Közép-Itália kincsei I.

6 napos buszos körutazás Közép-Olaszországban

Sokak szerint Olaszország a világ mű­em­lé­kek­ben leg­gaz­da­gabb országa. A kö­zép­kor­ból, illetve a reneszánsz és a barokk időszakából Olasz­or­szá­gon belül az ország középső részén található a legtöbb műkincs.

Alapár tartalmazza

Az autó­bu­szos uta­zást (beleértve a belvárosi behajtási engedélyt Rómában), az 5 éjszakai szállást megadott ellátással, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tőt az indulástól az érkezésig. A részvételi díj tartalmazza a helyi idegenvezetés díját is a Vatikáni Múzeumoknál (több mint 2.000 Ft/fő), mert a tapasztalatok szerint csak helyi idegenvezető foglalásával kerülhető el az akár több órás sorban állás.

Alapár nem tartalmazza

Fakultatív programokat, a belé­pő­dí­ja­kat, a baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás, valamint az idegenforgalmi adót.

Hossz: 
6 nap
Szállás: 
szálloda
****
Program: 

1. nap:
Elutazás Bu­da­pest­ről reggel 6 órakor a Déli pá­lya­ud­vartól. Szé­kes­fe­hér­vár­ról az autó­busz 7 órakor indul a Piac téri parko­lóból. Utazás a Siófok – Nagykanizsa – Tornyi­szent­mik­lós – Maribor – Ljubljana – Mestre – Bologna út­vo­na­lon. Szállás Bologna kör­nyé­kén, 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban (1 éj).

2. nap: Róma
Reggel to­vább­uta­zás az Appennineken keresztül Rómába. A várossal való is­mer­ke­dés első állo­má­sa­ként megte­kintjük a Szent Péter-szé­kes­egy­házat, majd a Vatikáni Múze­umokat a Sixtus-ká­pol­ná­val. Szállás Róma kör­nyé­kén, 4 csil­la­gos szál­lo­dá­ban (2 éj).

3. nap: Róma
Egész napos program az örök városban: Santa Maria Maggiore-bazilika, San Pietro in Vincoli-temp­lom Michelangelo Mózes szob­rával, Colosseum és az ókori emlé­kek. Ezt köve­tően sza­bad­idő, illetve ide­gen­ve­ze­tőnk­kel lehe­tő­ség további ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re (II. Viktor Emánuel emlékmű, Pantheon, Trevi-kút, Spanyol lépcső stb).

4. nap: Siena, San Gimignano
Utazás észak felé. A nap során Toszkána két kö­zép­kor­ból itt felej­tett kisvá­rosát nézzük meg:
Siena Olasz­ország legegy­sé­gesebb hangu­latú kö­zép­ko­ri gótikus városa, ahol szinte minden épület műemlék. Ezek közül kiemel­kedik a csodá­latos ka­ted­rá­lis (tele műkin­csekkel) és a világ­hírű gótikus vá­ros­háza égbe­szökő tornyával a főtéren, mely Olasz­ország egyik leg­szebb kö­zép­ko­ri tere.
Délután to­vább­uta­zás a közeli San Gimignanóba, Toszkána másik gyöngy­sze­mébe. A falakkal körül­vett óvárost kö­zép­ko­ri Manhattannek is szokták nevezni a XIII. században épült tornyos házai miatt. Séta a városban, lá­to­ga­tás a ka­ted­rá­lisban (szép kö­zép­ko­ri freskók), majd lehe­tő­ség felmenni a leg­ma­ga­sabb torony tete­jére (pano­ráma a siká­torok vilá­gára és a han­gu­la­tos toszkán tájra).
Szállás Firenze kör­nyé­kén (2 éj).

5. nap: Pisa, Firenze
Délelőtt rövid lá­to­ga­tás Pisában, mely valaha Itália egyik leg­je­len­tő­sebb tengeri hatalma volt. A Csodák tere Olasz­ország egyik leg­szebb tere, itt talál­ható a román stílus három lebi­lin­cse­lően szép alko­tása: a ke­resz­te­lő­ká­polna, a szé­kes­egy­ház és a híres pisai ferde torony (a szé­kes­egy­ház harang­tornya). 
A késő délelőtti órákban to­vább­uta­zás Firen­zébe. A nap nagyobbik részét a rene­szánsz művé­szetek „főváro­sában” töltjük. A közös séta során látjuk a város fő ne­ve­zetes­sé­geit, melyek közül a leg­je­len­tő­sebbek: a híres kö­zép­ko­ri híd (Ponte Vecchio), a főtér a pompás kö­zép­ko­ri város­házával (Palazzo Vecchio), a mo­nu­men­tá­lis szé­kes­egy­ház gyönyörű ha­rang­tor­nyá­val és a ke­resz­telő­ká­polná­val stb. A közös program után sza­bad­idő, illetve ide­gen­ve­ze­tőnk­kel lehe­tő­ség további ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re.

6. nap:
Hazautazás a Bologna – Mestre – Ljubljana – Maribor – Tornyi­szent­mik­lós – Nagykanizsa – Siófok út­vo­na­lon. Érkezés Szé­kes­fe­hér­vár­ra és Buda­pest­re az esti órákban.

Figyelem: Közép-Olaszország több váro­sában a turista­buszok alape­setben nem mehetnek a főbb látni­valók köze­lébe. Ezt utasaink számára úgy próbáljuk kényel­me­sebbé tenni, hogy Rómában minden csopor­tunknak olyan behaj­tási enge­délyt vásá­rolunk („B” típusú engedély), amellyel a busz behajthat a belvá­rosba, és a főbb látni­valók köze­lében meg tud állni. Ez ugyan egy jelen­tősebb költ­ség­nö­velő tényező (kb. 1500 Ft/fő), de így a római vá­ros­né­zések sokkal kényelmesebbé válnak.

Kapcsolódó cikkek

» Siena, Il Campo - Kovács Attila, 2013. július. 30
» Vacsora a Dávid-szoborral húszezer euróért - Etédi Alexa, 2013. július. 22
» San Galgano, avagy mit keres az Excalibur Toszkánában? - Etédi Alexa, 2013. május. 17
» Róma képekben - Kovács Attila, 2018. augusztus. 10
» Toszkána tavasszal - Kovács Attila, 2018. március. 06
» Róma leghíresebb látnivalói - Kovács Attila, 2016. június. 21
» Látnivalók Rómában: Caracalla thermái - Sólyom Márk, 2014. szeptember. 30
» Látnivalók Rómában: A Svájci Gárda - Etédi Alexa, 2014. május. 15

Ez az ajánlat utazási csomagként értékesíthető.

Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Sajnáljuk!
Ár és időpont információ nem érhető el.
Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

Az autó­bu­szos uta­zást (beleértve a belvárosi behajtási engedélyt Rómában), az 5 éjszakai szállást megadott ellátással, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tőt az indulástól az érkezésig. A részvételi díj tartalmazza a helyi idegenvezetés díját is a Vatikáni Múzeumoknál (több mint 2.000 Ft/fő), mert a tapasztalatok szerint csak helyi idegenvezető foglalásával kerülhető el az akár több órás sorban állás.

Alapár nem tartalmazza: 

Fakultatív programokat, a belé­pő­dí­ja­kat, a baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás, valamint az idegenforgalmi adót.

Kötelező költségek: 

Idegenforgalmi adó: kb. 4 EUR
BBP biztosítás megléte utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Idegenforgalmi adó!

Az árak tájékoztató jellegűek!

Róma Vatikáni Múzeumok EUR 20,-
Colosseum EUR 14,-
Siena dóm EUR 5,-
San Gimignano bazilika EUR 3,50
régi városháza + torony EUR 7,-
Pisa dóm ingyenes
keresztelőkápolna + temető EUR 7,-
Firenze székesegyház ingyenes
keresztelőkápolna EUR 18,-

Figyelem: Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Előleg: 

A teljes részvételi díj 40 %-a, mely a foglaláskor fizetendő.
Induláshoz képest egy hónapon belüli foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő!

Hátralék: 

A teljes részvételi díj 60 %-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­automata). Nincs éjszakai buszozás.

Szállás: 

5 éj­sza­ka 4 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, kétágyas, fürdő­szo­bás szobákban.

Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A részvételi díj reggelis ellátást tartalmaz. (Figyelem: Olaszországban a bü­fé­reg­gelik ál­ta­lá­ban egy­sze­rűbb svédasztalt jelentenek. )
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése ajánlott. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!