Izland - A természeti csodák szigete

9 napos körutazás Izlandon

Izland föld­tör­té­ne­tileg nagyon fiatal sziget ennek a ténynek is köszön­heti szép­ségét, kü­lön­le­ges termé­szeti jelen­ségeit. A szigeten tett köru­tazás során látunk majd vulká­nokat, kanyo­nokat, gyönyörű hegysé­geket egészen kü­lön­le­ges formákkal, szép tenger­öb­löket, vad­re­gé­nyes fjordokat, egészen a tenger­szintig lenyúló gleccse­reket és nem utol­só­sorban rengeteg látvá­nyos vízesést. Sokszor kelünk majd át érdekes, hold­béli tájakon, és megte­kin­tünk majd olyan geoló­giai kü­lön­le­gességeket, amiket a legtöbben korábban csak termé­szet­fil­mekben láthattak. Gondo­lunk itt például pszeudo kráte­rekre, geoter­mikus mezőkre, óriási láva­alak­za­tokra, gejzí­rekre, hatalmas jégtöm­bökkel teli gleccser­lagúnákra stb.

Alapár tartalmazza

A repülőjegyeket, a helyi autó­buszos közle­ke­dést, a 7 éj­sza­kai szál­lást büfé­reg­gelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat belé­pő­dí­jakkal (bele­értve a Myvatn-tó „Kék Lagú­náját” és a séta­ha­jó­zást a gleccser­la­gúnán), valamint az iroda ide­gen­ve­ze­tő­jét a bu­da­pesti indul­ástól a bu­da­pesti érke­zésig.

Alapár nem tartalmazza

Repülőtéri illetéket, fakultatív programokat, a baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás.

Hossz: 
9 nap
Szállás: 
szálloda
***
Program: 

1. nap:
Kora este elutazás Ferihegyről az Air Berlin járatával Berlinbe, majd tovább Reykjavíkba. Megérkezés éjfél körül, majd transzfer a belváros közeli szállodába (1 éj).

2. nap: Vidimyri-temp­lom, Glaumbaer-skanzen
Délelőtt elindulunk a 6 napos körútra, melynek során körbejárjuk az egész szigetet. 
Holdbéli tájakon utazunk a sziget északkeleti ré­szé­be. Ott elő­ször a Vidimyri-temp­lomot nézzük meg. Ez a tőzegből és fából épült temp­lomocska az ősi izlandi temp­lomépítészet egyik leg­ér­té­ke­sebb példánya. Nem messze tőle talál­ható a Glaumbaer-skanzen, ahol rengeteg érdekességet megtudhatunk arról, hogyan éltek korábban az izlandiak ezen a zord vidéken.
Szállás „Észak fővárosa”, Akureyri kör­nyé­kén (1 éj).

3. nap: Akureyri, Godafoss-vízesés, Myvatn-tó vidéke (pszeudo kráterek, lávaalakzatok, geotermikus mező, „Kék Lagúna”)
A délelőtt egy részét a szép fekvésű Akureyriben töltjük, mely a maga 18.000 lakosával a leg­na­gyobb olyan izlandi város, amely nem tartozik a reykjavíki agglomerációhoz. Kellemes meglepetés a tu­ris­ták­nak a han­gu­la­tos belváros és a szépen gon­do­zott botanikus kert. Hihetetlen, hogy az északi sarkkör közelében ennyi pompás növényben gyö­nyör­köd­he­tünk.
Késő délelőtt to­vább­uta­zunk a sziget északi részén kelet felé a Myvatn-tó irányába. Útközben meg­néz­zük az istenek vízesését, a Godafosst. A Myvatn-tó környéke Izland egyik legváltozatosabb tája. Mivel a híres geológiai törésvonal mentén fekszik, a vulkáni működés leg­kü­lön­bö­zőbb formáival találkozhatunk. Meg­néz­zük majd Skútustadirban a sok-sok pszeudo krátert, a bizarr lávaalakzatokról nevezetes Dimmu­bor­girt. Egészen kü­lön­le­ges élmény lesz a Námafjall-hegy lábainál fekvő Hverarönd geo­ter­mikus mező meg­te­kin­té­se. Ezután még marad idő arra, hogy kipróbálhassuk a Myvatn-tó „Kék Lagúnáját”. A híres geotermikus fürdőben a víz hőmérséklete 38 Celsius fok körül van télen, nyáron.
Szállás a Myvatn-tó kör­nyé­kén (1 éj).

4. nap: Húsavík (bálnales), Dettifoss-vízesés, Jökulsarg-kanyon
Utazás Húsavik városkába, mely Izland északi partjai mentén talál­ható.
Fakultatív program: Bálnales
Húsavík a bálnales túrák európai fővárosa, itt a 3 órás hajó­ki­rán­du­lásokon a bálnaészlelések való­színű­sé­ge állítólag 99%-os, magasabb, mint bárhol Európában.
A fakultatív program ára: 28.600 Ft. Jelentkezési határidő: legkésőbb 1 hónappal indulás előtt. (Akik nem mennek a bálnalesre, azoknak lehe­tő­ségünk lesz Húsavíkban a kiváló Bálna-múzeum meg­te­kin­té­sére.)
A kö­vet­ke­ző programunk a Dettifoss-vízesés. A festői Jökulsarg-kanyonban lezúduló víztömeget sokan a legimpozánsabb vízesésnek tartják Európában.
Késő délután holdbéli tájakon keresztül haladva érkezünk meg Egilsstadir városkába, mely Izland keleti részének adminisztratív központja, szállás (1 éj).

5. nap: Fjordvidék (Seydisfjördur, Stödvarfjördur), Djúpivogur
Egy hágón átkelve jutunk el Seydisfjördur városkába. Az azonos nevű fjord szépsége a leghíresebb norvég fjordokéval vetekszik, a csücskében lévő kisváros a szép, tarka házaival pedig a leghan­gu­la­tosabb izlandi települések közé tartozik. A közös séta után lesz egy kis sza­bad­idő is, majd folytatjuk utunkat a keleti fjordvidéken. A Reydar-fjord és a Fáskruds-fjord érintésével (fotószünetek) jutunk el a Stödvar-fjordhoz. A fjord partján, Stödvarfjördur városkában talál­ható egy híres múzeum: Petra néni kő­gyűj­te­ménye. A bájos múzeum meg­te­kin­té­se után még egy darabig a fjordvidéken haladunk, majd pihenőt tartunk Djúpivogur városka kikötőjében. A fő nevezetesség itt a „hosszú, vörös ház”, mely Izland egyik legrégibb épülete.
Szállás Izland délkeleti részén (1 éj).

6. nap: Vatnajökull gleccsermező, Jökulsárlón (gleccserlagúna), Skaftafell-gleccser, Fekete-öböl, Vík
Utazás nyugat felé Izland déli partjai mentén. A sziget délkeleti részén talál­ható egy óriási gleccsermező, a Vatnajökull, melynél nincs nagyobb az európai kon­ti­nensen. A több mint 2000 méter magas hegy­ség­ből lenyúló gleccsernyelvek leérnek majdnem a ten­ger­szintig, utazásunk során szám­ta­lan gleccser­ben gyö­nyör­köd­he­tünk. Hosszabb pihenőt tartunk majd a leg­na­gyobb gleccserlagúnánál (Jökulsárlón), kü­lön­le­ges élmény az óriási jégtömbökkel „teleszórt” tó látványa (a grandiózus gleccserrel a háttérben). Körülbelül 45 perces séta­ha­jó­zás a gleccserlagúna hatalmas jégtömbjei között, majd a déli, kora délutáni órákban pihenőt tartunk a Skaftafell Nemzeti Park kiváló látogatói központjánál. Lehetőség lesz egy könnyű túrára a Skaftafell gleccserhez. 
Ezután gyö­nyö­rű­szép tájakon keresztül utazunk tovább nyugat felé Izland déli partjai mentén. Délután a híres Fekete-öböllel is­mer­ke­dünk (óriási bazalt­osz­lo­pok, merész alakú sziklák a tengerben). Szállás a szom­szé­dos Vík városkában (1 éj).

7. nap: Skógafoss-vízesés, Seljalandsfoss-vízesés, Skálholt, Arany körút (Gullfoss-vízesés, Geysir, Thingvellir Nemzeti Park)
Utazás Reykjavík irányába. Útközben két vad­re­gé­nyes vízesésnél is megállunk hosszabb időre. A Skógafoss kü­lön­le­gessége, hogy a vízesés mentén kiépített turista út­vo­na­lon fel lehet menni a vízesés felső ré­szé­be, míg a Seljalandsfoss esetében a látogatók akár a vízesés mögé is besétálhatnak.
Skálholt falucska Izlandon fontos tör­té­nel­mi em­lék­hely­nek számít, itt volt valaha a sziget ősi püspöki székhelye. A modern temp­lom és a hozzá kap­cso­ló­dó kiállítás meg­te­kin­té­se után a le­nyű­gö­ző Gullfoss-vízesést nézzük meg. Ezt követően izlandi kör­uta­zá­sunk egyik leg­fon­to­sabb attrakciója következik: Geysir (innen származik a gejzír szó, amit a világ szinte minden nyelvében használnak). Bár az eredeti gejzír néhány évtizede már nem működik, a mellette lévő Strokkur gejzír továbbra is aktív, 5-10 percenként feltör 15-20 méteres magasságig.
Késő délután az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó Thingvellir Nemzeti Parkba látogatunk. Ez utóbbi nevezetesség két okból is nagy jelentőséggel bír. Egyrészt itt tartották a világ egyik legelső par­la­mentjét több mint 1000 évvel ezelőtt, másrészt sehol máshol a Földön nem lehet tanulmányozni ilyen jól a geológiai tektonikus lemezek szétválását.
Körutazásunk végén a kora esti órákban érkezünk vissza az izlandi fő­vá­ros­ba, Reykjavíkba, szállás (1 éj).

8. nap: Reykjavík
Autóbuszos és gyalogos vá­ros­né­zés a gyönyörű fekvésű izlandi fő­vá­ros­ban, Reykjavíkban. A fő attrakciók a kö­vet­ke­zők: a Höfdi palota (Reagan és Gorbacsov emlékezetes 1986-os találkozójának színhelye), a szép ten­ger­par­ti sétány, a Harpa üveg­palota, a régi kikötő, a Perlan kilátó, a Hallgrims-temp­lom (melynek homlokzata az amerikai űrre­pü­lő­gépekre emlékeztet), a Tjörnin-tó partján álló vá­ros­háza, az Arbaer-skanzen stb. A vá­ros­né­zés után sza­bad­idő a han­gu­la­tos sé­tá­ló­ut­cákon, illetve lehe­tő­ség múzeumlá­to­ga­tásra ide­gen­ve­ze­tőnkkel.
Este transzfer a repülőtérre, elutazás éjfél után az Air Berlin járatával Berlinbe, majd onnan tovább Buda­pest­re.

9. nap:
Érkezés Ferihegyre a délelőtti órákban.

Kapcsolódó cikkek

» Izland tájain barangolva - Kovács Attila, 2017. szeptember. 03
» Izland csodálatos tájain - Kovács Attila, 2017. március. 15
» Izland lenyűgöző tájain - Kovács Attila, 2017. március. 02
» Vulkánkitörés Izlandon - Kovács Attila, 2017. január. 18
» Izland nyáron - Kovács Attila, 2017. január. 14
» Izland gyönyörű tájain - Kovács Attila, 2016. november. 11
» Mi a Hákarl? - Kovács Attila, 2012. november. 08
» Last Great Climb egy egy antarktiszi nagyfal első megmászása - Kovács Attila, 2017. december. 11
Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Sajnáljuk!
Ár és időpont információ nem érhető el.
Fakultatív programok

Fakultatív program: Bálnales
Húsavík a bálnales túrák európai fővárosa, itt a 3 órás hajó­ki­rán­du­lásokon a bálnaészlelések való­színű­sé­ge állítólag 99%-os, magasabb, mint bárhol Európában.
A fakultatív program ára: 28.600 Ft. Jelentkezési határidő: legkésőbb 1 hónappal indulás előtt. 

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

A repülőjegyeket, a helyi autó­buszos közle­ke­dést, a 7 éj­sza­kai szál­lást büfé­reg­gelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a fel­so­rolt progra­mo­kat belé­pő­dí­jakkal (bele­értve a Myvatn-tó „Kék Lagú­náját” és a séta­ha­jó­zást a gleccser­la­gúnán), valamint az iroda ide­gen­ve­ze­tő­jét a bu­da­pesti indul­ástól a bu­da­pesti érke­zésig.

Alapár nem tartalmazza: 

Repülőtéri illetéket, fakultatív programokat, a baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás.

Kötelező költségek: 

Repülőtéri illeték, betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás megléte utazási feltétel!

Előleg: 

A teljes részvételi díj 40 %-a, mely a foglaláskor fizetendő.
Induláshoz képest egy hónapon belüli foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő!

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyéb részletek
Kiutazás: 

A Air Berlin menetrend szerinti járataival, helsinki át­szál­lás­sal.

Szállás: 

7 éj­sza­ka 3 csil­la­gos szín­vonalú szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás szo­bák­ban. Az egyágyas felárról kérjük, érdeklődjön irodánknál!

Étkezés: 
A részvételi díj büféreggelit tartalmaz. Félpanziós ellátás felár ellenében igényelhető.
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése ajánlott. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!