Madeira - Az örök tavasz szigete

Madeira - Az örök tavasz szigete

8 napos utazás Madeirán

A Portugáliához tartozó sziget az Atlanti-óceánban található, Észak-Afrika partjaitól mintegy 500 kilo­mé­terre. A sziget vonzerejét elsősorban a mese­szép tájak, az egzotikus növényzet, a rengeteg virág, a bájos falvak jelentik, és nem utolsósorban a szinte örökké tavaszias, kellemes éghajlat. A sok napsütés a sziget déli részén akkor is jellemző, ha a sziget középső vagy északi részén esetleg folyamatosan borult az idő.

Alapár tartalmazza

A  repülőjegyet, a bécsi transzfer költségét, a helyi autó­buszt Ma­dei­rán, a 7 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, a 3. és 6. napi ebédet, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fenti progra­mo­kat helyi idegen­ve­ze­tővel, az iroda ide­gen­ve­ze­tő­jét (eluta­zástól haza­ér­ke­zésig) és a kö­vet­ke­ző belé­pő­dí­ja­kat: Fun­chal Bota­nikus Kert, Egyházi Művé­szetek Mú­zeu­ma, kabinos felvonó Montéba, Monte Pa­la­ce Trópusi Kert.

Alapár nem tartalmazza

Repülőtéri illetéket, betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, fakultatív programokat. BBP biztosítás megkötése utazási feltétel!

Hossz: 
8 nap
Szállás: 
szálloda
***
Program: 

 

1. nap:
Elutazás Bu­da­pest­ről Madeirára. Transzfer a funchali szállodába (7 éj).

2. nap: Funchal (botanikus kert, piac, óváros)
Délelőtt szabad program, pihenés. Délután is­mer­ke­dés Madeira meseszép fekvésű fővárosával, Fun­chal­lal (kb. 5 óra). Elő­ször a botanikus kertet nézzük meg: szub­trópusi és trópusi növények Afrikából, Ázsiából, Dél-Ame­rikából és Ausztráliából; kaktusz­gyűjtemény; egzotikus madarak; pazar pano­ráma Funchalra. Ezután lá­to­ga­tás a városi piacon, ahol a Madeirán ter­mesztett szub­trópusi gyümölcsök, zöldségek és vi­rá­gok hihetetlen válasz­tékát kínálják. A délután hátra­lévő ré­szé­ben séta Funchal szépen karban­tartott óváro­sában (ka­ted­rá­lis, Egyházi Művé­szetek Mú­ze­uma, vá­ros­háza, Jezsuita temp­lom stb.).

3. nap: Kelet-Madeira (Camacha, Pico do Arieiro, Ribeiro Frio, Santana, Portela-hágó, Machico, Ponta do Garajau)
Egész napos kirándulás (8-9 óra). Elő­ször a sziget belsejének egyik leg­na­gyobb falujába, Camachába utazunk. Camacha a híres madeirai kosárfonó ipar központja. Ezután jó idő esetén felkapaszkodunk Ma­deira második leg­ma­ga­sabb hegycsúcsára. A Pico do Arieiro 1818 méter magas, tiszta időben nagy­szerű kilátás nyílik a környező sziklavilágra. A csúcsról lejőve pihenő Ribeiro Frióban, a pisz­tráng­nevelő meglá­to­ga­tása. A sziget északi lejtőin leereszkedve is­mer­ke­dés Sant­ana faluval és annak jellegzetes nádtetős há­zai­val. Ebéd egy helyi étteremben. Délután a Portela-hágón keresztül érkezünk meg Ma­deira leg­keletibb pontjaira. Kilátó­pontok fel­ke­re­sé­se után séta a sziget második leg­na­gyobb váro­sában, Machicóban. Visszaútban a szállodához megálló a Ponta do Garajau fok mo­nu­men­tá­lis Krisztus szob­rá­nál, ahonnan léleg­zet­el­ál­lító pano­ráma nyílik Madeira déli partjaira.

4. nap: Monte, Pico dos Barcelos, Curral das Freiras
A délelőttöt a Funchal felett talál­ható Monte vá­ros­ká­ban töltjük. Funchal központjától kabinos felvonóval megyünk fel Montéba. Az utazás során meg­cso­dál­hat­juk Madeira fővárosának különböző negyedeit. Montéban közös lá­to­ga­tás a Monte Palace Trópusi Kertben (egzotikus fák a világ minden részéből; ja­pán kert; apró tavacskák díszhalakkal; csem­pe­fest­mények, melyek Portugália történelmét mesélik el; ásványkiállítás stb.). Ezután a montei Miasszonyunk temp­lomot tekintjük meg, ahol lerójuk kegyeletünket az utolsó magyar király, IV. Károly sírjánál. A Montéból Funchalba való lejutás ősi módja a to­bog­gan nevű speciális szán, amit két jól meg­ter­mett férfi kormányoz a szán mellett futva, miközben az nagy sebes­séggel csúszik lefelé az asz­falton. Lehe­tőség a toboggan kipró­bálására (ára: kb. 15 EUR, a helyszínen fizetendő). A montei program után bor­kóstoló a világ­hírű madeirai borokból. Délután elő­ször a Barcelos kilátópontról gyö­nyör­kö­dünk Funchal és kör­nyé­kének pano­rá­má­já­ban, majd kirándulás a sziget belsejébe. Sűrű eukaliptusz erdőn keresztül haladva érkezünk meg az 1000 méter magasan lévő Serrado-nye­regre, ahonnan kb. 15 perc gyalog­lással érhető el a Serrado-kilátópont. Innen fe­lejt­he­tet­len pano­ráma nyílik Madeira he­gyei­re és a több száz méterrel alatta lévő majd­nem kerek völgyben talál­ható Curral das Freiras falura. A faluba leeresz­kedve rövid séta és kóstoló a helyiek által készített Ginja likőrből.

5. nap: Levada túra, Santa Maria hajózás
Szabad program, pihenés, illetve lehe­tő­ség részt venni 2 fakultatív programon.
Fakultatív program: Levada túra
Utazás a sziget keleti részén talál­ható Rochao-ba. Innen könnyű túrázási lehe­tő­ség egy levada mentén Camacháig (2,5 km, kb. 1,5 óra). A túra során lehe­tő­ség nyílik Madeira kivételes természeti szépségeit közvetlenül is megtapasztalni. A fakultatív program ára: kb. 15 EUR (min. 20 fő esetén) – helyszínen fizetendő (ga­ran­tált indulás).
Figyelem: A fentiekben egy könnyű levada túrát ajánlunk, amely bármely normál kondícióban lévő utasunk által teljesíthető. Ezen kívül ter­mé­sze­te­sen lehe­tő­ség van számos más útvonal mentén is különböző nehézségi fokú levada túrát tenni. Ennek megszervezésében madeirai partnerünk és ide­gen­ve­ze­tőnk a helyszínen segítséget nyújt. 
Fakultatív program: Santa Maria hajózás
Hajókirándulás a funchali kikötőből, Kolumbusz Santa Maria nevű hajójának tökéletes másával. A vitorlás fedélzete korhűen van berendezve, így a turisták a közel 3 órás program során nem csak térben, a déli partok mentén haladva tehetnek uta­zást, hanem időben is, a XV. századba visszacsöppenve érezhetik magukat. Szerencsés esetben delfineket és bálnákat is lehet látni a hajózás során. A fakultatív program ára: kb. 30 EUR – helyszínen fizetendő. Az ár nem tartalmazza a transz­fer­költ­séget a szálloda és a kikötő között. (Figyelem: A hajójáratot viharos idő esetén törölhetik.)

6. nap: Nyugat-Madeira (Câmara de Lobos, Cabo Girao, út a tenger felett, Porto Moniz, Paúl da Serra)
Egész napos kirándulás (kb. 9 óra). Kora délelőtt séta Câmara de Lobosban, egy festői halászfaluban (Winston Churchill kedvenc tartózkodási helye volt). A kö­vet­ke­ző programunk a Cabo Girao. Ez a hatalmas sziklatömb 580 méterrel emelkedik a tenger fölé (léleg­zet­el­ál­lító pano­ráma). To­vább­uta­zás Ribeira Brava érintésével a sziget északi partjára az Encumeada-hágón keresztül. Érkezés egy gyönyörű pano­rámaúton Porto Monizba, Madeira északnyugati csücskébe. Ebéd, majd rövid sza­bad­idő. Lehetőség az akvárium meg­te­kin­té­sé­re. Délután felkapaszkodunk az 1400 méteres magasságban lévő Paúl da Serra fennsíkra. Ez a kietlen, mocsaras vidék pont az ellentéte a buja növényzettel borított tengerpart közeli területeknek. Hamarosan ismét leereszkedünk a déli part közelébe, Ponta do Sol faluba, és banánültetvények mentén haladva érkezünk vissza Funchalba.

7. nap: Madeira Tematikus Park
Szabad program, pihenés.
Fakultatív program: Délelőtt kirándulás (4-5 óra) a Madeira Tematikus Parkba, mely látvá­nyos formában bemutatja mindazt, amit Madeiráról tudni érdemes: Madeira felfedezése, történelme, jelene, földrajza, hagyományok, kézművesek, gazdasági élet, a sziget leg­szebb tájai, Madeira jelképei stb. A park honlapja: www.parquetematicodamadeira.pt A fakultatív program ára: 7.800 Ft – belépővel (ga­ran­tált indulás).
Fakultatív program: Espetada-est
Vacsora egy tipikus helyi étteremben: madeirai paradicsom- vagy zöldségleves, espetada (nyárson grillezett marhahúsdarabok), vegyes köret, desszert, madeirai borok. Vacsora közben az énekesek portugál népdalokat adnak elő (fado), az est fénypontja pedig a helyi folklórcsoport bemutatója. A fakultatív program ára: 9.000 Ft (ga­ran­tált indulás).

8. nap:
Transzfer a repülőtérre, haza­uta­zás Buda­pest­re.

Figyelem: A programok sorrendje a nyitvatartások függ­vé­nyé­ben fel­cse­ré­lőd­het..

Kapcsolódó cikkek

» Madeira legszebb helyei: Jardim do Mar - Kovács Attila, 2013. december. 15
» Ericeira: a portugál szörfparadicsom - Kovács Attila, 2014. október. 31
» Egy nap Lisszabonban - Kovács Attila, 2013. május. 31
» Európa legveszélyeztetettebb műemlékei - Etédi Alexa, 2013. május. 10
» Lisszaboni történetek - , 2013. március. 20
» A nyár Barcelonában - Kovács Attila, 2016. október. 26
» Last Great Climb egy egy antarktiszi nagyfal első megmászása - Kovács Attila, 2016. október. 24
» Kilátó a Mátrára - Galyatető - Kovács Attila, 2016. október. 23
Fakultatív programok

Fakultatív program: Espetada-est Vacsora egy tipikus helyi étteremben: madeirai paradicsom- vagy zöldségleves, espetada (nyárson grillezett marhahúsdarabok), vegyes saláta, köret, desszert, madeirai borok. Vacsora közben az énekesek portugál népdalokat adnak elő (fado), az est fénypontja pedig a helyi folklórcsoport be­mu­tatója. 9.200.- Ft/fő (garantált in­dulás).

Fakultatív program: Délelőtt kirándulás (4-5 óra) a Madeira Tematikus Parkba, mely látványos formában bemutatja mindazt, amit Madeiráról tudni érdemes: Madeira felfedezése, történelme, jelene, földrajza, ha­gyo­mányok, kézművesek, gazdasági élet, a sziget legszebb tájai, Madeira jelképei stb. 7.600.- Ft/fő - belépővel (ga­ran­tált indulás).

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

A  repülőjegyet, a bécsi transzfer költségét, a helyi autó­buszt Ma­dei­rán, a 7 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, a 3. és 6. napi ebédet, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fenti progra­mo­kat helyi idegen­ve­ze­tővel, az iroda ide­gen­ve­ze­tő­jét (eluta­zástól haza­ér­ke­zésig) és a kö­vet­ke­ző belé­pő­dí­ja­kat: Fun­chal Bota­nikus Kert, Egyházi Művé­szetek Mú­zeu­ma, kabinos felvonó Montéba, Monte Pa­la­ce Trópusi Kert.

Alapár nem tartalmazza: 

Repülőtéri illetéket, betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, fakultatív programokat. BBP biztosítás megkötése utazási feltétel!

Kötelező költségek: 

Repülőtéri illeték.

BBP biztosítás megkötése utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

További étkezések, személyes kiadások, valamint a fakultatív programok díja.

Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő.
Indulástól számított egy hónapon belül már a teljes összeg fizetendő!

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
repülő
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Buda­pest­től Bécsig és vissza autó­busszal, Bécs­ből Madeirára és vissza a TAP portugál légi­tár­sa­ság menetrend szerinti repü­lő­já­ra­tai­val, lisszaboni át­szál­lás­sal. Madeirán jó minő­ségű, korszerű autó­busszal.

Szállás: 

7 éj­sza­ka Funchalban, egy 4 csil­la­gos ho­tel­ben. A szálloda a városközponttól kb. 2-2,5 km-re, az óceánparttól és a Lido uszo­da­komp­lexum­tól pe­dig kb. 300 méterre talál­ható. A vá­ros­köz­pont­ba a szálloda ingyenes buszával is be lehet jutni. A két­ágyas, für­dő­szo­bás, erkélyes szo­bák­ban mű­hol­das tévé, telefon, lég­kon­dici­onáló, minibár, bérelhető széf és haj­szá­rí­tó szolgálja a ven­dé­gek kényelmét. A szállodához két úszó­me­den­ce (egy külső és egy belső) is tartozik, ezen kívül külön térítés ellenében a wellness-központ szolgáltatásait is igénybe vehetik. Bővebb in­for­má­ciók a szállo­dáról: 
www.cardosomadeirahotels.com

Étkezés: 
Büféreggeli + 2 ebéd (a 3. és 6. napokon) / fa­kul­ta­tív bü­fé­va­cso­ra a 6. és a 7. nap kivételével.
Időjárás: 
Madeirán a nyári és a téli hőmérsékletek között minimális különbség van. A január a leghűvösebb hónap, a nappali csúcshőmérsékletek akkor is 19 °C körül mozognak. A legmelegebb hónap a július, amikor nappal 24-25 °C körüli csúcshőmérsékletek jellemzőek. Télen több az eső, mint nyáron, de inkább a hegyekben és a sziget északi részén fordul elő. Madeira déli részén (ahol a szállodáink találhatóak) télen is jellemző a sok napsütés.
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak Madeirára.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő BBP biztosítás megkötése utazási feltétel! Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Védőoltásra nincs szükség. Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára. Az egészségügyi előírásokról helyi partnereink megkérdezése alapján adtunk tájékoztatást. Ha pontosabb információra van szükségük, akkor utazás előtt néhány héttel keressék fel a Nemzetközi Oltóközpontot (Budapest, IX. Gyáli u. 3/a). Telefon: (0036) (1) 476-1364, honlap: www.oek.hu
Vélemények, értékelések
5.0
1 értékelés alapján
Szervezés értékelése
5.0
Program értékelése
5.0
Szállás értékelése
5.0
Túravezetők értékelése
5.0
Utazás értékelése
5.0
Madeira - Az örök tavasz szigete
Budapest
5.0
Madeira a világ egyik legszebb helye. Fantasztikus volt a szervezés, az ellátás, a sziget...minden! Köszönjük!!!
Írjon véleményt Ön is!
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!