Csillagtúra Dalmáciában

6 napos üdülés és körutazás Horvátországban

Dalmácia fő vonzereje az egyedülálló tenger, partvidék és a számos, összesen 1208 szigetből álló szigetvilág, a gyönyörű természetes és kiépített strandok nemzeti parkok, valamint a part mentén elterülő gyönyörű városok; Zadar, Šibenik, Trogir, Split, Dubrovnik. Ezért, és sok más miatt is Dalmáciát sokan az Adria igazgyöngyének nevezik.

Alapár tartalmazza

Az autó­bu­szos uta­zást, a 5 éj­sza­kai szállást félpanzióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat (a fakultatívok kivételével) és az ide­gen­ve­ze­tő­t az indulástól az érkezésig.

Alapár nem tartalmazza

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, belépőjegyek, fakultatív programok árát.

Hossz: 
6 nap
Szállás: 
szálloda
****
Program: 

1. nap: Zadar
Elutazás Bu­da­pest­ről reggel 6 órakor a Déli pá­lya­ud­vartól. Szé­kes­fe­hér­vár­ról az autó­busz 7 órakor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok – Nagykanizsa – Letenye – Varasd – Zágráb – Karlovac – Zadar út­vo­na­lon Dalmáciába. Is­mer­ke­dés Zadarral (magyarul Zára), Dalmácia legészakibb városával, melynek olaszos hangulatú tör­té­nel­mi belvárosa egy kis fél­szi­geten talál­ható. 
Szállás egy szép, ten­ger­par­ti kis­vá­rosban, Bio­grad­ban (5 éj).

2. nap: Šibenik, Krka Nemzeti Park, Primošten
Utazás a szép fekvésű Šibenikbe. Séta a velencei ura­lom­ra emlé­kez­tető óvárosban, melynek igazi gyöngy­szeme a késő gótikus, kora reneszánsz ka­ted­rá­lis. A Šibenik melletti Krka Nemzeti Park Dalmácia egyik kihagy­ha­tatlan látni­va­lója. A leg­szebb része a Skradinski Buk vízesés­rend­szere (17 kisebb-nagyobb zuhatag), ahol a folyó feletti fahi­dakon sé­tál­va gyö­nyör­köd­he­tünk e különös termé­szeti cso­dá­ban. 
Ezt köve­tően séta a han­gu­la­tos Primoštenben. A szép­sé­gével nyaranta ezreket vonzó városkát egy part­közeli szigeten alapí­tották, melyet a későb­bi­ek­ben híddal kapcsoltak a szárazföldhöz.

3. nap: Dubrovnik
Pihenés, szabad program.
Fakultatív program: Egész napos kirán­dulás Dubrovnikba (oda-vissza összesen kb. 8-9 órás buszozás nagy­részt szép tájakon keresztül). Indulás kora reggel. Az út egy 9 kilométeres szakasza Bosznia-Hercego­vinán vezet keresztül. 
Dubrovnik a Földközi-tenger térsé­gének mű­em­lé­kek­ben egyik leggaz­dagabb városa. A hatalmas falakkal körül­vett óváros siká­torai, kö­zép­ko­ri épületei, temp­lomai, kolos­torai igazi csemegét jelen­tenek a kul­tu­rá­lis köruta­zások kedve­lőinek. A vá­ros­né­zés csúcs­pontját a várfa­lakon tett körséta jelenti, melynek során az óváros, az erődrend­szer, a tenger és a környező szigetek leg­kü­lön­bö­zőbb pano­rá­má­já­ban gyö­nyör­köd­he­tünk. A várfalak össz­hosszú­sága közel 2 kilométer. 
A fakultatív program ára: 10.200 Ft + belépők (ga­ran­tált indulás).

4. nap: Split, Trogir
Egész napos kirándulás. Délelőtt vá­ros­né­zés Split­ben, Dalmácia főváro­sában, ahol Horvát­ország egyik leg­ér­de­ke­sebb tör­té­nel­mi ne­ve­zetes­sé­ge talál­ható. Itt épít­tette fel Diocletianus római császár gigan­tikus méretű palo­táját. A hatalmas kövekből álló, négyszög alap­rajzú épü­let­együt­tes minden oldala kb. 200 méter hosszú. Split kö­zép­ko­ri óvárosa tulaj­don­képpen a palota belse­jében épült, jórészt a palota köve­iből. Egészen egye­dül­álló élményt jelent az óvárosban sétálni, ahol a kö­zép­ko­ri össze­zsú­folt házak és siká­torok vilá­gában lépten-nyomon előbuk­kannak az egykori császári palota mo­nu­men­tá­lis marad­ványai. Jellemző módon Diocletianus császár mauzó­leuma lett a VII. században Split szé­kes­egy­háza.
A kö­vet­ke­ző állomás Trogir, amely egykor a tatárok elől mene­külő IV. Béla kirá­lyunknak is mene­déket nyújtott. Ez a 10.000 lakosú kisváros valaha Splittel vetél­kedett, azóta Csipke­rózsika álmát alussza, az ember úgy érzi, itt megállt az idő. Séta a kis szigetre épült olaszos műem­lék­vá­rosban (paloták, temp­lomok, kolos­torok, város­kapuk, vá­ros­háza, erőd stb.).

5. nap: Kornati-szigetek
Pihenés, szabad program.
Fakultatív program: Egész napos hajó­ki­rán­dulás az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó Kornati-szi­get­vi­lág­ba (több mint 140 kisebb-nagyobb sziget). A kék Adria vizéből előbuk­kanó különös alakú mész­kő­szi­ge­tek látványa fe­lejt­he­tet­len élményt nyújt. 
A fakultatív program ára: 11.400 Ft – ebéddel (ga­ran­tált indulás). 12 éves kor alatt a fakultatív program ára: 5.700 Ft.

6. nap: Plitvicei-tavak
Utazás a Plitvicei-tavakhoz. A Plitvicei-tórendszer Eu­ró­pa egyik leg­szebb termé­szeti csodája – kris­tály­tisz­ta vizű tavak, vízesések, zúgók, források, erdők káp­rá­za­tos együt­tese. Baran­golás a nemzeti park­ban, majd haza­uta­zás a Karlovac – Zágráb – Le­te­nye – Nagy­ka­ni­zsa – Siófok – Székesfehérvár út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re az esti órákban.

Figyelem: A programok sorrendje felcserélődhet.

Kapcsolódó cikkek

» Az egyik legszebb kisváros Dalmáciában - Trogir - Kovács Attila, 2014. január. 21
» Főszezoni akció Horvátországban: nyaralás akár 30% kedvezménnyel! - Kovács Attila, 2013. július. 29
» Ismét ideiglenes konzuli szolgálat Splitben - Etédi Alexa, 2013. június. 18
» Pasman-sziget, Horvátország - Kovács Attila, 2018. november. 12
» Rovinj csodás kisvárosa: videón - Kovács Attila, 2018. október. 27
» Horvátország márciusban - Kovács Attila, 2018. július. 14
» Horvátország hangulata - Kovács Attila, 2018. április. 30
» Zadar hangulatos városa Horvátországban - Kovács Attila, 2017. október. 12

Ez az ajánlat utazási csomagként értékesíthető.

Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Sajnáljuk!
Ár és időpont információ nem érhető el.
Fakultatív programok

Egész napos kirándulás Dub­rov­nik­ba (oda-vissza összesen kb. 8-9 órás bu­szo­zás nagyrészt szép tájakon keresztül). Indulás kora reggel. Az út egy 9 kilométeres szakasza Bosznia-Hercegovinán vezet keresztül. Dubrovnik a Földközi-tenger térségének mű­em­lé­kek­ben egyik leg­gaz­da­gabb városa. A hatalmas falakkal körülvett óváros siká­torai, kö­zép­ko­ri épületei, temp­lomai, kolos­torai igazi csemegét jelen­tenek a kultu­rális köru­ta­zások kedve­lőinek. A vá­ros­né­zés csúcs­pontját a várfa­lakon tett körséta jelenti, melynek során az óváros, az erőd­rend­szer, a tenger és a környező szigetek leg­kü­lön­bö­zőbb pano­rá­má­já­ban gyö­nyör­köd­he­tünk. A várfalak össz­hosszú­sága közel 2 kilométer. 
A fakultatív program ára: 10.200 Ft + belépők (garantált indulás).

Egész napos hajókirándulás az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó Kornati-szi­get­vi­lág­ba (több mint 140 kisebb-nagyobb sziget). A kék Adria vizéből előbuk­kanó különös alakú mész­kő­szi­getek látványa fe­lejt­he­tet­len élményt nyújt. 
A fakultatív program ára: 11.400 Ft – ebéddel (garantált indulás). 12 éves kor alatt a fakul­tatív program ára: 5.700 Ft.

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

Az autó­bu­szos uta­zást, a 5 éj­sza­kai szállást félpanzióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat (a fakultatívok kivételével) és az ide­gen­ve­ze­tő­t az indulástól az érkezésig.

Alapár nem tartalmazza: 

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, belépőjegyek, fakultatív programok árát.

Kötelező költségek: 

BBP biztosítás megléte utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Az árak tájékoztató jellegűek!

Krka Nemzeti Park HRK 90,-
Split katedrális HRK 25,-
Trogir katedrális HRK 20,-
Dubrovnik séta a várfalakon HRK 150,-
Plitvicei-tavak HRK 100,-

Figyelem: Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő.
Indulástól számított 30 napon belüi foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő.

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal az indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­auto­mata). Nincs éjszakai buszozás.

Szállás: 

5 éjszaka a 4 csil­la­gos, ten­ger­par­ti Hotel Kor­na­ti­ban, Biograd na Moru település köz­pont­já­ban; kétágyas, pótágyazható, lég­kondicio­nált, fürdő­szo­bás szobákban (tv, telefon, minibár, hajszárító).

Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy csak a tengerre néző szobák pótágyazhatóak, tehát 3 fő elhelyezésére csak tengerre néző szobában van lehetőség.

Egyágyas elhelyezés felár ellenében igényelhető.

Étkezés: 
A részvételi díj félpanziós ellátást tartalmaz.
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése utazási feltétel. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!