Karvevál Toszkánában - Kirándulás a Cinque Terre falvaiba

7 napos utazás toszkánában

Viareggio, a Ligúr-tenger partján fekvő üdülőhely méltán vált híressé az immár több mint 140 éve megrendezésre kerülő karneválja által. Olasz­or­szágban a velencei karnevál után a viareggiói a legismertebb, alkalmanként akár százezerre is rúghat a látogatók száma. A karne­vá­li menet a pálmafákkal sze­gé­lye­zett ten­ger­par­ti sétányon halad, és az odautazók számára leginkább a csodá­la­tos papírmasékkal való felvo­nu­lás látványa okoz emlékezetes pillanatokat.

Alapár tartalmazza

Az autó­bu­szos uta­zást, a 6 éjszakai szállást félpanzióval, az útle­mon­dási biztosítást, a programokat és a magyar ide­gen­ve­ze­tést az in­du­lás­tól az érke­zé­sig.

Alapár nem tartalmazza

Baleset, betegség, poggyász biztosítást, belépőket, valamint a fakultatív programok költségeit, valamint az idegenforgalmi adót. BBP utasbiztosítás megléte utazási feltétel!

Hossz: 
7 nap
Szállás: 
szálloda
****
Program: 

1. nap:
Elutazás Bu­da­pest­ről reggel 6 órakor a Déli pálya­ud­var­tól. Szé­kes­fe­hér­vár­ról az autóbusz 7 órakor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok – Nagykanizsa – Tornyi­szent­mik­lós – Maribor – Ljubljana – Mestre – Bo­log­na – Firenze út­vo­na­lon. Szállás Monteca­ti­ni Ter­mé­ben (6 éj).

2. nap: San Gimignano, Montecatini Terme
A mai napi kirándulásunk során Toszkána egy kö­zép­kor­ból itt felejtett kisvárosát, San Gimignanót néz­zük meg.
San Gimignano falakkal körülvett óvárosát kö­zép­ko­ri Manhattannek is szokták nevezni a XIII. században épült tornyos házai miatt. Séta a városban, látogatás a katedrálisban (szép kö­zép­ko­ri freskók), majd le­he­tő­ség felmenni a leg­ma­ga­sabb torony tetejére (pa­no­ráma a sikátorok világára és a han­gu­la­tos toszkán tájra). 
Délután visszatérünk a szállodánkba, és ezután idegenvezetőnk egy sétát tesz az érdeklődő uta­sok­kal Montecatini Termében, mely Európa egyik híres fürdővárosa (szép parkok, patinás szállodák és für­dők).

3. nap: Pisa, Viareggio
Délelőtt látogatás Pisában, mely valaha Itália egyik leg­je­len­tő­sebb tengeri hatalma volt. A Csodák terén talál­ható a román stílus három lebilincselően szép alkotása: a ke­resztelő­ká­pol­na, a szé­kes­egy­ház és a híres pisai ferde torony (a szé­kes­egy­ház harang­tor­nya). Lehetőség a Dómmúzeum és a tér negyedik értékes építményének, a kö­zép­ko­ri teme­tő­nek a meg­te­kin­té­sé­re is.
Délután utazás Viareggióba, is­mer­ke­dés a várossal, illetve a színpompás karneváli felvonulás meg­te­kin­té­se.

4. nap: Arezzo, Siena
Egész napos kirándulás Toszkána két tartományi szék­he­lyére, Arezzóba és Sienába.
Arezzo, az aranyművesek városa Kelet-Toszkánában talál­ható, a történelmi óváro­sában tett séta nagy él­ményt jelent majd utasainknak. A számtalan látnivaló közül kiemelkedik a nagyszerű főtér, a Pi­az­za Grande pompás épü­let­együt­tese. A város művészettörténeti szenzációja pedig Piero della Fran­ces­ca csodálatos reneszánsz freskósorozata a San Francesco-temp­lom szentélyében, mely a Szent Ke­reszt legendáját meséli el. Az arezzói program után to­vább­uta­zás Sienába, Olasz­ország legegységesebb hangulatú kö­zép­ko­ri gótikus váro­sába, ahol szinte minden épület mű­em­lék. Ezek közül kiemelkedik a csodálatos katedrális (tele műkincsekkel) és a világhírű gótikus vá­ros­háza égbeszökő tornyával a főtéren, mely O­lasz­ország ta­lán leglátvá­nyosabb kö­zép­ko­ri tere.

5. nap: Cinque Terre
A Cinque Terre az Olasz Riviéra keleti részén talál­ható, egészen közel Toszkánához. Meseszép vidék, a he­gyek szinte a tengerből emelkednek ki, a hegy­ol­dalakon teraszos szőlőskertek, a ten­ger­parton pedig néhány elbűvölő halászfalu. Ezeket a falvakat régen csak hajóval lehetett megközelíteni, el voltak zárva a külvilágtól, ezért is őrizhették meg ősi, év­szá­zadokkal ezelőtti állapotukat. A nap során 4 faluban teszünk sétát: Monterossóban, a Cinque Terre fő telepü­lé­sén, Vernazzában, amit a leg­szebb­nek tartanak, valamint a meg­hök­ken­tő fek­vé­sű Mana­ro­lában és Rio­maggio­ré­ban.
Mivel autó­busszal ezen települések többsége mind a mai napig nem elérhető, ezért vonattal járjuk be őket.

6. nap: Firenze vagy Montecatini Terme
Pihenés, szabad program Montecatini Termében, a gyógy­für­dőiről híres üdülővárosban.
Fakultatív program: 
Egész napos kirándulás Firenzébe, a reneszánsz művészetek „főváro­sába”.
A közös séta során látjuk a város fő ne­ve­zetes­sé­geit, melyek közül a leg­je­len­tő­sebbek: a híres kö­zép­ko­ri híd (Ponte Vecchio), a főtér a pompás kö­zép­ko­ri városházával (Palazzo Vecchio), a mo­nu­men­tá­lis szé­kes­egy­ház gyönyörű harang­tor­nyával és a keresztelőkápolnával, a San Lorenzo-ba­zi­lika stb. Délután sza­bad­idő, illetve ide­gen­ve­ze­tőnk­kel le­he­tő­ség további ne­ve­zetes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re: Santa Croce-templom, Uffizi-képtár.
A fakultatív program ára: 6.000 Ft + esetleges be­lé­pődíjak (garantált indulás).

7. nap:
Hazautazás a Firenze – Bologna – Mestre – Ljubljana – Maribor – Tornyi­szent­mik­lós – Nagykanizsa – Sió­fok út­vo­na­lon. Érkezés Szé­kes­fe­hér­vár­ra és Buda­pest­re az esti órákban.

Figyelem: Toszkána több váro­sában a turistabuszok nem mehetnek a főbb látnivalók közelébe, ezért e­gyes helyeken az átlagosnál hosszabb sétákra kell szá­mí­tani.

Kapcsolódó cikkek

» Siena, Il Campo - Kovács Attila, 2013. július. 30
» San Galgano, avagy mit keres az Excalibur Toszkánában? - Etédi Alexa, 2013. május. 17
» Toszkána tavasszal - Kovács Attila, 2018. március. 06
» Vacsora a Dávid-szoborral húszezer euróért - Etédi Alexa, 2013. július. 22
» Toszkána vetítés - április 30. 19:00 óra Mozsár kávézó - Kovács Attila, 2013. április. 23
» San Gimignano, a középkori felhőkarcolók városa - Etédi Alexa, 2013. február. 18
» Firenzei látnivalók - Etédi Alexa, 2013. február. 13
» Látnivalók Firenzében: a Szépművészeti Akadémia (Accademia di Belle Arti) - Etédi Alexa, 2013. február. 08
Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Sajnáljuk!
Ár és időpont információ nem érhető el.
Hasonló utazások, nyaralások:
» 4 napos egyéni városlátogatás *** Pisa - 4 nap
» 5 napos egyéni városnézés *** Pisa - 5 nap
» Firenze a reneszánsz bölcsője - 4 nap
» Firenze *** 4 napos egyéni városnézés - 4 nap
» Puccini fesztivál - Torre del Lago - 4 nap
Fakultatív programok

Fa­kul­ta­tív prog­ram:

Egész na­pos ki­rán­du­lás Fi­ren­zébe, a re­ne­szánsz mű­vé­sze­tek „fő­vá­ro­sába”. A kö­zös séta so­rán lát­juk a vá­ros fő ne­ve­ze­tes­sé­geit, me­lyek kö­zül a leg­je­len­tő­seb­bek: a hí­res kö­zép­kori híd (Ponte Vecchio), a fő­tér a pom­pás kö­zép­kori vá­ros­há­zá­val (Pa­lazzo Vecchio), a mo­nu­men­tá­lis szé­kes­egy­ház gyö­nyörű ha­rang­tor­nyá­val és a ke­resz­te­lő­ká­pol­ná­val, a San Lo­ren­zo-ba­zi­lika stb. Dél­után sza­bad­idő, il­letve ide­gen­ve­ze­tőnk­kel le­he­tő­ség to­vábbi ne­ve­ze­tes­sé­gek meg­te­kin­té­sé­re: San­ta Croce-temp­lom, Uffizi-kép­tár.

A fa­kul­ta­tív prog­ram ára: 6.000 Ft + eset­le­ges belé­pő­dí­ja­k (ga­ran­tált in­du­lás).

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

Az autó­bu­szos uta­zást, a 6 éjszakai szállást félpanzióval, az útle­mon­dási biztosítást, a programokat és a magyar ide­gen­ve­ze­tést az in­du­lás­tól az érke­zé­sig.

Alapár nem tartalmazza: 

Baleset, betegség, poggyász biztosítást, belépőket, valamint a fakultatív programok költségeit, valamint az idegenforgalmi adót. BBP utasbiztosítás megléte utazási feltétel!

Kötelező költségek: 

Idegenforgalmi adó: kb 8 Euro/fő
BBP utasbiztosítás megléte utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Idegenforgalmi adó: kb 8 Euro/fő

Belépődíjak, az árak tájékoztató jellegűek!

San Gimignano
bazilika EUR 3,50
régi városháza + torony EUR 6,50
Pisa
dóm ingyenes
keresztelőkápolna + temető EUR 7,-
ferde torony EUR 18,-
Viareggio karneváli felvonulás EUR 15,-
Arezzo
San-Francesco-templom ingyenes
San-Francesco-templom szentélye EUR 8,-
Siena dóm EUR 6,-
Cinque Terre kártya EUR 12,-
Firenze
székesegyház ingyenes
kombinált jegy EUR 10,-
San Lorenzo-bazilika EUR 4,50
Santa Croce-templom EUR 4,-
Uffizi-képtár EUR 16,50

Figyelem: Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Várható kötelező költségek a helyszínen: 
Idegenforgalmi adó: kb. 8,- EUR/fő
Előleg: 

 A részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő.
Az indulástól számított egy hónapon belül már a teljes összeg fizetendő.

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Légkondicionált luxusautóbusszal.

Szállás: 

6 éjszaka 4 csillagos szállodában, két­ágyas, für­dő­szo­bás szállodai szobákban. Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
Félpanzió. A vacsorák 3 fogásosak, a reggeli büfé. Figyelem: Olasz­or­szág­ban a büféreggelik álta­lá­ban egy­sze­rűbb svéd­asz­talt jelentenek.
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése ajánlott. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!