, Wartburg vára

A délelőtt folyamán a Türingiai-erdőn keresztül el­uta­zunk Schmal­kaldenbe. Ez a kis­város a Türingiai-erdő nevű hegy­ség déli lábai­nál fekszik. Az óváros épü­leteinek nagy része késő kö­zép­ko­ri favázas ház, nem csoda, hogy a láto­gatók hamar bele­szeret­nek ebbe a bű­bájos tele­pü­lésbe. A vá­ros­né­zés és egy kis sza­bad­idő után to­vább­uta­zás Eisenachba. A déli órák­ban egy sétát teszünk a belvá­rosban (Johann Se­bas­ti­an Bach szülő­váro­sában), majd rövid sza­bad­idő.
A dél­utáni prog­ramunk az Eisenach fölött emel­kedő Wartburg vára, mely ezer szállal kötődik a német törté­ne­lemhez, egyfajta nem­zeti emlék­helye Német­or­szágnak. Nekünk magya­roknak is fontos ez a hely, hiszen II. András királyunk lánya, Árpád-házi Szent Erzsébet (a szegények jóte­vője) itt élte rövid életének nagy részét. Itteni tevé­keny­ségének a követ­kez­ménye, hogy Európában ő a kö­zép­ko­ri magyar törté­nelem legis­mer­tebb szemé­lyi­sége.
A vár­kastély pompás dísz­termei közül kiemel­kedik az Éne­kesek csar­noka (mely a híres kö­zép­ko­ri dal­verseny emlé­kére készült), és az a szoba, ahol gyönyörű mozaikok mesélik el Szent Erzsébet életét. A dísz­termek közös bejá­rása után le­he­tő­ség lesz a várkas­tély párat­lanul gazdag kincs­tárának meg­te­kin­té­sé­re. Látjuk majd a Luther-szobát is, ahol Luther Márton 1521-ben németre fordította a Bibliát. A vár udvarán talál­ható „közép­kort idéző” kará­csonyi vásár meg­te­kin­té­se után vissza­uta­zás a szállodába.

3. nap: Weimar, Erfurt

A délelőttöt Weimarban, Goethe és Schiller váro­sá­ban töltjük. Weimar főleg gazdag kultu­rális öröksé­gének köszön­hetően világ­hírű, az irodalom, a zene, a művé­szetek városa. Megér­kezés után város­néző séta követ­kezik: Német Nemzeti Színház, Goethe és Schiller emlék­műve, Schiller-ház, Piac tér, Szent Péter és Pál-templom, hercegi kastély, Goethe-ház stb. A közös séta után sza­bad­idő, mely során ide­gen­ve­ze­tőnk­kel le­he­tő­ség lesz a hercegi kastély meg­te­kin­té­sé­re (pompás dísz­termek, pá­rat­lan mű­kincsek), vagy az irodalom iránt ér­dek­lő­dők egyé­nileg ellá­to­gat­hatnak a Goethe-házba is.
Kora délután utazás a közeli Erfurtba, Türingia tar­tomány fővá­ro­sába. Sokak szerint a 16 német tarto­mányi főváros közül Erfurtnak van a legszebb belvá­rosa, számtalan gyönyörű épület megma­radt az elmúlt évszá­za­dokból, egyfajta szabad­téri múzeum az egész óváros. Egészen kü­lön­le­ges neveze­tesség a Krämerbrücke (a Szatócsok hídja), melyen végig bájos késő kö­zép­ko­ri favázas házak sora­koznak. A vá­ros­né­zés után marad elég sza­bad­idő a nagy terü­leten el­he­lyez­kedő adventi vásárban, majd kora este visszatérünk a szállodába.

4. nap: Schärding

Búcsú Türingiától, indulás hazafelé Bajorországon keresztül a Regensburg – Passau út­vo­na­lon. A kora délutáni órákban egy sétát teszünk Schärdingben. Ez a kisváros a német-osztrák határ­folyó, az Inn osztrák oldalán fekszik, gyönyörű óváro­sának meg­te­kin­té­se méltó lezá­rását jelenti ennek az utazásnak. A közös séta és a rövid sza­bad­idő után haza­utazás a Linz – Bécs – Hegyes­halom – Győr – Tatabánya út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re és Szé­kes­fe­hér­vár­ra a késő esti órákban.

Kapcsolódó cikkek

» Luther Márton nyomában III. - Erfurt - Etédi Alexa, 2013. július. 05
» Luther Márton nyomában II. - Eisenach és Wartburg vára - Etédi Alexa, 2013. július. 04
» Képek Szász-Svájcból - Kovács Attila, 2014. június. 18
» Luther Márton nyomában IV. - Wittenberg - Etédi Alexa, 2013. július. 17
» Luther Márton nyomában I. - Eisleben - Etédi Alexa, 2013. július. 03
» A kasseli Wilhelmshöhe hegyi park Németország 38. UNESCO-világöröksége - Etédi Alexa, 2013. június. 28
» A legszebb vasút városa - Etédi Alexa, 2013. június. 05
» Európa legveszélyeztetettebb műemlékei - Etédi Alexa, 2013. május. 10
Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

Az autó­bu­szos uta­zást, a 3 éj­sza­kai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést és a felsorolt progra­mo­kat

Alapár nem tartalmazza: 

BBP biztosítást és a belépődíjakat.

Helyszíni költségek leírása: 

Belépők, további étkezések, személyes kiadások.

Belépődíjak. Az árak tájékoztató jellegűek!

Wartburg vára
vár + karácsonyi vásár EUR 10,-
Weimar
Kastélymúzeum EUR 7,50
Goethe-ház és múzeum EUR 12,-

Figyelem: Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Előleg: 

A teljes részvételi díj 40 százaléka, amely foglaláskor fizetendő.
Az indulástól számított egy hónapon belüli foglaláskor már a teljes ár fizetendő.

Hátralék: 

A teljes részvételi díj 60 százaléka, amely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Légkondicionált luxusautó­busszal.

Szállás: 

3 éj­sza­ka egy Erfurt környéki 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban, kétágyas, fürdő­szo­bás szobákban.

Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A részvételi díj reggelis ellátást tartalmaz. félpanziós ellátás felár ellenében kérhető.
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak Németországba.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése utazási feltétel. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás megkötésére.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!