Üdülés és kultúra a Francia Riviérán I.

10 napos buszos körutazás és pihenés a Francia Riviérán

Mindenki hallott már a Francia Riviéráról vagy más néven a Côte d'Azurről, melynek neve valaha egy­beforrt a luxussal, a filmsztárokkal, a milliomosok­kal. Európa egyik legnépszerűbb tengerpartjáról van szó, köszönhető ez a csodálatos tájnak, a re­mek éghajlatnak és a sok látnivalónak. Ez a prog­ramunk azoknak szól, akik a pihenés és stran­do­lás mellett kulturális és természeti lát­vá­nyos­sá­gok­kal is szeretnének megismerkedni.

Alapár tartalmazza

Az autó­bu­szos uta­zást, a 9 éj­sza­kai szállást, 2 reggelit oda- és visszaúton az olaszországi szál­lo­dá­ban a többi napokon önellátás, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a progra­mo­kat és a kísérő ide­gen­ve­ze­tőt (az indulástól az érkezésig).

Alapár nem tartalmazza

Fakultatív programot, betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, kauciót és a belépődíjakat.

Hossz: 
10 nap
Szállás: 
üdülőtelep
Program: 

1. nap:
Elutazás Bu­da­pest­ről a Déli pá­lya­ud­vartól reggel 5.30-kor. Székesfe­hér­várról az autó­busz 6.30-kor indul a Piac téri parkolóból. Utazás a Siófok – Nagy­ka­ni­zsa – Tornyi­szent­mik­lós – Maribor – Ljubljana – Mestre – Verona – Cremona út­vo­na­lon. Tran­zit­szállás Észak-Olasz­or­szágban (1 éj).

2. nap: St. Paul de Vence, Antibes
Utazás az Appenninek hegyláncain és az Olasz Riviérán keresztül Francia­or­szágba. Első megállónk a Francia Riviérán St. Paul de Vence. Ezt a hegyre épült, késő kö­zép­kor­ból fenn­ma­radt kisvá­rost az egyik leg­szebb provanszi tele­pü­lésnek tartják. Ezután to­vább­uta­zás a közeli Antibes-ba. Séta a siká­toros, medi­terrán óvárosban, illetve az ősi várfa­lakon (szép pano­ráma a Földközi-tengerre). Érkezés a szállás­helyre a kora esti órákban (7 éj).

3. nap: Francia Riviéra – ten­ger­par­ti pihenés
Szabadprogram, egész napos pihenés a kemping területén és a közeli ten­ger­parton, vagy lehe­tő­ség a környék egyéni felfe­de­zé­sére ide­gen­ve­ze­tőnk út­mu­ta­tásai alapján.

4. nap: Saint-Tropez, Port Grimaud (a XX. század Velencéje)
Autóbuszos kirándulás a Francia Riviéra partjai mentén Saint-Tropez-be. A keskeny félszi­geten fekvő egykori csendes halász­falu a XX. században nyüzsgő üdülő­hellyé nőtte ki magát. Séta az óváros roman­tikus, szűk utcáin, a luxus­jach­tokkal zsúfolt kikö­tőben, a Place des Lices téren, és lehe­tő­ség a város felett maga­sodó XVI. századi cita­della meg­te­kin­té­sé­re. 
Kora délután Port Grimaud-val is­mer­ke­dünk, amely a jelen­kori építészet való­ságos gyöngy­szeme. Kü­lön­le­ges élményben lehet részünk a vízre épített kikötő (vízi város) csatornái között tett séta során.

5. nap: Nizza
Pihenés a ten­ger­parton.
Fakultatív program: Kirándulás Nizzába, a Francia Riviéra főváro­sába. A város jellemzői a széles ten­ger­par­ti sé­tányok, a pálmafák, sok-sok virág, a szökő­kutak, a pompás paloták és a naper­nyőktől színes tenger­part. Séta a városban: Angol sétány, óváros, virág­piac, Bellanda Torony, Massena tér stb. Lehe­tőség a Chagall Múzeum meg­te­kin­té­sé­re is.
A fakultatív program ára: 4.400 Ft + a Chagall Múzeum belé­pő­díja (ga­ran­tált indulás).

6. nap: Grasse (parfümgyár), Grand Canyon du Verdon, Moustiers Sainte-Marie
Egész napos kirándulás az amerikai Grand Canyonra emlé­kez­tető Verdon-kanyonhoz, melyet Európai Grand Canyonnak is szoktak nevezni, mert sokak szerint ehhez fogható szép­ségű szurdok nincs még egy konti­nen­sünkön. Útközben egy parfüm­gyár meg­te­kin­té­se Grasse-ban, a francia parfüm­ipar központjában.
A délután folyamán lehe­tő­ség lesz pihenésre és fürdőzésre a Sainte-Croix-tónál, vagy pedig ide­gen­ve­ze­tőnk az érdek­lő­dőkkel ellá­togat egy közelben fekvő kis faluba, Moustiers Sainte-Marie-ba. Ez a hegyek között megbúvó, idilli környe­zetben talál­ható bájos tele­pülés a hagyo­mányos provanszi kerámia­készítés egyik ősi központja.

7. nap: Cannes, Szt. Margit-sziget
Kirándulás Cannes-ban, a filmfesztiválok váro­sába. Is­mer­ke­dés a várossal (Fesz­tivál Palota, ten­ger­par­ti sétány, kikötő), majd hajó­ki­rán­du­lási lehe­tő­ség a han­gu­la­tos Szt. Margit-szigetre, ahol egy XVII. századi nagy­mé­retű erőd talál­ható. Az erőd falai között ren­dez­tek be egy tenge­ré­szeti múze­umot, és meg­mu­tatják az egy­kori börtön celláit is, ahol a francia tör­té­nelem egyik legti­tok­za­tosabb alakja, a híres „Vasálarcos" raboskodott.
Visszaérkezés a szálláshelyre délután 3-4 óra körül.

8. nap: Marineland
Pihenés a ten­ger­parton.
Fakultatív program: Lehetőség az Antibes melletti Marineland meg­te­kin­té­sé­re, mely egész Euró­pában egyedül­állónak számító tengeri állat­világot bemu­tató szóra­koz­tató park (gyilkos bálna show, delfin show, akvárium, tenge­ré­szeti múzeum, fókák, pingvinek, cápák stb.). 
A fakultatív program ára: 3.900 Ft + belépődíj (ga­ran­tált indulás).

9. nap: Monaco, Monte Carlo
Indulás hazafelé. Útközben még megállunk Mona­cóban, a mini­államban, melynek csodá­latos fek­vése örökké emlé­kezetes marad a turisták számára. Láto­gatás a ka­ted­rá­lisban, séta az óváros szűk utcácskáin és a Hercegi Palota kör­nyé­kén, majd sza­bad­idő. Ezalatt lehe­tő­ség a világ­hírű Óce­anog­ráfiai Múzeum meg­te­kin­té­sé­re. Kora délután is­mer­ke­dés a szom­szé­dos Monte Carlóval, majd búcsú a Francia Riviérától, utazás az Olasz Riviérán és az Appen­ninek hegy­lán­cain keresztül. Szállás Olasz­or­szág észak­nyu­gati részén (1 éj).

10. nap:
Hazautazás a Cremona – Verona – Mestre – Ljubljana – Maribor – Tornyi­szent­mik­lós – Nagy­ka­ni­zsa – Siófok út­vo­na­lon. Érkezés Székesfe­hér­várra és Buda­pest­re a késő esti órákban.

Figyelem: A programok sorrendje (3-8. nap) a nyit­va­tartások és az időjárás függ­vé­nyé­ben fel­cse­ré­lőd­het.

Kapcsolódó cikkek

» 7 hely, ahol tilos meghalni - Etédi Alexa, 2013. szeptember. 10
» A világ 10 leglátogatottabb látványossága - Etédi Alexa, 2013. július. 05
» Európa legveszélyeztetettebb műemlékei - Etédi Alexa, 2013. május. 10
» A milánói dóm - Ürögi Beáta, 2013. január. 21
» A Garda-tó a magasból - Kovács Attila, 2018. május. 07
» Velence mozgásban - Kovács Attila, 2018. március. 08
» Toszkána tavasszal - Kovács Attila, 2018. március. 06
» A Nápolyi-öböl szigetei - Kovács Attila, 2017. december. 06
Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Sajnáljuk!
Ár és időpont információ nem érhető el.
Fakultatív programok

Kirándulás Nizzába, a Francia Riviéra főváro­sába. A város jellemzői a széles ten­ger­par­ti sé­tányok, a pálmafák, sok-sok virág, a szökő­kutak, a pompás paloták és a naper­nyőktől színes tenger­part. Séta a városban: Angol sétány, óváros, virág­piac, Bellanda Torony, Massena tér stb. Lehe­tőség a Chagall Múzeum meg­te­kin­té­sé­re is.
A fakultatív program ára: 4.400 Ft + a Chagall Múzeum belé­pő­díja (ga­ran­tált indulás).

Lehetőség az Antibes melletti Marineland meg­te­kin­té­sé­re, mely egész Euró­pában egyedül­állónak számító tengeri állat­világot bemu­tató szóra­koz­tató park (gyilkos bálna show, delfin show, akvárium, tenge­ré­szeti múzeum, fókák, pingvinek, cápák stb.). 
A fakultatív program ára: 3.900 Ft + belépődíj (ga­ran­tált indulás).

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

Az autó­bu­szos uta­zást, a 9 éj­sza­kai szállást, 2 reggelit oda- és visszaúton az olaszországi szál­lo­dá­ban a többi napokon önellátás, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, a progra­mo­kat és a kísérő ide­gen­ve­ze­tőt (az indulástól az érkezésig).

Alapár nem tartalmazza: 

Fakultatív programot, betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, kauciót és a belépődíjakat.

Kötelező költségek: 

BBP biztosítás megkötése utazási feltétel!
Érkezéskor mobilházanként 100 euró kaució fizetendő.

Helyszíni költségek leírása: 

Belépők: (tájékoztató árak!)

Az árak tájékoztató jellegűek!

Marineland EUR 23-26,- 
gyerek: EUR 18,-
Monaco Óceanográfiai Múzeum EUR 11,50-13,50
diák: EUR 7,50-9,50
Cannes hajókirándulás a Szt. Margit-szigetre EUR 11,-
St. Tropez Citadella EUR 3,-
Nizza Chagall Múzeum EUR 9,-

Figyelem: a diákjegyhez nemzetközi diákigazolvány szükséges!

Figyelem: Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Előleg: 

A teljes részvételi díj 40 %-a, mely a foglaláskor fizetendő.
Indulástól számított 30 napon belüi foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő.

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­automata). Nincs éjszakai buszozás.

Szállás: 

1-1 éj­sza­ka tran­zit­szál­lás Olaszországban egy 3 csil­la­gos szálloda lég­kon­dicio­nált, 2-3 ágyas, fürdő­szo­bás szobáiban.
7 éj­sza­ka Antibes közelében, egy a ten­ger­part­tól kb. 200 méterre található kemping mobil­há­zai­ban (angol elnevezés: cottage). A mo­bil­házak a következő helyiségekből állnak: 2 kü­lön­be­já­ra­tú pici hálószoba egyenként 2 fek­hellyel, nap­pali, felszerelt konyha, fürdőszoba. Ágy­ne­mű­huzatot otthonról kell vinni. A hatalmas te­rü­le­ten fekvő kemping inkább egy üdülőfalura em­lé­kez­tet, melynek szolgáltatásai közé tartozik a 2 medencéből álló édesvizű strand, az ét­te­rem, a snack-bár, a szupermarket, a sport­pá­lyák vagy a kemping területén csörgedező pa­tak­ban a horgászási le­he­tő­ség. A kempingtől 200 mé­ter­re található: Marineland, vízi­pa­ra­di­csom, vi­dám­park, kalandgolfpálya, vasút­állo­más (órán­ként vonatok Nizzába vagy Cannes-ba).
A mobilházban 3 fős elhelyezés is lehetséges felár ellenében. (23.000 Ft/fő)
Mivel az autó­busz nem tud a mobil­házak köze­lébe menni, így lehe­tőség van a csomagokat beszál­líttatni a parkolótól a mobil­házig. Ennek díja 10 euró mobil­házanként, ami magába fog­lalja a visszaszállítás díját is.

Étkezés: 
A tran­zit­szál­lá­son büféreggeli, a kempingben önellátó, de a mobilházak felszerelt konyhával és hűtőszekrénnyel rendelkeznek.
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak Franciaországba.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő BBP biztosítás megkötése utazási feltétel! Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz. Az idegenvezető kizárólag elsősegély nyújtásában tud segíteni, gyógyszereket nem áll módjában biztosítani a résztvevők számára.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!