Florida és Jamaica

13 napos körutazás Floridában és Jamaicában

Jamaica, a Karib-tenger harmadik leg­na­gyobb szi­ge­te már Kolumbuszt is elvarázsolta. Amikor 1494-ben kikötött itt a második útján, azt írta a naplójába, hogy ez a világ leg­szebb szigete. A szálloda kizárólag 18 éven felüli, felnőtt vendégeket fogad.

Alapár tartalmazza

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket, a helyi autó­buszokat, a 11 éj­sza­kai szál­lást a fent megadott ellátással, a csomaghordást a szál­lo­dák­ban, a londoni vá­ros­né­zést hazaútban, a fel­so­rolt progra­mo­kat belépődíjakkal, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, valamint a jamaicai helyi ide­gen­vezető és az idegen­ve­ze­tés költségeit.

Hossz: 
13 nap
Szállás: 
szálloda
***
Program: 

1. nap:

Elutazás Ferihegyről egyszeri nyugat-európai át­szál­lás­sal Miamiba. Érkezés a kora esti órákban (helyi idő szerint), transzfer Miami Beach-re a szállodába (5 éj).

2. nap: Miami

Egész napos autó­buszos és gyalogos vá­ros­né­zés az Amerikai Egyesült Államok legdélibb nagyváro­sában, Miamiban, mely egyúttal az ország egyik leg­fon­to­sabb turistavárosa. A nap során látjuk majd Miami Beach híres Art Deco negyedét, a hihetetlenül meg­ren­dítő Holocaust emlékművet, a Little Havana ne­gye­det (Miami kubai negyedét), a Coral Gables negyed gyönyörű épületeit, a belváros fel­hő­kar­co­lóit. Látogatást teszünk majd a pompás Vizcaya-kas­tély­ban és annak parkjában, a vá­ros­né­zés végén pe­dig lesz sza­bad­idő a kikötő melletti bevásárló- és szóra­koz­tató központnál (Bayside Marketplace).

3. nap: Everglades Nemzeti Park, Miccosukee indián skanzen

Szabad program Miamiban, pihenés a ten­ger­parton.
Fakultatív program: Kirándulás az Amerikai Egyesült Államok második leg­na­gyobb nemzeti parkjába, az Everglades-be. Kisvonattal (dottóval) járunk be kb. 25 km-t a park területén, ezalatt egy helyi vezető mutatja be a park élővilágát, aligátorokat való­szí­nű­leg több helyen is láthatunk majd. A kisvonat hosszabb szü­ne­tet tart egy ki­lá­tó­to­ronynál, melynek tetejéről nagy­sze­rű pano­ráma nyílik erre a különös mocsár­vi­dékre. 
Az Everglades területén élt valaha a Miccosukee indián törzs, az ő egykori életüket ismerhetjük meg a közeli skanzenben és a hozzá tartozó múzeumban. A skanzenlá­to­ga­tás során megtekinthetünk majd egy aligátor show-t is.
A fakultatív program ára: 26.500 Ft (belépődíjakkal).

4. nap: Florida Keys (korallszigetek), Key West

Florida egyik legkü­lön­le­gesebb látvá­nyossága az a szárazföld déli részéből induló szigetláncolat, mely­nek legutolsó tagja az USA legdélibb városa, Key West. Az odavezető híres pano­rámaút kb. 200 km hosszú, 32 szigetet érint, 42 hídon kell átkelni. A leg­hosszabb híd a világ egyik építészeti csodájának tar­tott Seven Mile bridge (Hétmérföldes híd).
Az egész napos (12-13 órás) kirándulás végcélja Key West városka, ahol a han­gu­la­tos, XIX. századi óváros beba­ran­go­lása mellett meg­néz­zük a világhírű író, Ernest Hemingway házát is.

5. nap: Fort Lauderdale (Amerika Velencéje)

Szabad program Miamiban, pihenés a ten­ger­parton.
Fakultatív program: Félnapos kirándulás a közeli Fort Lauderdale üdü­lő­vá­rosba, melynek belváro­sában utcák helyett csatornákon bonyolódik a forgalom. Nem vé­let­le­nül nevezik a települést Ame­ri­ka Velencéjének (a városi vízi utak össz­hosszúsága több mint 250 km). A megérkezés után részt veszünk egy másfél órás hajó­ki­rán­du­láson a csatornák világában. A gyönyörű szubtrópusi vege­tá­ció és a város szép középületeinek látványa mel­lett nagy élményt jelent majd a sokmillió dolláros csa­lá­di házak és villák tanulmányozása is.
A fakultatív program ára: 16.900 Ft (hajójeggyel). Jelentkezési határidő: legkésőbb 1 hónappal indulás előtt.

6. nap: Ocho Rios

Délelőtt transzfer Miami repülőterére, elutazás köz­vet­len járattal Jamaica főváro­sába, Kingstonba. Érkezés a kora délutáni órákban (helyi idő szerint), majd utazás autó­busszal egy karib-tengeri üdü­lő­vá­rosba, Ocho Riosba, a szállodai szobák elfoglalása (6 éj). Ez a város központi fekvése révén az ország kü­lön­böző részeibe induló kirándulások ideális kiin­du­ló­pontja.

7. nap: Sun Valley ültetvény, Shaw Park bota­nikus kert

Félnapos kirándulás. Elő­ször egy működő ültet­vény­re utazunk Ocho Rios kör­nyé­kén. A helyi vezetők szám­ta­lan trópusi növényt, gyümölcsfát meg­mu­tatnak, az egzotikus gyümölcsök jó részét meg is lehet kóstolni. Italként frissen facsart gyümölcs­le­ve­ket kínálnak.
Ezt követően a Shaw Park botanikus kertbe láto­ga­tunk, mely 300 méter magasan talál­ható, egy Ocho Rios melletti hegyen. A gyönyörű vegetáción kívül (közel 600-féle virág) van egy szép vízesés is a park­ban, de nagy élmény lesz a partvidékre nyíló pano­ráma is.

8. nap: YS vízesések, Appleton Rumgyár, Black River (Fekete-folyó) szafari

Egész napos kirándulás a főbb üdülőhelyektől távol eső Délnyugat-Jamaicába, ahol 3 egészen érdekes lát­ni­va­lót keresünk fel. Számítsanak rá, hogy az utak errefelé keskenyek, kanyargósak és elég rossz minő­sé­gűek.
Elő­ször Jamaica egyik leglátvá­nyosabb természeti csodájához, a YS vízesésekhez utazunk. A dzsun­gel­ben talál­ható, 7 lépcsős vízesés termé­sze­tes meden­céi­ben akár fürödni is lehet. 
Ezt követően nagy cukornád ültetvények mentén az Appleton Rumgyárba látogatunk el, ahol megis­mer­ke­dünk a jamaicai rum készítésének több száz éves hagyományos módszereivel. Természetesen kóstoló is tartozik a programhoz.

A kora délutáni ebédet követően egy séta­ha­jó­zás következik a Fekete-folyón, talán innen figyelhető meg a legjobban Jamaica élővilága. A sűrű mang­ro­vék között vezető hajó­ki­rán­du­láson való­szí­nű­leg látni fogunk kócsagokat, gémeket, pelikánokat, halász­sa­sokat és még sokféle más madarat, de a leg­na­gyobb látvá­nyosság a krokodil lesz.

9. nap: Fern Gully, Ocho Rios, Dunn folyó vízesései

Félnapos ba­ran­go­lás Ocho Riosban és kör­nyé­kén. Az első programunk a Fern Gully, egy 5 kilométer hosszú útszakasz, ahol kétoldalt olyan sűrűn nőnek a kü­lön­bö­ző páfrányfélék, hogy az embernek az az ér­zé­se, mintha alagútban menne (fotószünet). 
Ezt követően sza­bad­idő Ocho Rios kézműves piacán, majd Jamaica legnépszerűbb turisztikai attrakciója kö­vet­kezik, a Dunn's River Falls (Dunn folyó víz­esé­sei). A hely kü­lön­le­gességét a gyönyörű kör­nye­ze­ten kívül az adja, hogy a vízesés mentén, a folyó med­ré­ben lehe­tő­ség van gyalog (néha mászva) felmenni a vízesés felső részéhez (ter­mé­sze­te­sen fürdő­ru­hában; vízi cipő a helyszínen is vásárolható). Ez a kis túra a kevésbé sportosak számára is be­vál­lal­ható. Aki nem akar bemenni a vízbe, annak is nagy élmény fotózni a vízben haladókat a vízesés men­tén kiépített ösvényről.

10. nap: Ocho Rios / libegőzés az őserdő felett / Nine Mile (Bob Marley faluja)

Pihenés, strandolás Ocho Riosban.
Fakultatív program: Délelőtt az Ocho Rios melletti Mystic hegy lábához utazunk, ahonnan libegővel me­gyünk fel a csúcsra. Egészen kü­lön­le­ges élmény a libegőről (felülről) tanulmányozni a szubtrópusi ős­er­dőt. A hegytetőn van egy szép park, egy kiváló szuve­nír­bolt, egy pano­ráma étterem, egy kilátópont, egy úszó­me­den­ce csúszdával és egy bobpálya a libegő aljához.
A fakultatív program ára: 20.400 Ft.
Fakultatív program: Délután kanyargós, keskeny utakon utazunk mikrobuszokkal Nine Mile-ba, Bob Mar­ley szülőfalujába. Látogatás a reggae legenda szülő­há­zá­ban és mauzóleumában.
A fakultatív program ára: 16.300 Ft.

11. nap: Ocho Rios / tutajozás a Martha folyón, Falmouth, Greenwood kúria

Pihenés, strandolás Ocho Riosban.
Fakultatív program: Kirándulás a Karib-tenger partjai mentén Jamaica északnyugati ré­szé­be. 
Délelőtt tutajozás a Martha folyón. A kétszemélyes, bam­busz­ból készült, kényelmes tutajokat egy-egy helyi vezető egy hosszú rúddal, állva kormányozza. A kris­tály­tisz­ta víz, a szép tájak, a dús növényzet, a hábo­rí­tat­lan környezet elvarázsolják a turistákat. 
Ezt követően Falmouth városkával is­mer­ke­dünk, ahol sok szép épület megmaradt a gyarmati korszakból, a várost az UNESCO vi­lág­örök­ségi listára is jelölték. A közös séta után szabad program, majd a több mint 200 évvel ezelőtt épült Greenwood kúriához utazunk. Az építtető Jamaica egyik leggaz­dagabb embere volt, hatalmas ültetvényein több mint 2000 rabszolga dol­go­zott. A házban lévő régiségek gyűjteményét Jama­ica egyik legjobb múzeumának tartják.
A fakultatív program ára: 35.900 Ft.

12. nap: Kingston, Port Royal

Búcsú Ocho Riostól, utazás Jamaica főváro­sába, King­ston­ba, mely egy hatalmas tengeröböl és a Kék-hegység között terül el. Is­mer­ke­dés a várossal: a belváros tör­té­nel­mi épületei, a Nemzeti Hősök Park­ja, az Emancipáció Parkja, az újváros modern épü­le­tei, a Beverly Hills villái, a Devon House stb. Ez utóbbi egy 19. század végén épült kúria, amit Jama­ica első fekete bőrű milliomosa építtetett. A han­gu­la­tos parkjában lévő fagyizóban a világ egyik leg­jobb fagylaltját árulják.
A vá­ros­né­zést követően Port Royalba utazunk, mely a Kingstoni-öblöt lezáró félsziget csücskében terül el. Ez a kis település valaha az „Újvilág” egyik leggaz­dagabb városa volt, egy igazi kalózfészek, később pedig 200 éven keresztül az angol haditengerészet központja a karibi térségben. Látogatás a Károly-erődben, melynek múzeumában azt is elmesélik, hogy miért van az egykori város kétharmada a tenger mélyén.
Az esti órákban elutazás a British Airways közvetlen járatával Londonba.

13. nap: London

Érkezés London Gatwick repülőterére a délelőtti órákban (helyi idő szerint). Mivel a British Airways bu­da­pesti járatai London Heathrow repülőteréről in­dul­nak, és a legközelebbi elérhető csatlakozás csak a késő délutáni órákban indul, ezért utasainknak a közbenső időben egy kis autó­buszos vá­ros­né­zést és egy sétát biztosítunk az angol fő­vá­ros­ban. 
Érkezés Ferihegyre az esti órákban.

 

Kapcsolódó cikkek

» Kuba hangulata - Kovács Attila, 2016. április. 25
» Toulousetól Martiniqueig: egy karibi utazás története - Kovács Attila, 2015. december. 28
» Miami és a Bahamák álomszép szigetei - NCL Sky - Kovács Attila, 2014. június. 25
» Időutazás a Karib-tengeren: Kuba nyaralás - Kovács Attila, 2014. január. 09
» A 10 legromantikusabb egzotikus nászút - Kovács Attila, 2013. november. 24
» A varázslatos Dominika - Kovács Attila, 2013. november. 18
» Egy ország a közhelyek mögött: Kuba - Explorer World, 2013. november. 07
» A világ 15 legszebb hotelmedencéje - Etédi Alexa, 2013. július. 19
Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Sajnáljuk!
Ár és időpont információ nem érhető el.
Fakultatív programok

Kirándulás az Amerikai Egyesült Államok második leg­na­gyobb nemzeti parkjába, az Everglades-be. Kisvonattal (dottóval) járunk be kb. 25 km-t a park területén, ezalatt egy helyi vezető mutatja be a park élővilágát, aligátorokat való­szí­nű­leg több helyen is láthatunk majd. A kisvonat hosszabb szü­ne­tet tart egy ki­lá­tó­to­ronynál, melynek tetejéről nagy­sze­rű pano­ráma nyílik erre a különös mocsár­vi­dékre. Az Everglades területén élt valaha a Miccosukee indián törzs, az ő egykori életüket ismerhetjük meg a közeli skanzenben és a hozzá tartozó múzeumban. A skanzenlá­to­ga­tás során megtekinthetünk majd egy aligátor show-t is.
 

 Félnapos kirándulás a közeli Fort Lauderdale üdü­lő­vá­rosba, melynek belváro­sában utcák helyett csatornákon bonyolódik a forgalom. Nem vé­let­le­nül nevezik a települést Ame­ri­ka Velencéjének (a városi vízi utak össz­hosszúsága több mint 250 km). A megérkezés után részt veszünk egy másfél órás hajó­ki­rán­du­láson a csatornák világában. A gyönyörű szubtrópusi vege­tá­ció és a város szép középületeinek látványa mel­lett nagy élményt jelent majd a sokmillió dolláros csa­lá­di házak és villák tanulmányozása is.

Délután kanyargós, keskeny utakon utazunk mikrobuszokkal Nine Mile-ba, Bob Mar­ley szülőfalujába. Látogatás a reggae legenda szülő­há­zá­ban és mauzóleumában.

Kirándulás a Karib-tenger partjai mentén Jamaica északnyugati ré­szé­be. 
Délelőtt tutajozás a Martha folyón. A kétszemélyes, bam­busz­ból készült, kényelmes tutajokat egy-egy helyi vezető egy hosszú rúddal, állva kormányozza. A kris­tály­tisz­ta víz, a szép tájak, a dús növényzet, a hábo­rí­tat­lan környezet elvarázsolják a turistákat. 
Ezt követően Falmouth városkával is­mer­ke­dünk, ahol sok szép épület megmaradt a gyarmati korszakból, a várost az UNESCO vi­lág­örök­ségi listára is jelölték. A közös séta után szabad program, majd a több mint 200 évvel ezelőtt épült Greenwood kúriához utazunk. Az építtető Jamaica egyik leggaz­dagabb embere volt, hatalmas ültetvényein több mint 2000 rabszolga dol­go­zott. A házban lévő régiségek gyűjteményét Jama­ica egyik legjobb múzeumának tartják.

 

 

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyeket, a helyi autó­buszokat, a 11 éj­sza­kai szál­lást a fent megadott ellátással, a csomaghordást a szál­lo­dák­ban, a londoni vá­ros­né­zést hazaútban, a fel­so­rolt progra­mo­kat belépődíjakkal, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, valamint a jamaicai helyi ide­gen­vezető és az idegen­ve­ze­tés költségeit.

Kötelező költségek: 

Repülőtéri illeték.
BBP biztosítás megkötése utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

A helyszínen borravalót illik adni a helyi idegen­ve­ze­tőnek és gép­ko­csi­ve­ze­tők­nek, amennyi­ben elégedettek a munkájukkal; össze­sen kb. 20 USD-ra kell számítani

Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő.
Indulástól számított 30 napon belüi foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő. 

Hátralék: 

 A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
repülő
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Menetrend szerinti repülőjáratokkal a Budapest – London – Miami, a Miami – Kingston, és a Kingston – London – Budapest út­vo­na­lon. Ameri­ká­ban és Jamaicán lég­kon­dicio­nált autó­buszokkal.

Szállás: 

5 éj­sza­ka Miami Beachen és 6 éj­sza­ka Ocho Riosban 3 csil­la­gos szál­lo­dák­ban, két­ágyas, für­dő­szo­bás, lég­kon­dicio­nált szo­bák­ban. A jamaicai tengerpart melletti szálloda szabad­té­ri medencével és egy pici betonozott ten­ger­par­ti stranddal rendelkezik, a város­köz­ponttól (üzletek, éttermek) és egyben a város leg­na­gyobb homokos strandjától kb. 15 perc sétára talál­ható. A szállodától 6-7 perc sétára egy másik, kisebb homokos strand is van; mindkét helyre a belépődíj kb. 3 USD.

Étkezés: 
Miamiban 5 amerikai reggeli. (Ebédet vagy va­cso­rát itt a részvételi díj nem tartalmaz, a szál­loda kör­nyé­kén, illetve a megtekintett ne­ve­zetes­sé­gek közelében többféle étkezési lehe­tő­ség van, a kiválasztásban az idegenvezető se­gít­sé­get nyújt.) Jamaicán fél­pan­zió (felszolgált jamaicai reggeli + 3 fogásos menüvacsora) és 1 ebéd a 8. na­pon. Természetesen a tengerentúli repülőjáratokon is biztosítanak a napszaknak megfelelő főét­ke­zéseket.
Időjárás: 
Jamaica és Florida éghajlata szubtrópusi. A hőmérséklet szinte egész évben egyenletesen kellemes meleg. A száraz évszak novembertől április közepéig tart, ekkor ritka az eső, sok a napsütés. A nappali csúcshőmérsékletek sokéves átlaga ebben az időszakban Jamaicán 28-30 °C, Miami környékén pedig 24-26 °C. Mivel azonban ez a régió közel van az Egyenlítőhöz, a napsütés ereje az itthoninál jóval erősebb. Mindenképpen javasolt napvédő krém használata, illetve szúnyogriasztó készítményt is vigyenek magukkal! A tenger vize egész évben fürdésre alkalmas, Jamaicán 26-27 °C-os, Miaminál pedig 24-25 °C körüli. A Karib-tenger térségére jellemző hurrikánszezon (amely Jamaicát és Floridát is érintheti) szeptember elejétől október végéig tart.
Vízum: 
Útlevél, beutazási engedély / vízum: Az útlevélnek a hazaérkezés dátumához képest még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie. Magyar állampolgárok 30 napnál nem hosszabb időtartamra vízum nélkül utazhatnak Jamaicára. Az Egyesült Államokba történő belépés elektronikus beutazási engedéllyel (ESTA) vagy érvényes amerikai vízummal lehetséges (2016 augusztusi információk alapján). 1. ESTA: 2008 óta magyar állampolgárok (*az alábbi kivételektől eltekintve) a Vízummentességi Program keretében üzleti vagy magáncélból 90 napnál nem hosszabb időtartamra vízum nélkül, ESTA engedéllyel utazhatnak az Egyesült Államokba. A beutazási engedélyt interneten keresztül (magyar nyelven) lehet igényelni, a következő linken https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ Óvakodjanak minden ettől eltérő honlaptól, amelyen ESTA-engedély intézését hirdetik, mivel azok akár a többszörösét is elkérhetik a hivatalos díjnak. Az engedély díja (14 USD) az USA Belbiztonsági Minisztériumának fizetendő, a fizetés bankkártyával az interneten keresztül történik. Az ESTA engedély többszöri beutazásra jogosít, és 2 évig érvényes. * Fontos, hogy aki 2011. március óta járt Irakban, Iránban, Jemenben, Líbiában, Szíriában, Szomáliában vagy Szudánban, illetve kettős állampolgár ezen országok valamelyikében, egy 2016-os törvény értelmében már nem jogosult a vízummentes belépésre az Egyesült Államok területére. Esetleges meglevő ESTA-ja érvényét veszti, és ezentúl vízumot kell igényelnie. 2. VÍZUM: A vízum újonnan történő igénylését (*a fenti esetek kivételével) nem ajánljuk, mivel annak ügyintézése jóval körülményesebb és költségesebb a fent említett ESTA beutazási engedélynél. Ha valaki már rendelkezik érvényes amerikai vízummal, nem kell ESTA engedélyt igényelnie, az amerikai vízum a lejáratának napjáig jogosít a beutazásra. Az érvényes vízumot a lejárt útlevélben is elfogadják, ez esetben persze szükség van egy új, érvényes útlevélre is. Az elektronikus beutazási engedély (vagy a vízum) egyénileg intézendő, de természetesen irodánk szükség esetén segítséget nyújt, és bővebb tájékoztatást is küldünk utasainknak kb. 2 hónappal indulás előtt. További információk az elektronikus beutazási engedéllyel és a vízummal kapcsolatban: http://hungarian.hungary.usembassy.gov
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése utazási feltétel! Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Magyarországról induló utasok esetében a Floridába, illetve a Jamaicára történő belépéshez védőoltásra nincs szükség. Gyomorrontás, hasmenéses megbetegedések csak nagyon ritkán fordulnak elő (Floridában és még Jamaicán is a legtöbb helyen iható a csapvíz).
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!