Buenos Airestől Rio de Janeiróig

Buenos Airestől Rio de Janeiróig

11 napos körutazás Brazíliában és Argentínában

Brazília - a kávé, a szamba, a híres karneválok, a futball, és a sokszínű vidám emberek földrésznyi országa. Engedjen a csábításnak és járja be velünk e csodás dél-amerikai országot! Buenos Aires, Rio de Janeiro, Montevideo, Iguassu-vízesések.

Alapár tartalmazza

a repülőjegyeket, a helyi közlekedést, a 8 éjszakai szállást reggelivel, az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat belépődíjakkal, a helyi idegenvezetéseket és az utazási iroda ide­gen­ve­zetőjét az indulástól az érkezésig.

Alapár nem tartalmazza

A repülőtéri illetéket, betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, fakultatív programokat és az egyéb személyes kiadásokat.

Hossz: 
11 nap
Szállás: 
szálloda
****
Program: 

1. nap:
Elutazás Bu­da­pest­ről egy nyugat-európai át­szál­lás­sal Argentínába.

2. nap: Buenos Aires
Érkezés Buenos Airesbe a reggeli órákban, majd ezután autó­bu­szos vá­ros­né­zés az argentin fő­vá­ros­ban, Dél-Amerika Pári­zsában. Ezt a jelzőt Buenos Aires kö­szön­heti a széles sugár­utaknak, a szebb­nél szebb par­koknak, a ren­geteg köz­téri szo­bornak, emlék­műnek és nem utolsó­sorban a szám­talan lát­vá­nyos épü­letnek.
A vá­ros­né­zés után a belvá­rosi szálloda szobáinak elfog­lalása (3 éj), majd sza­bad­idő, illetve le­he­tő­ség múzeumok vagy az állatkert meg­te­kin­té­sé­re.

3. nap: Buenos Aires, Montevideo
Szabad program Buenos Airesben.
Fakultatív program: Montevideo. Egész napos ki­rán­du­lás hajó­val a La Plata folyó széles tölcsér­to­rko­latán ke­resztül Uruguay fővá­ro­sába, Monte­videóba. Vá­ros­né­zés. (Az előzetes menetrend szerint a hajó reggel 7.30-kor indul, és 21.45-kor érkezik vissza Buenos Airesbe.) A fakultatív program ára: 99.500 Ft – ebéddel (ga­ran­tált indulás).

4. nap: Buenos Aires, Argentin Pampák
Szabad program Buenos Airesben.
Fakultatív program: A pampák és a gauchók. Egész napos kirán­dulás egy, az argentin pampán talál­ható estan­ciára (kocsikázás, tipikus argentin ebéd, ar­gen­tin borok, népzenei és néptánc­bemutató, lovas­be­mu­tató stb.). A fakultatív program ára: 42.000 Ft (garantált in­dulás).
Fakultatív program: Tango est vacsorával. A fakultatív program ára: 29.800 Ft (ga­ran­tált in­dulás).
Figyelem: aki a Buenos Aires-i tartóz­kodás alatt mind a 3 fakul­tatív prog­ramon részt vesz, annak az utazás ezen időszaka az átlagosnál fárasz­tóbb lehet.

5. nap: Iguassu-vízesések (argentin oldal)
A reggeli órákban transzfer a repülő­térre, majd el­uta­zás az Iguassu-víz­esé­sekhez, Puerto Iguazuba. Az Iguassu Nemzeti Park az UNESCO vi­lág­örök­ség részét ké­pezi. A víz­esések meg­te­kin­té­se az argen­tin oldalról. A jól kiképzett turista­útvona­lakon a víz­esé­seket alulról és felülről is meg­cso­dál­hat­juk. Az Iguassu-vízesések teljes széles­sége körül­belül 2500 méter, ebből 1900 méter esik argentin te­rü­let­re. Ezután átkelés Brazí­liába, majd a Foz do Iguas­su­ban talál­ható szálloda szobáinak elfoglalása (2 éj).

6. nap: Iguassu-vízesések (brazil oldal), Itaipu-gát
Séta a víze­sések brazil oldalán. Az Iguassu sokak sze­rint a világ leglátvá­nyo­sabb víz­esés­rend­szere. A hatást csak fokozza, hogy a víz­esések egy szub­trópusi eső­erdő közepén talál­ha­tóak. 
Délután kirán­dulás a világ leg­na­gyobb vízi­erő­mű­vé­hez, a Paraná folyóra felépült Itaipu-gáthoz a brazil – paraguay-i határon. A rövid film­vetítés után autó­busszal viszik körbe a csoportot a gáton, valamint annak brazil és paraguay-i oldalán.

7. nap: Foz do Iguassu, Rio de Janeiro
Szabadidő, pihenés a szálloda úszóme­den­cé­jénél, majd a késő délelőtti órákban transzfer a repülő­térre, elutazás Rio de Janeiróba. Érkezés után félnapos vá­ros­né­zés Rióban, Brazília leg­szebb váro­sában: Ipanema negyed, a favelák, a Rodrigo Freitas-tó stb. Láto­ga­tást teszünk a hihe­tet­lenül gazdag szub­tró­pusi vege­tációt bemu­tató bota­nikus kertben, majd a Tijuca Nemzeti Parkon ke­resz­tül (a világ leg­na­gyobb városi parkja) fo­gas­ke­re­kű­vel fel­emel­ke­dünk a Meg­váltó Krisztus szo­bor­hoz, amely a 710 m magas Corcovado-hegyen áll. Léleg­zet­el­ál­lító pano­ráma a városra.
A vá­ros­né­zés után transzfer a Copa­ca­banán lévő szál­lodába (3 éj).

8. nap: Rio de Janeiro
A riói vá­ros­né­zés foly­ta­tása: Botafogo-öböl, Fla­men­go park, a belváros felhő­kar­co­lói, a modern kated­rális, Sambodromo stb. Ezután utazás kabinos drót­kötél­pályán a Guanabara-öböl bejá­rata mellett álló Urca-hegyre, majd a Cukor­süveg-hegyre (Rio egyik legis­mer­tebb jel­képe). A pano­ráma mind­két esetben lenyű­göző. Itt érti meg igazán a turista, hogy miért tartják sokan Riót a világ leg­szebb fek­vésű vá­ro­sá­nak.
Fakultatív program – Rio by Night: A bőséges va­cso­rát egy tipikus Churrascaria étte­remben szol­gál­ják fel, majd a világ­hírű show­műsor meg­te­kin­té­se kö­vet­kezik.
A fakultatív program ára: 29.000 Ft (összesen kb. 4 óra, garantált indulás).

9. nap: Parati
Pihenés Rióban a Copacabanán.
Fakultatív program: Egész napos kirándulás Pa­ra­ti­ba, Brazília egyik leg­szebb törté­nelmi kisváro­sába – ebéddel (oda-vissza kb. 8 órás buszozás). Parati varázsát az adja, hogy óvárosa szinte érin­tet­lenül fenn­maradt a gyarmati korszakból (szűk, macska­kö­ves sétáló­utcák; régi temp­lomok; XVII. századi fe­hér­re meszelt házak színesre festett ajtó- és ablak­kere­tek­kel, virá­gokkal stb.). A látni­valók­hoz tartozik még a han­gu­la­tos tenger­part is. 
A fakul­tatív program ára: 35.600 Ft (garantált in­dulás).

10. nap: Petropolis, Rio de Janeiro
Félnapos kirándulás autó­busszal a hegyek­ben meg­búvó, tipikus brazil kis­városba, Petropolisba, amely az utolsó brazil császár, II. Péter kedvenc tartóz­kodási helye volt. Nyári palo­tája ma nagy­szerű múzeum. Le­he­tőség a kated­rális meg­te­kin­té­sé­re is.
A késő délutáni órákban transzfer a riói repülő­térre, el­uta­zás egy nyugat-európai átszállással Buda­pestre.

11. nap:
Érkezés Ferihegyre a délutáni órákban.

Megjegyzés: A programok sorrendje (3., 4. nap, valamint a 8., 9. és 10. nap) az időjárástól függően esetleg felcserélődhet.

Kapcsolódó cikkek

» Az Iguazú-vízesés - Kovács Attila, 2017. november. 26
» Egy nap Rioban - Kovács Attila, 2016. február. 06
» A világ 10 legcsodálatosabb helyszíne - Etédi Alexa, 2013. május. 15
» Patagónia hegyei között - Kovács Attila, 2016. március. 31
» 7 hely, ahol tilos meghalni - Etédi Alexa, 2013. szeptember. 10
» Az amazonasi erdő jól viseli a klímaváltozást - Etédi Alexa, 2013. július. 30
» Patagónia tájain - Kovács Attila, 2012. december. 13
» Rio de Janeiro: a szamba városa - Kovács Attila, 2012. május. 01
Fakultatív programok

Montevideo. Egész napos ki­rán­du­lás hajó­val a La Plata folyó széles tölcsér­to­rko­latán ke­resztül Uruguay fővá­ro­sába, Monte­videóba. Vá­ros­né­zés. (Az előzetes menetrend szerint a hajó reggel 7.30-kor indul, és 21.45-kor érkezik vissza Buenos Airesbe.) A fakultatív program ára: 99.500 Ft/fő – ebéddel (ga­ran­tált indulás).

A pampák és a gauchók. Egész napos kirán­dulás egy, az argentin pampán talál­ható estan­ciára (kocsikázás, tipikus argentin ebéd, ar­gen­tin borok, népzenei és néptánc­bemutató, lovas­be­mu­tató stb.). A fakultatív program ára: 42.000 Ft/fő (garantált in­dulás).

Tango est vacsorával. A fakultatív program ára: 29.800 Ft/fő (ga­ran­tált in­dulás).

Rio by Night: A bőséges va­cso­rát egy tipikus Churrascaria étte­remben szol­gál­ják fel, majd a világ­hírű show­műsor meg­te­kin­té­se kö­vet­kezik.
A fakultatív program ára: 29.000 Ft/fő (összesen kb. 4 óra, garantált indulás).

Egész napos kirándulás Pa­ra­ti­ba, Brazília egyik leg­szebb törté­nelmi kisváro­sába – ebéddel (oda-vissza kb. 8 órás buszozás). Parati varázsát az adja, hogy óvárosa szinte érin­tet­lenül fenn­maradt a gyarmati korszakból (szűk, macska­kö­ves sétáló­utcák; régi temp­lomok; XVII. századi fe­hér­re meszelt házak színesre festett ajtó- és ablak­kere­tek­kel, virá­gokkal stb.). A látni­valók­hoz tartozik még a han­gu­la­tos tenger­part is. 
A fakul­tatív program ára: 35.600 Ft/fő (garantált in­dulás).

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

a repülőjegyeket, a helyi közlekedést, a 8 éjszakai szállást reggelivel, az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat belépődíjakkal, a helyi idegenvezetéseket és az utazási iroda ide­gen­ve­zetőjét az indulástól az érkezésig.

Alapár nem tartalmazza: 

A repülőtéri illetéket, betegség-, baleset-, poggyászbiztosítást, fakultatív programokat és az egyéb személyes kiadásokat.

Kötelező költségek: 

Repülőtéri illeték - VÁLTOZHAT!
A BBP biztosítás megléte utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

További étkezések, személyes kiadások.

Előleg: 

A részvételi díj 40%-a, mely foglaláskor fizetendő.
Indulás előtt 30 napon belül történő befizetés esetén a teljes részvételi díj fizetendő!

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
repülő
Egyéb részletek
Kiutazás: 

A Budapest – Buenos Aires – Puerto Iguazu / Foz do Iguassu – Rio de Janeiro – Budapest útvonalon menetrend szerinti repülőjáratokkal, a programok során légkondicionált autóbusszal.

Szállás: 

8 éjszaka jó 4 csillagos szállodákban, kétágyas, fürdőszobás szobákban (3 éj Argentínában, 5 éj Brazíliában).
Figyelem: Rio de Janeiróban a hivatalos besorolás szerinti 4 csillagos szállodák nagy része Nyugat-Európában inkább erős 3 csillagos szintűnek felelne meg.
Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
Bőséges (Brazíliában gazdag déligyümölcs-kínálattal kiegészített) büféreggeli / fakultatív félpanzió a 2., 5., 6., 7 és 9. nap estéjén. A 3., 4. és 8. napokon a félpanziós felár nem tartalmaz vacsorát, azonban az e napokon lévő fakultatív programok mindegyike tartalmaz főétkezést, és a tapasztalatok alapján utasaink többsége részt vesz ezeken.
Időjárás: 
Brazíliában, Argentínában és Chilében az évszakok pont fordítva vannak, mint Európában. Novemberben már hosszúak a nappalok, ebből a szempontból az ottani november a mi májusunknak felel meg. Ugyanakkor a magyarországi tavasznál melegebbre lehet számítani, hiszen a legtöbb meglátogatott hely közelebb van az Egyenlítőhöz, mint Magyarország. Bariloche környékén (Argentína, Chile, Brazília körutazás) hűvösebb idő is előfordulhat, egy vastagabb pulóverre, széldzsekire szükség lehet. Tájékoztatásul közöljük néhány város novemberi átlagos napi csúcshőmérsékletét: Rio de Janeiro: 30°C / Foz do Iguassu: 29°C / Buenos Aires: 26°C / Bariloche: 17°C / Santiago: 25°C
Vízum: 
Az útlevélnek a Brazíliába történő belépéstől számítva még legalább 6 hónapig, a patagóniai körutazás során pedig a Chiléből történő kilépés időpontjától számítva még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie. Vízum: 2017 augusztusi információk alapján magyar állampolgároknak nem szükséges.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése utazási feltétel. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Egészségügyi tudnivalók: 
Védőoltásra nincs szükség. Ha pontosabb információra van szükségük, akkor utazás előtt néhány héttel keressék fel a Nemzetközi Oltóközpontot! Cím: Budapest, IX. Gyáli u. 3/a, telefon: 06-1 476-1364, honlap: www.oek.hu
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!