Magas-Tátra, Krakkó, Dunajec-áttörés

Magas-Tátra, Krakkó, Dunajec-áttörés Csillagtúra Zakopánéból

6 napos csillagtúra Zakopánéból

Csodálatos vidékre kalauzol bennünket ez az utazás. Hegyek között lévő, szép fekvésű, kellemes szállodánkból indulunk az adott napi programunkra. Kulturális és természeti látnivalókban egyaránt gazdag program gondoskodik majd a felejthetetlen időtöltésről.

Alapár tartalmazza

Az autóbuszos utazást, az 5 éjszakai szállást reggelivel, az útlemondási biztosítást, az idegenvezetést és a felsorolt programokat.

Alapár nem tartalmazza

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, és a belépődíjakat.

Hossz: 
6 nap
Szállás: 
szálloda
Program: 

1. nap: Besztercebánya, Árva vára, Chochołów, Zakopane
Elutazás Székesfe­hér­várról, a Piac téri parkolóból reggel 5.15-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 6.30-kor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Vác – Paras­sapuszta út­vo­na­lon Szlo­vákiába, ahol Zólyom érinté­sével érkezünk meg Beszter­cebányára. Séta a han­gu­la­tos város­köz­pont­ban, majd to­vább­uta­zás az Árva folyó völgyébe. Láto­gatás Árva várában, mely Európa egyik leglát­vá­nyosabb fekvésű várkas­télya. 
Délután átkelés Lengyel­országba. Elő­ször egy ősi, Zakopane környéki górál faluval, Chochołów-val is­mer­ke­dünk (jellegzetes faházak). Ezután közös séta Zako­panéban, Lengyel­ország leghí­resebb hegy­vi­dé­ki üdülő­helyén, a Magas-Tátra lábainál. Szállás Zakopanéban (5 éj).

2. nap: Nedec vára, Dunajec-áttörés, Zakopane
Utazás han­gu­la­tos hegyi falvakon keresztül a festői fekvésű Nedec várához, mely 1918-ig Magyar­ország egyik északi határ­vára volt. A vár és a benne lévő kis múzeum meglá­to­ga­tása után csoportos tutajozás a Dunajec folyó vad­re­gé­nyes szurdok­völ­gyében. 
Ezután sza­bad­idő Zako­panéban, lehe­tő­ség siklóval felmenni a Gubałówka hegyre (pano­ráma az egész városra és a Magas-Tátrára).

3. nap: Krakkó, Wieliczkai sóbánya
Egész napos kirándulás Krakkóba. A Kárpátok észa­ki lejtőin leeresz­kedve érkezünk meg a lengyel ki­rá­lyok ősi székváro­sába. A város műemlékei közül jó­pár­nak magyar vonat­kozása is van. Elő­ször a Wawel épü­let­együt­tesével is­mer­ke­dünk, mely évszá­za­dokon keresztül a lengyel uralkodók reziden­ciája volt. Láto­gatás a ka­ted­rá­lisban, mely a lengyel királyok sírem­lé­keit őrzi. Ezután séta a szépen felú­jított óvárosban. Itt talál­ható a hatalmas főtér, kö­ze­pén a híres Posztó­csar­nokkal. A tér sarkában áll a Má­ria-temp­lom, melynek a főol­tára felett el­he­lyez­kedő szárnyas oltár a gótikus fafa­ra­gó­mű­vészet csodája. 
A nap zárá­saként lá­to­ga­tás a Krakkó melletti Wieliczka sóbá­nyá­jában. Az érdekes bánya­mú­zeum bemu­tatja a bánya régi műkö­dését. A lá­to­ga­tás csúcspontja a mi IV. Béla királyunk lányáról elne­vezett hatalmas földa­latti Kinga-kápolna, melynek szinte minden díszítő elemét sóból faragták.

4. nap: Kasprowy Wierch, Morskie Oko
Délelőtt kabinos felvonóval felmegyünk a Magas-Tátrához tartozó 2000 méteres Kasprowy Wierch-re, ahol valaha a magyar-lengyel határ húzódott (fe­lejt­he­tet­len körpano­ráma a Magas-Tátra hegy­vi­lá­gára). To­vább­uta­zás a Magas-Tátra gyöngy­szeme, a Morskie Oko irányába. Útközben a Zakopane melletti Jaszczurówka kápolna meg­te­kin­té­se (tipikus zako­panei stílus).
A Morskie Oko egy hatalmas hegyek között fekvő tenger­szem, melyhez az autó­busz­par­kolótól egy 9 km hosszú, jól kiépített túraút vezet. A kirán­dulók ezt a távot ál­ta­lá­ban jó 2 óra alatt teszik meg, de lehe­tő­ség lesz a hely­színen lovas­ko­csikat bérelni, amivel a tavat másfél km-re lehet meg­kö­ze­lí­te­ni. Onnan már csak 20-25 perces gyaloglás ez az elbű­völő szép­sé­gű tó.

5. nap: Zakopane / Auschwitz, Pszczyna kastélya
Szabad program, pihenés Zakopanéban. Lehetőség túrázásra a környező hegyekben.
Fakultatív program: Egész napos kirán­dulás ide­gen­ve­ze­tőnk­kel. Oświęcimben (németül Auschwitz) az egykori náci halál­tábor helyén beren­dezett em­lék­mú­ze­um meg­te­kin­té­se. A világ­tör­té­nelem talán legsö­té­tebb idősza­kával való szembe­sülés mindenki szá­má­ra megrázó élményt jelent. 
Délután lá­to­ga­tás Pszczyna kasté­lyában. A nagy kelet-sziléziai iparvi­déken talál­ható barokk főúri kastély gyönyörű termei kellemes megle­pe­tést jelen­tenek a turis­táknak (Európa egyik leggaz­dagabb család­jának a tulaj­dona volt 1945-ig). A fakultatív program ára: 6.200 Ft + belépődíjak (garantált indulás).

6. nap: Lőcse, Szlovák-Tátra, Csorba-tó
Átkelés Szlovákiába, is­mer­ke­dés az egyik leg­szebb felvidéki város, Lőcse ne­ve­zetes­sé­geivel: kö­zép­ko­ri városfalak, rene­szánsz vá­ros­háza, szégyen­ketrec, Thurzó-ház, gótikus Szent Jakab-temp­lom (belseje a kö­zép­ko­ri vallásos művé­szetek való­ságos kincses­háza) stb.
A kora délutáni órákban ba­ran­go­lás a Magas-Tátra szlovák oldalán a Tátra­lomnic – Ótátrafüred – Csor­ba-tó út­vo­na­lon, majd haza­uta­zás Beszterce­bányán és Parassa­pusztán keresztül. Érkezés Buda­pest­re és Székesfe­hér­várra az esti órákban.

Figyelem: A fontosabb ne­ve­zetes­sé­geket a csoportok részére előre be kell foglalni, ezért a programok sorrendje ezek vissza­igazo­lásának és a nyitva tartá­suknak függ­vé­nyé­ben felcserélődhet.

Kapcsolódó cikkek

» Túra a Tengerszemnél a Magas-Tátrában - Négyesi Miklós, 2013. január. 07
» Hogy kaphatunk segítséget a hegyekben? - magas-tatra.info, 2014. október. 11
» Zakopane alvó lovagja, a Giewont - Nagy Árpád, 2013. június. 05
» Tavaszi túra a Tátrában - Kovács Attila, 2013. május. 26
» Magas-Tátra - túra a Hosszú tavi menedékházhoz - Kovács Attila, 2013. március. 25
» Túra a Zöld-tónál (Magas-Tátra) - Négyesi Miklós, 2013. január. 04
» Zakopane télen - Kovács Attila, 2012. november. 23
» Szlovák nyelvtan gyorstalpaló sörrel - magas-tatra.info, 2014. december. 10
Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Sajnáljuk!
Ár és időpont információ nem érhető el.
Fakultatív programok

Fakultatív program: Egész napos kirándulás ide­gen­ve­zetőnkkel. Oswiecimben (németül Auschwitz), az egykori náci haláltábor helyén berendezett emlékmúzeum megtekintése. A világtörténelem talán legsötétebb időszakával való szembesülés mindenki számára megrázó élményt jelent. Délután látogatás Pszczyna kastélyában. A nagy kelet-sziléziai iparvidéken található barokk főúri kastély gyönyörű termei kellemes meglepetést jelentenek a turistáknak (Európa egyik leggazdagabb családjának a tulajdona volt 1945-ig). A fakultatív program ára: 6.200 Ft + belépődíjak (garantált indulás).

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

Az autóbuszos utazást, az 5 éjszakai szállást reggelivel, az útlemondási biztosítást, az idegenvezetést és a felsorolt programokat.

Alapár nem tartalmazza: 

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, és a belépődíjakat.

Kötelező költségek: 

BBP biztosítás megkötése utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Az árak tájékoztató jellegűek!

Árva vára EUR 5,-
Nedec vára PLN 14,-
Dunajec-áttörés tutajozás PLN 52,-
Zakopane sikló a Gubalówkára PLN 23,-
Krakkó Mária templom szárnyas oltára PLN 10,-
Wawel - katedrális PLN 12,-
Wieliczka sóbánya helyi idegenvezetéssel PLN 70,-
Kasprowy Wierch felvonó PLN 99,-
Morskie Oko belépő a nemzeti parkba PLN 5,-
fakultatív lovaskocsizás PLN 80,-
Auschwitz emlékmúzeum PLN 25,-
Pszczyna barokk kastély PLN 20,-
Lőcse Szent Jakab-templom EUR 3,-

Figyelem: Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő.
Az indulástól számított egy hónapon belül már a teljes összeg fizetendő.

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­auto­mata). Nincs éjszakai buszozás.

Szállás: 

5 éj­sza­ka egy emelt szintű 3 csil­la­gos szál­lo­dá­ban Zakopanéban, kétágyas, fürdő­szo­bás szo­bák­ban. A szál­lo­dá­ban található szauna, fit­ness­terem és fedett úszómedence is, melye­ket a szálloda vendégei ingyen hasz­nál­hatnak. Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
Az alapár a reggelit tartalmazza. További étkezéseket egyénileg lehet megoldani a helyszínen, vagy lehetőség van félpanziós ellátás befizetésére.
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő BBP biztosítás megkötése utazási feltétel! Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!