Észak Párizsa, Koppenhága

4 napos mini körút Dániában

Koppenhágai autóbuszos és gyalogos vá­ros­né­zésünket kiégészítjük egy egész napos kirándulással. Kirándulásunk célja: Hilleröd váro­sában talál­ható Frederiksborg kastélya, mely talán egész Dániának a legnagy­sze­rűbb építé­szeti remek­műve, ellátogatunk Helsingörbe, Hamlet váro­sába, láto­gatás Roskildébe az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó katedrálisba. Programunkat Malmő-i városnézéssel zárjuk.

Alapár tartalmazza

A repülőjegyet, a helyi autó­buszos uta­zást érkezéstől indulásig, az Öresund híd kétszeri használati díját, a 3 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tés­t Bu­da­pest­től Budapestig és a fel­so­rolt progra­mo­kat, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Figyelem: A részvételi díj egy 55x40x20 cm méretű, maximum 10 kg-os kézipoggyász árát tartalmazza, de van lehe­tő­ség ezt feladott poggyászra átváltani felár ellenében. Kérjük, érdeklődjön irodánknál.

Alapár nem tartalmazza

Repülőtéri illetéket, betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, belépőjegyeket.

Hossz: 
4 nap
Szállás: 
szálloda
***
Program: 

1. nap:
Elutazás Ferihegyről közvetlen repülő­já­rattal Mal­mő­be az esti órákban (az előzetes menet­rend szerint). Átkelés Koppen­hágába a Svéd­or­szágot Dániával össze­kötő Öresund hídon (a híd a modern tech­nika egyik csodája). A megér­kezést köve­tően a szállodai szobák elfoglalása (3 éj).

2. nap: Koppenhága
Autóbuszos és gyalogos vá­ros­né­zés a dán fő­vá­ros­ban: a Vá­ros­ház tér, a Christiansborg palota (a dán par­la­ment épülete), a régi tőzsde­palota (a város egyik jelképe), a bájos Nyhavn negyed (az egykori kikötő), az Amalienborg palota (a dán királyi család rezi­denciája), a kis hable­ány szobra stb. A vá­ros­né­zést köve­tően szabad program, ide­gen­ve­ze­tőnk­kel lehe­tő­ség séta­ha­jó­zásra a várost átszelő csator­nákon, később pedig a világ­hírű vidám­park, a Tivoli meglá­to­ga­tására.

3. nap: Helsingör, Hilleröd (Frederiksborg kastély), Roskilde
Egész napos kirándulás. Északi irányba indulunk el, Helsingörbe, Hamlet váro­sába utazunk, fotó­szünet a hatalmas Kronborg várkas­télynál. (A kastély belső meg­te­kin­té­se nem szerepel a prog­ramban, mert a kö­vet­ke­ző prog­ramnál a Frederiksborg kastélyban látvá­nyosabb termeket láthatnak.)
Utazás Hilleröd váro­sába. Itt talál­ható Frederiksborg kastélya, mely talán egész Dániának a legnagy­szerűbb építé­szeti remek­műve. A kastélyt egy kis tó 3 szigetére építtette IV. Keresztély dán király az 1600-as évek elején. Az épü­let­együt­tes meg­te­kin­té­se során nemcsak a pompás dísz­ter­mekben gyö­nyör­köd­he­tünk, hanem közben Dánia törté­nel­méből is kapunk ízelítőt.
Délután lá­to­ga­tás Roskildében, mely évszá­za­dokkal ezelőtt Dánia leg­je­len­tő­sebb városa volt. Az UNESCO vi­lág­örök­séghez tartozó ka­ted­rá­lis a dán ural­kodók temet­kezési helye. Összesen 39 dán királyt vagy királynőt temettek el ebben a gyönyörű temp­lomban, állí­tólag az egész világon nincs még egy olyan épület, ahol ennyi ural­kodói síremlék talál­ható.

4. nap: Koppenhága, Malmö
A nap egy részét még Koppenhágában töltjük. Szabad program, ide­gen­ve­ze­tőnk­kel lehe­tő­ség a világ­hírű dán szob­rász, Thorvaldsen múze­umának, vala­mint a Rosenborg kastélynak a meglá­to­ga­tására. Ezt a mese­palotát a dán királyok épít­tették, gyö­nyö­rű­szép belső termei és az itt őrzött királyi korona­ék­szerek igazi kü­lön­le­ges­ségnek számí­tanak. A sza­bad­időre ajánljuk a Strögetet, a város híres üzlet­utcáját. Közel két kilo­mé­teres hosszú­sá­gával való­szí­nű­leg ez Európa leghosszabb sétá­ló­utcája (butikok, szuvenír boltok, áru­házak, kézműves boltok, kávé­házak, éttermek, utcai zené­szek stb.).
Délután az Öresund hídon átkelés Malmőbe, Dél-Svéd­ország leg­na­gyobb váro­sába, közös séta a belvá­rosban (Szt. Péter temp­lom, vá­ros­háza stb.). Este transzfer a malmői repülő­térre, haza­uta­zás közvetlen járattal, érkezés Buda­pest­re a késő esti órákban (az előzetes menet­rend szerint).

Kapcsolódó cikkek

» Fjallraven Polar Expedíció - Kutyaszánozás - Kramer Zsolt, 2016. május. 08
» A 14 szigetre épült főváros: Stockholm - Explorer World, 2013. október. 17
» Stockholm és nevezetességei - Etédi Alexa, 2013. szeptember. 04
» Villányi hétvége: bor és bringa - Kovács Attila, 2017. december. 13
» Pasman-sziget, Horvátország - Kovács Attila, 2017. december. 12
» Last Great Climb egy egy antarktiszi nagyfal első megmászása - Kovács Attila, 2017. december. 11
» Síelés Heiligenblutban - Hunguest Hotel Heiligenblut téli ajánlat! - Kovács Attila, 2017. december. 10
» Mit tegyünk, ha fázunk?- a kihűlés veszélyei - Kovács Attila, 2017. december. 07
Ön már járt itt? Mondja el véleményét!
Sajnáljuk!
Ár és időpont információ nem érhető el.
Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

A repülőjegyet, a helyi autó­buszos uta­zást érkezéstől indulásig, az Öresund híd kétszeri használati díját, a 3 éj­sza­kai szál­lást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tés­t Bu­da­pest­től Budapestig és a fel­so­rolt progra­mo­kat, de nem tartalmazza a belé­pő­dí­ja­kat.

Figyelem: A részvételi díj egy 55x40x20 cm méretű, maximum 10 kg-os kézipoggyász árát tartalmazza, de van lehe­tő­ség ezt feladott poggyászra átváltani felár ellenében. Kérjük, érdeklődjön irodánknál.

Alapár nem tartalmazza: 

Repülőtéri illetéket, betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, belépőjegyeket.

Kötelező költségek: 

Repülőtéri illeték
BBP utasbiztosítás megkötése utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Belépődíjak. Az árak tájékoztató jellegűek!

Koppenhága sétahajózás (nyitott hajóval) DKK 32,-
Thorvaldsen Múzeum DKK 60,-
Rosenborg kastély DKK 80,-
Hilleröd Frederiksborg kastély DKK 60,-
Roskilde katedrális DKK 40,-

Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő.
Indulástól számított egy hónapon belül már a teljes összeg fizetendő!

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
repülő
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Menetrend szerinti, közvetlen repülőjáratokkal, a helyszínen jó minő­ségű, lég­kon­dicio­nált autó­busszal (WC, DVD, ital­automata). A busz a csoport rendel­ke­zé­sére áll érkezéstől indulásig.

Szállás: 

3 éj­sza­ka egy Koppenhága elő­vá­ro­sában talál­ható szál­lo­dá­ban, mely Dániában 4 csil­la­gos minő­sítésű, a Fe­hér­vár Travel véle­ménye sze­rint inkább 3 csil­la­gosnak felel meg. A szálloda a város­köz­ponttól kb. 15 km-re talál­ható, a Városház tér autó­buszunkkal kb. 20 perc alatt, tö­meg­köz­le­ke­dés­sel kb. 45 perc alatt érhető el.

Étkezés: 
Bőséges büfé­reg­geli. Megjegyzés: Félpanziós ellátást nem kínálunk. A megte­kintett ne­ve­zetes­sé­gek és a szálloda köze­lében több­féle étkezési lehe­tő­ség van, a kivá­lasz­tásban az idegen­vezető ter­mé­sze­te­sen segítséget nyújt.
A területről: 
Egyetlen szárazföldi szomszédjától, Németországtól északra, Svédországtól délnyugatra és Norvégiától délre fekszik. Bár nem a Skandináv-félszigeten helyezkedik el, kulturális és történelmi öröksége miatt mégis a skandináv országok közé sorolják, melyek közül a legkisebb és legdélebbi fekvésű. Az ország a Balti-tenger és az Északi-tenger között fekszik. Dánia a Jylland nevű félszigetből és 443 szigetből áll, amelyek közül 76 lakott. A legnagyobb szigetek Sjælland, Fyn és Bornholm. A nagyobb szigeteket hidak kötik össze, például a Svédországot Sjællanddal összekötő Øresund híd. A kisebb szigetekkel kompok vagy kisrepülőgépek biztosítják az összeköttetést. Szárazföldön csak Németországgal határos 68 km hosszan. Az ország nagyrészt sík terület, jelentősebb kiemelkedések nélkül. Legmagasabb pontja az Yding Skovhøj (172,54 m), legmagasabb természetes kiemelkedése a Møllehøj (170,86 m),[10] az átlagos tengerszint feletti magasság 31 m. Legmélyebb pontja (Lammefjord) 7 méterrel fekszik a tenger szintje alatt. A vízfelület nagysága 700 km², az ország területének 1,62%-a.
Időjárás: 
Dániában - mint az utóbbi időben egész Európában - igen szeszélyes az időjárás. Régebben Dánia híres volt az esős, hűvös nyarakról és a szeles telekről, ám mostanában úgy tűnik, a globális felmelegedés ezt a skandináv országot is elérte. A nyarak melegek, a telek pedig enyhébbek, mint korábban. Mindemellett a magyar viszonyokhoz képest csapadékosabb országról van szó, főleg az őszi-téli időszakban.
Vízum: 
Magyar állampolgárok személyazonosításra alkalmas, érvényes útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal, vízum nélkül léphetnek be az országba és 90 napig mindenféle külön engedély nélkül tartózkodhatnak. Új nemzetközi repülési szabályzat értelmében, amennyiben gyermek csak egy szülővel vagy nagyszülővel utazik, a másik szülő vagy mindkét szülő írásos nyilatkozata szükséges, melyben engedélyezik az utazást. A nyilatkozatot 2 tanú aláírásával magyar és angol nyelven kell megírni.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése utazási feltétel. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Ajánlott gyógyszerek: láz- és fájdalomcsillapító, görcsoldó, hasmenés elleni szer, ragtapasz.
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!