Korzika a Földközi-tenger gyöngyszeme

10 napos buszos körutazás Korzikán

Korzika a Földközi-tenger térségének hegyekben leg­gaz­da­gabb szigete. Sokféle jelzővel szokták il­let­ni, például a „szépséges”, a „napfényes”, az „illa­tos” vagy az „ezerarcú”. A vad­re­gé­nyes tájak, a gyönyörű tengeröblök, a ten­ger­par­ti városok hatalmas falakkal körülvett óvárosai jelentik a sziget fő vonzerejét, valamint a hegyek tetejére épült ősi falvak, ahol úgy érezzük, hogy megállt az idő.

Alapár tartalmazza

Az autó­bu­szos uta­zást, a kompátkelést oda-vissza Korzikára és Szardíniára, a 9 éj­sza­kai szállást félpanzióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést indulástól érkezésig, a felsorolt progra­mo­kat és a cortei kisvonat menetjegyét.

Alapár nem tartalmazza

BBP biztosítást (megkötése utazási feltétel), belépőjegyeket, valamint az idegenforgalmi adót.

Hossz: 
10 nap
Szállás: 
szálloda
***

Szállás

1-1 éjszaka tranzitszállás oda- és visszaútban Firenze környékén 3 vagy 4 csillagos szállodában, kétágyas, fürdőszobás szobákban.
2 éjszaka Korzikán, Ajaccio környékén, 3 csillagos szállodában. A szeptemberi csoport esetén egy egyszerűbb, de szép fekvésű 3 csillagos szálloda apartman jellegű épületeiben, kétágyas, fürdőszobás szobákban.
2 éjszaka Szardínián, az áprilisban induló csoportok esetében Santa Teresa városában, 3 csillagos szállodában; a szeptemberi csoport esetében pedig Santa Teresa környékén, 4 csillagos szállodában, kétágyas, fürdőszobás szobákban.
3 éjszaka Korzikán, Bastia környékén, 3 csillagos szállodában, kétágyas, fürdőszobás szobákban.
Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Figyelem: Ezen utazásunkat nem csillagtúraszerűen bonyolítjuk le, hanem több különböző helyen szállunk meg. Ez némileg növeli a program árát, de így jelentősen tudtuk csökkenteni a buszon eltöltendő időt, hiszen ha egy helyen lenne a szállás, akkor naponta vissza kellene oda utazni. Korzika útjai rendkívül kanyargósak, és a legtöbb helyen csak lassan lehet haladni.

Program: 

1. nap:
Elutazás Buda­pest­ről reggel 6 órakor a Déli pálya­ud­vartól, Székesfe­hér­várról az autó­busz 7 órakor indul a Piac téri parko­lóból. Utazás a Siófok – Nagy­ka­nizsa – Tornyi­szent­miklós – Maribor – Ljubljana – Mestre – Bologna út­vo­nalon. Szállás Firenze kör­nyékén (1 éj).

2. nap: Pisa
To­vább­uta­zás han­gu­la­tos toszkán tájakon keresztül Livornóba. Útközben lá­to­ga­tás Pisában, mely valaha Itália egyik leg­je­len­tő­sebb tengeri hatalma volt. A Csodák tere Olasz­or­szág egyik leg­szebb tere, itt talál­ható a román stílus három lebilin­cselően szép alko­tása: a ke­resz­te­lő­ká­polna, a szé­kes­egy­ház és a híres pisai Ferde torony (a szé­kes­egy­ház ha­rang­tornya). 
A kora délu­táni órákban Livor­nóból kompát­kelés Korzikára (kb. 4 órás utazás). Érkezés Bastia kikö­tő­jé­be, majd to­vább­uta­zás az Ajaccio környéki szál­lo­dába (2 éj).

3. nap: Ajaccio, Porto, Calanche
Délelőtt séta Ajaccióban, Korzika fővárosában, lehetőség a Napóleon szülőházában berendezett emlékmúzeum megtekintésére. Ezután kirándulás a meseszép Portói-öbölhöz, mely része az UNESCO világörökségnek. Séta Porto faluban, ahol a turistákat elbűvöli a színek varázsa, az élénkkék tenger, a vöröses sziklák és a zöld mediterrán növényzet együttese. Délután kisebb túrázási lehetőség a közeli Calanche vöröslő sziklarengetegében. Ez a kőbe dermedt mesevilág Korzika egyik nagy természeti csodája.

4. nap: Sartene, Bonifacio
Utazás Bonifacio irányába. Útközben séta egy hegy lejtőjére épült ősi kisvárosban, Sartenében, melyet a magas, erődszerű házai miatt a „legkorzikaibb” településnek neveznek. Délután séta Bonifacióban, majd utazás a mindössze 15 km-re lévő Szardínia szigetére, mely már Olaszországhoz tartozik (kb. 45 perc utazás komppal). Szállás Santa Teresa városában (áprilisban induló csoportok), vagy környékén (szeptemberi csoport) – 2 éj.

5. nap: Szardínia (Castelsardo, Tergu, Capo Testa, Santa Teresa)
Utazás autó­busszal Castelsardo váro­sába, útközben pihenő az Elefánt sziklánál. Ismer­kedés Castelsardo tenger fölé maga­sodó felleg­vá­rával és a szom­szédos közép­kori óvárossal. Ezután a közeli Tergu falu román stílusban épült műemlék temp­lomát nézzük meg, majd Szardínia egyik jelentős termé­szeti látvá­nyos­ságához láto­gatunk, a Capo Testa külön­leges formájú szikla­alak­za­taihoz. Késő délután séta Santa Teresa han­gu­la­tos belvá­rosában.

6. nap: Bonifacio, Aléria
Reggel vissza­uta­zás komppal Korzikára. Vá­ros­nézés Bonifacióban, mely Európa egyik legegye­dül­állóbb fekvésű városa. A fjord­szerű tenger­öböl partján lévő alsó­város és a felette trónoló, erőd­szerű felső­város látványa örökké emlé­ke­zetes marad még a tapasztalt világ­já­róknak is. 
Délután utazás a sziget keleti partjai mentén Alé­ri­ába. Aléria az ókori Római Biro­dalom egyik fontos városa volt. Láto­gatás az ása­tási terü­leten és a közép­kori genovai erődben beren­dezett régészeti múze­umban. Szállás Bastia kör­nyékén (3 éj).

7. nap: Calvi, Balagne (Pigna, Sant' Antonino, Aregno)
Kirándulás Korzika északnyugati ré­szé­be. 2000 méteres hegyek köze­lében, egy szép tenger­öbölben fekszik Calvi, a sziget egyik idegen­for­galmi központja. Séta a domb­tetőre épült siká­toros felső­vá­rosban, melyet monu­men­tális erőd­falak vesznek körül, majd ismer­kedés a szintén ódon hangu­latú alsó­várossal (hangu­latos tenger­parti sétány). Ezt köve­tően ba­ran­go­lás a Balagne nevű vidéken, ahol több – kö­zép­kor­ból itt felejtett – hegyte­tőre épült tele­pülést nézünk meg: Pigna (a kézmű­vesek faluja), Sant' Antonino (sasfé­szek egy 450 méteres hegy­tetőn), Aregno (kö­zép­ko­ri temp­lom pisai román stílusban, körülötte tipikus korzikai temető).

8. nap: Corte, Cap Corse (Korzika ujja) – Erbalunga, Nonza
Délelőtt a sziget belseje felé vesszük az irányt. Is­mer­ke­dés a hatalmas hegyek között fekvő város­kával, Cortéval (egy időben Korzika fővá­rosa volt, most itt talál­ható Korzika egye­teme). Lehe­tőség a Cita­del­lá­ban beren­dezett Korzika Múzeum meg­te­kin­té­sé­re. 
Délután kirán­dulás Cap Corse félsz­igetére, Korzika ujjára. Mint egy muta­tóujj, úgy nyúlik a tengerbe ez a félsziget Korzika észak­keleti részén. A 40 km hosszú és 12 km széles föld­nyelven húzódik egy 1000 méter feletti hegy­lánc, gyönyörű a táj, a nagy hegyek a ten­ger­ig érnek. A part­vonal mentén kö­zép­ko­ri geno­vai őrtor­nyok sora­koznak. Az ősi tele­pü­lések jó része a hegy­te­tőkre épült a kalózok táma­dá­saitól tartva, bár van egy-két han­gu­la­tos halász­falu is a ten­ger­parton. Köru­tazás a félszi­geten (sétákkal és fotó­szü­netekkel) az Erbalunga – Luri – Nonza – Bastia út­vonalon.

9. nap: Bastia
Délelőtt városnéző séta Bastiában, Korzika második leg­na­gyobb váro­sában (Szt. Miklós tér, vá­ros­háza, Keresztelő Szt. János temp­lom, régi kikötő stb.).
A kora délu­táni órákban beha­józás, átkelés Olasz­or­szágba, Livorno kikö­tőjébe (kb. 4 órás utazás). Tran­zit­szállás Firenze környékén (1 éj).

10. nap:
Hazautazás a Bologna – Mestre – Ljubljana – Maribor – Tornyi­szent­mik­lós – Nagy­ka­ni­zsa – Siófok út­vo­na­lon. Érkezés Székesfe­hér­várra és Buda­pest­re az esti órákban.

További információ

Kapcsolódó cikkek

» Toszkána tavasszal - Kovács Attila, 2018. március. 06
» 7 hely, ahol tilos meghalni - Etédi Alexa, 2013. szeptember. 10
» Siena, Il Campo - Kovács Attila, 2013. július. 30
» A világ 10 leglátogatottabb látványossága - Etédi Alexa, 2013. július. 05
» San Galgano, avagy mit keres az Excalibur Toszkánában? - Etédi Alexa, 2013. május. 17
» Európa legveszélyeztetettebb műemlékei - Etédi Alexa, 2013. május. 10
» Toszkána vetítés - április 30. 19:00 óra Mozsár kávézó - Kovács Attila, 2013. április. 23
» Képek Velencéből... - Kovács Attila, 2019. május. 23

Ez az ajánlat utazási csomagként értékesíthető.

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

Az autó­bu­szos uta­zást, a kompátkelést oda-vissza Korzikára és Szardíniára, a 9 éj­sza­kai szállást félpanzióval, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést indulástól érkezésig, a felsorolt progra­mo­kat és a cortei kisvonat menetjegyét.

Alapár nem tartalmazza: 

BBP biztosítást (megkötése utazási feltétel), belépőjegyeket, valamint az idegenforgalmi adót.

Kötelező költségek: 

Idegenforgalmi adó kb. 7 EUR/fő
BBP biztosítás megléte utazási feltétel.

Helyszíni költségek leírása: 

Az árak tájékoztató jellegűek!
Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Pisa dóm ingyenes
keresztelőkápolna EUR 5,-
Ajaccio Napóleon szülőháza EUR 7,-
Castelsardo Fellegvár-múzeum EUR 2,-
Aléria ásatás és múzeum EUR 1,-
Corte Korzika Múzeum EUR 3,80

Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő.
Indulástól számított egy hónapon belül foglaláskor már a teljes ár fizetendő.

 

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely az utazás előtt 30 nappal fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Felszerelés ajánló

Utazótáska/bőrönd  (ebbe kerül a felszerelésed azon része, ami az aznapi túrákra nem szükséges), kis hátizsák vagy kézitáska (mindazon felszeléssel, vízzel, elemózsiával, amit a napi túrára magunkkal viszünk),  naptej, UV-szűrős napszemüveg, fürdőruha, fejfedő. Kényelmes cipő vagy szandál a kirándulásokra. Papucs,  törölköző (külön a strandra is).

Egyéb részletek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­automata). Nincs éjszakai buszozás.

Szállás: 

1-1 éjszaka tranzitszállás oda- és visszaútban Firenze környékén 3 vagy 4 csillagos szállodában, kétágyas, fürdőszobás szobákban.
2 éjszaka Korzikán, Ajaccio környékén, 3 csillagos szállodában. A szeptemberi csoport esetén egy egyszerűbb, de szép fekvésű 3 csillagos szálloda apartman jellegű épületeiben, kétágyas, fürdőszobás szobákban.
2 éjszaka Szardínián, az áprilisban induló csoportok esetében Santa Teresa városában, 3 csillagos szállodában; a szeptemberi csoport esetében pedig Santa Teresa környékén, 4 csillagos szállodában, kétágyas, fürdőszobás szobákban.
3 éjszaka Korzikán, Bastia környékén, 3 csillagos szállodában, kétágyas, fürdőszobás szobákban.
Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Figyelem: Ezen utazásunkat nem csillagtúraszerűen bonyolítjuk le, hanem több különböző helyen szállunk meg. Ez némileg növeli a program árát, de így jelentősen tudtuk csökkenteni a buszon eltöltendő időt, hiszen ha egy helyen lenne a szállás, akkor naponta vissza kellene oda utazni. Korzika útjai rendkívül kanyargósak, és a legtöbb helyen csak lassan lehet haladni.

Étkezés: 
A részvételi díj félpanziós (bővített kon­ti­nen­tális vagy büfé­reg­geli / vacsora) ellátást tartalmaz.
Időjárás: 
Az éghajlat a partvidéken mediterrán jellegű, míg beljebb kontinentális. A partvidéken általában 30-35 C fok a nappali hőmérséklet, a hegyekben viszont hűvösebb is lehet, és csapadékra is számíthatunk.
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak az Unio országaiba.
Biztosítás: 
Az utazás teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése kötelező. Irodánkban van lehetőség kedvezményes biztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz-és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz, sebfertőtlenítő szer, fásli. Irodánk munkatársai kizárólag elsősegély nyújtásában tudnak segíteni, gyógyszereket nem áll módjukban biztosítani a résztvevők számára.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!