Klasszikus Görög körutazás

9 napos buszos körutazás Görögországban

Görögország turizmusa a szigetekben gazdag, mediterrán tengerpartokon, a kultúrtörténeti (főleg ókori) kultúrán, illetve újabban a görögországi hegyvidékeken alapszik. Klasszikus körutazásra invitáluk: Korintoszi-csatorna, Spárta, Olümpia, Mükéné, Meteorak, Sziklakolostorok. Görögország nevezetes történelmi helyszíneit látogatjuk meg... Ott állhatunk, ahol annak idején Leonidász király és egy maroknyi spártai katona nézett farkasszemet Xerxész túlerőben lévő perzsa seregével... Delphoiban jósolnak nekünk, ha kíváncsiak vagyunk, mi vár ránk...

Alapár tartalmazza

Az autó­bu­szos uta­zást, a 8 éjszakai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést.

Alapár nem tartalmazza

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás, belépőjegyek, fakultatív programok árát.

Hossz: 
9 nap
Szállás: 
szálloda
***
Program: 

1. nap:
Elutazás Szé­kes­fe­hér­vár­ról a Piac téri parkolóból reggel 4.15-kor. Bu­da­pest­ről az autó­busz 5.30-kor indul a Déli pá­lya­ud­vartól. Utazás a Kecskemét – Szeged – Újvidék – Belgrád – Niš – Kumanovo út­vo­na­lon. Szállás Macedóniában (1 éj).

2. nap: Tempé-völgy, Thermopülai-szoros
Átkelés Görögországba, utazás Athén irányába. Útközben séta a vad­re­gé­nyes Tempé-völgyben (Aphrodité forrás, szikla­ká­polna), valamint pihenő az ókor egyik leghí­re­sebb csatá­jának színhe­lyén, a Thermopülai-szorosnál (Leonidász király szobra, spártai katonák sírfe­lirata). Szállás Athénban, a város­köz­pont köze­lében (3 éj).

3. nap: Athén, Szunion
Délelőtt autó­buszos vá­ros­né­zés Athénban (őr­ség­váltás, aka­démia, egyetem, Olimpiai Stadion, Zeusz-temp­lom, Hadriánusz-kapu stb.). Közös séta az Akro­po­liszon, majd az Akro­polisz Múzeum meg­te­kin­té­se. Ezután lehe­tő­ség egyéni ba­ran­go­lásra a Plaka teker­vé­nyes utcáin. Késő délután kirán­dulás Szu­ni­on­ba egy gyönyörű ten­ger­par­ti úton. Az Attika-félsziget legdé­libb pontján lévő ókori Poszeidon-temp­lom meg­te­kin­té­se.

4. nap: Hydra, Porosz, Aegina szigetei
Szabad program Athénban.
Fakultatív program: Egész napos kirán­dulás hajóval 3 gyönyörű szigetre – Hydrára, Poroszra és Aeginára.
A fakultatív program ára: 13.500 Ft – transzferrel, büfé­ebéddel, folklór prog­rammal (garantált indulás).

5. nap: Korinthoszi-csatorna, Epidaurosz, Nafplion, Mükéné
Utazás a Peloponnészoszi-félszigetre. Útközben pi­he­nő a Korinthoszi-csatornánál, melynek ter­ve­zé­sé­ben magyar mérnökök is közre­mű­ködtek. Délelőtt lá­to­ga­tás az Epidauroszi szín­házban (az ókori Görög­or­szág legjobb álla­potban fenn­maradt szín­háza), kiváló akusz­tikája elkáp­ráz­tatja a turis­tá­kat. Ezután rövid séta Nafplionban. Görög­ország egyik leghan­gu­la­tosabb városa egy hatalmas velencei erőd lábánál fekszik. Délután is­mer­ke­dés Mükéné romjaival és Európa egyik legősibb civili­zá­ci­ójával (Átreusz kin­cses­háza, Orosz­lános kapu, fellegvár, múzeum stb.), majd to­vább­uta­zás a Pelopon­nészosz szép tájain keresztül az olümpiai szállodába (1 éj).

6. nap: Olümpia, Delphoi
Délelőtt lá­to­ga­tás az ásatási terü­leten, az ókori olimpiai játékok hely­színén, majd Olümpia nagy­szerű múze­umának meg­te­kin­té­se követ­kezik. A múzeum leg­ér­té­ke­sebb kincse a világ­hírű Hermész-szobor.
To­vább­uta­zás Patrasz irányába. Átkelés Európa egyik leg­na­gyobb hídján, mely a Pelopon­nészoszi-fél­szi­getet köti össze Közép-Görög­or­szággal (fotó­szü­net). A Korinthoszi-öböl menti pano­rá­ma­úton érkezünk Delphoiba a délu­táni órákban. Delphoi, az ókori Gö­rög­or­szág első számú jóshelye csodá­latos kör­nye­zetben fekszik. A Parnasszosz-hegy­ségben talál­ható szen­tély­együttes az ókori emberek kép­ze­le­té­ben a világ közepét jelen­tette. Az ásatási terület meg­te­kin­té­se után a szál­lodai szobák elfoglalása (1 éj).

7. nap: Delphoi, Meteorák
Kora délelőtt Delphoi múzeumát nézzük meg (Görög­ország egyik leggaz­dagabb múze­uma), majd utazás a Lamia – Karditsa út­vo­na­lon a Mete­orák szikla­ko­los­to­raihoz. A hatalmas sziklák tete­jére épült bizánci kolos­torok közül lehe­tő­ség legalább egy meglá­to­ga­tására. Több fotó­szünet után to­vább­uta­zás az Olümposzi Rivi­érára, szállás (2 éj).

8. nap: Thesszaloniki, Olümposz-hegység
Délelőtt is­mer­ke­dés Thesszalonikivel. Közös séta a leg­fon­to­sabb ne­ve­ze­tes­sé­gek­hez (Fehér torony, Galerius diadal­íve, Szt. György-rotunda, Szt. Demeter-bazilika stb.), majd rövid szabad program Görög­or­szág második leg­na­gyobb váro­sában.
Délután könnyű, kellemes séta az Olümposz-hegy­ség sziklái között. Az Olümposz Görög­ország leg­ma­ga­sabb hegysége, az ókori görögök hite szerint az istenek lakhe­lyéül szolgált. 
Figyelem: A déli órákban az autó­busz vissza­megy a szállo­dába, tehát ezen a napon lehe­tő­ség van arra, hogy valaki csak az egyik prog­ramon vegyen részt, a másik fél napot pedig ten­ger­par­ti pihe­néssel töltse.

9. nap:
Hazautazás a Kumanovo – Niš – Belgrád – Újvidék – Szeged – Kecskemét út­vo­na­lon. Érkezés Buda­pest­re, majd Szé­kes­fe­hér­vár­ra a késő esti órákban.

* Az április 16-i csoport az 5. éjszakát Olympia helyett Tolóban tölti, ezért az 5-7. napi progra­mo­kat az aláb­biak szerint bonyo­lítjuk le:

5. nap: Korinthoszi-csatorna, Epidaurosz, Mükéné, Tiryns, Nafplion
6. nap: Olümpia
7. nap: Delphoi, Meteorák

Tehát vala­mennyi program telje­sülni fog, csak más üteme­zésben. A delphoi lá­to­ga­tás teljes egészében a 7. napra kerül, emiatt a Meteoráknál vala­mivel ke­ve­sebb időt tud tölteni a csoport, viszont cserébe az 5. napon lehe­tő­ség lesz Tiryns küklopsz­fa­lakkal kör­be­vett erődjének meglá­to­ga­tására.

Kapcsolódó cikkek

» Nyaralás és tengeri kajak - irány a Sporádok! - Kovács Attila, 2016. október. 09
» 7 hely, ahol tilos meghalni - Etédi Alexa, 2013. szeptember. 10
» Megtalálták Nagy Sándor sírját? - Etédi Alexa, 2013. augusztus. 26
» A világ 10 legcsodálatosabb helyszíne - Etédi Alexa, 2013. május. 15
» Európa legveszélyeztetettebb műemlékei - Etédi Alexa, 2013. május. 10
» Last Great Climb egy egy antarktiszi nagyfal első megmászása - Kovács Attila, 2016. október. 24
» Kilátó a Mátrára - Galyatető - Kovács Attila, 2016. október. 23
» A Hortobágy csodája - az őszi daruvonulás - Kovács Attila, 2016. október. 23
Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Sajnáljuk!
Ár és időpont információ nem érhető el.
Fakultatív programok

Fakultatív program: Egész napos kirán­dulás hajóval 3 gyönyörű szigetre – Aeginára, Poroszra, Hydrára.
A fakultatív program ára: 13.500 Ft – transzferrel, ebéddel, folklór prog­rammal (garantált indulás).

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

Az autó­bu­szos uta­zást, a 8 éjszakai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a felsorolt progra­mo­kat és az ide­gen­ve­ze­tést.

Alapár nem tartalmazza: 

Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás, belépőjegyek, fakultatív programok árát.

Kötelező költségek: 

BBP biztosítás megléte utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Az árak tájékoztató jellegűek!

Athén kombinált jegy EUR 20,-
Akropolisz Múzeum EUR 5,-
Meteorák kolostoronként EUR 3,-
Delphoi ásatások + múzeum EUR 12,-
Szunion Poszeidon-templom EUR 8,-
Epidaurosz színház EUR 12,-
Mükéné fellegvár EUR 12,-
Olümpia ásatások + múzeum EUR 12,-

Figyelem: Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő.
Indulástól számított 30 napon belüi foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő.

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal az indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­auto­mata).

Szállás: 

3 éj­sza­ka 4 csil­la­gos, 5 éj­sza­ka 3 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, kétágyas, pótá­gyaz­ható, fürdő­szo­bás szobákban. Az athéni, az olümpiai és a Delphoi környéki szálloda 3 csil­la­gos, az Olüm­poszi Riviérán talál­ható nagyon szép well­ness szálloda, valamint a mace­dóniai tran­zit­szál­lás is 4 csil­la­gos (ez utóbbi az októ­ber 1-i cso­port­nál egy 5*-os szállo­da lesz).

Egyágyas elhelyezés felár ellenében igényelhető.

Étkezés: 
A részvételi díj reggelis ellátást tartalmaz. Félpanziós ellátás felár ellenében kérhető.
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése utazási feltétel. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!