A Salzkammerguti tóvidéktől a Grossglocknerig II. - osztrák Alpok lenyűgöző világa

8 napos buszos körutazás Ausztriában

Ausztria legismertebb tájegysége Salzburgtól keletre, délkeletre fekszik; ez a gyönyörű Salzkammerguti tóvidék. Nevét az egykori fő bevételi forrásnak számító sóbányákról kapta. A természet varázsát pedig fokozzák az ékszerdobozként kiemelkedő tóparti települések, ilyen többek közt; a Világörökség részét képező Hallstatt, Gmunden, vagy St. Wolfgang.

Alapár tartalmazza

Az autó­bu­szos uta­zást, a Grossglockner pano­rámaút használati díját, az 7 éj­sza­kai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést és a felsorolt progra­mo­kat.

Alapár nem tartalmazza

A baleset-, betegség-, poggyászbiztosítást, belépőket.

Hossz: 
8 nap
Szállás: 
szálloda
***

Szállás

7 éj­sza­ka egy 3 csil­la­gos szálloda 2-3 ágyas, kényelmes, szép szobáiban (fürdőszoba, erkély, tv, telefon). A szálloda Salzburgtól délre ta­lál­ható, egy csodálatos fekvésű alpesi falu­ban, 900 méteres tengerszint feletti ma­gas­ság­ban, 2500 méteres hegyek között.
Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Program: 

1. nap: Gmunden, Traunkirchen, Mondsee
Elutazás Székesfe­hér­várról a Piac téri parkolóból reggel 4.45-kor. Buda­pestről az autó­busz 6 órakor indul a Déli pálya­ud­vartól. Utazás a Tatabánya – Győr – Hegyes­halom – Bécs – Linz útvo­nalon. Érkezés a Salzkammerguti tóvi­dékre a kora délu­táni órákban. Az első megál­lónk a Traun-tó partján fekvő Gmunden, az egykori sómet­ropolisz. Séta a Tavi Kastélyhoz, majd utazás a Traun-tó partján vezető pano­rá­maúton Traunkirchenbe. A festői fekvésű falu plébá­niatemp­lomának nagy neve­zetes­sége a Halász Szószék és a templom mellől nyíló kilátás a vadre­gényes Traun-tóra. Traunkirchen után tovább­utazás Mondsee-be, az azonos nevű tó fő telepü­lésére. A városka főterén a hatalmas plébánia­temp­lom nagyszerű barokk homlok­zata és a hangu­latos, színesre festett házak együttese felejt­he­tetlen látványt nyújt.
Szállás Salzburgtól délre, egy gyönyörű fekvésű alpesi faluban (7 éj).

2. nap: Liechtenstein-szurdok, Grossglockner pano­rámaút
A kora délelőtti órákban könnyű túrázási lehe­tőség a Liechtenstein-szurdokban. A Keleti-Alpok egyik leglát­vá­nyosabb szikla­szurdoka 800 méter hosszú, a végén egy 50 méter magas vízesés zúdul a mélybe. Tovább­utazás Európa egyik leghí­resebb és leglátvá­nyosabb autóútján, a Grossglockner pano­rámaúton. Az út fő látvá­nyosságai az Edelweiss csúcs környéke (Alpesi Múzeum, körpano­ráma több tucat háromezer méter feletti csúcsra), a Hochtor-hágó (2500 méter magas) és a Ferenc József-magaslat (2369 méter magas, alatta a Pasterze gleccser, szemben vele pedig a 3798 méter magas Grossglockner, Ausztria legma­gasabb hegycsúcsa).

3. nap: Werfen fellegvára, Salzburg, Hellbrunni kastély vízijátékai
Először láto­gatás Ausztria egyik leglátvá­nyosabb közép­kori várában, a nagy­szerű fekvésű Werfeni felleg­várban.
Ezután város­nézés Salzburgban. Salzburgot sokan Európa egyik legszebb városának tartják, nem érdem­telenül. Nagy hegyek között fekszik a sebes sodrású Salzach folyó partján, műem­lékei pedig párat­lanok (Dóm, Herceg­érseki palota, Ferences temp­lom, Mozart szülő­háza, Mirabell kastély és parkja stb.). A város­nézés után szabad­idő. Ezalatt az érdek­lő­dőknek lehe­tőség a Salzburg külváro­sában lévő Hellbrunni kastély meghök­kentően érdekes vízi­já­té­kainak megte­kin­tésére.

4. nap: Schafberg, St. Wolfgang, Bad Ischl
A Salzkammerguti tóvidék legszebb körpa­norá­máját adja az 1783 méter magas Schafberg. A hegy tetején állva úgy érezzük, hogy ezek a csodá­latos alpesi ta­vak szinte a lábaink alatt hevernek. Lehe­tőség a St. Wolf­gang-tótól induló fogas­ke­rekűvel felmenni a hegy­csúcs­ra. Ezután séta a bájos St. Wolfgang fa­lu­ban, a világ­hírű Michael Pacher-szárnyas­oltár meg­te­kin­té­se a búcsú­járó temp­lomban. Délután is­mer­ke­dés a Salzkammergut fővá­rosának tartott Bad Ischl-lel, ahol Ferenc József császár 60 éven keresztül a nyarait töltötte. Láto­gatás a császár kasté­lyában, melyben sok magyar vonat­kozású emlék is látható, majd a Lehár Múzeum megte­kin­tése (Le­hár Ferenc egykori lakóházában).

5. nap: Óriás jégbarlang, Königssee, Gollingi vízesés
Pihenés az Alpokban, séták a szálloda környékén.
Fakultatív program: egész napos kirándulás. A Salzach folyó völgye felett nyílik a világ egyik leg­nagyobb jégbar­langja, az Eisriesenwelt, amely­nek 1641 méter magasan lévő bejára­tának közelébe kabinos felvo­nóval lehet eljutni. A barlang bejárása idősek számára fárasztó lehet (140 méter szintkü­lönbség 80 perc alatt), de csak a pano­ráma kedvéért is érdemes felmenni.
Délután átruc­canás a Bajor-Alpokba a Königs­see-hez (Király-tó). A meredek sziklákkal határolt tó a nor­vég fjordokra emlé­keztet. Séta­ha­józás St. Bartholomä lóhere alap­rajzú zarándok­temp­lomához. Vissza­útban a szállo­dához lehe­tőség könnyű sétára a Gollingi vízeséshez.
A fakultatív program ára: 5 500 Ft + belépők (garantált indulás).

6. nap: Halleini sóbánya, Herrenchiemsee kastélya
Délelőtt láto­gatás a Halleini sóbányában (vonat a föld mélyébe, bánya­múzeum, föld alatti tavon tuta­jozás stb.), majd kirán­dulás a szom­szédos Bajor­országba, a Chiem-tóhoz. Hajózás a tavon, a tó szige­tén épült híres kastély fényű­zően beren­dezett terme­inek megte­kintése. A befeje­zetlen palotát II. Lajos bajor király épít­tette a Versailles-i kastély mintájára.

7. nap: Alpesi túra
Pihenés az Alpokban. Idegen­veze­tőnkkel lehe­tőség a szállo­da környékén könnyű túrá­zásra és egy kilátó­pont eléré­sére a szálloda mellől induló kabinos fel­vonóval.

8. nap: Gosau-tó, Hallstatt
Utazás a Salzkammerguti tóvidék talán legvad­re­gé­nyesebb tavához, a 3000 méter magas Dachstein lába­inál fekvő Gosau-tóhoz. Jó idő esetén lehe­tőség tó körüli sétára vagy kabinos felvonóval egy kilátó­pont elérésére. Tovább­utazás a Hallstatti-tóhoz, Salz­kammer­gut egyik legfestőibb város­kájába, Hall­statt­ba. A tele­pülés érde­kessége, hogy házai szorosan tapadnak egymáshoz, illetve egymás fölött sora­koz­nak, mert a hegy és a tó között csak nagyon kicsi hely van. Közös séta a városkában (gyönyörű fő­tér, a katolikus temp­lom két szárnyas­oltárral, csontház, Őstör­téneti Múzeum stb.). A szabad prog­ram után indulás haza­­felé a Keleti-Alpokon keresztül a Liezen – Semmering – Wiener Neustadt – Hegyes­halom – Győr – Tata­bánya – Budapest – Székes­fe­hérvár útvo­nalon. Haza­ér­kezés az esti órákban.

Figyelem: A napok sorrendje a múzeumok nyitva­tar­tása és az időjárás függ­vé­nyében felcse­ré­lődhet.

Kapcsolódó cikkek

» Felhőszakadás után sárlavina öntötte el az UNESCO világörökségi várost, Hallstattot - Etédi Alexa, 2013. június. 26
» Schlögener Schlinge - Hegedüs Anett, 2019. augusztus. 26
» Medve-szurdok túra: egynapos kirándulás Ausztriában - Kovács Attila, 2012. szeptember. 09
» Síelés Heiligenblutban - Hunguest Hotel Heiligenblut téli ajánlat! - Kovács Attila, 2019. november. 03
» Kiváló síszállás Ausztriában - Dorfhotel Seeleitn - Kovács Attila, 2019. október. 24
» Az első hó Karintiában - Kovács Attila, 2016. november. 19
» Túra a Dürre Wandon - Ürögi Beáta, 2014. január. 17
» Wasserloch szurdok, Ausztria - Kovács Attila, 2013. október. 24

Ez az ajánlat utazási csomagként értékesíthető.

Fakultatív programok

Egész napos kirán­dulás. A Salzach folyó völgye felett nyílik a világ egyik leg­na­gyobb jégbar­langja, az Eisriesenwelt, amelynek 1641 méter magasan lévő bejá­ra­tának köze­lébe kabinos felvo­nóval lehet eljutni. A barlang bejárása idősek számára fárasztó lehet (140 méter szint­kü­lönbség 80 perc alatt), de csak a pano­ráma kedvéért is érdemes felmenni.
Délután átruc­canás a Bajor-Alpokba a Königs­see-hez (Király-tó). A meredek sziklákkal határolt tó a norvég fjordokra emlé­keztet. Séta­ha­jó­zás St. Bartho­lomä lóhere alap­rajzú zarándok­templomához. Vissza­útban a szál­lodához le­he­tő­ség könnyű sétára a Gollingi vízeséshez. A fakultatív program ára: 5 500 Ft + belépők (ga­rantált indulás).

Ár & Jelentkezés
Alapár tartalmazza: 

Az autó­bu­szos uta­zást, a Grossglockner pano­rámaút használati díját, az 7 éj­sza­kai szállást reggelivel, az út­le­mon­dá­si biz­to­sí­tást, az ide­gen­ve­ze­tést és a felsorolt progra­mo­kat.

Alapár nem tartalmazza: 

A baleset-, betegség-, poggyászbiztosítást, belépőket.

Kötelező költségek: 

A BBP utasbiztosítás megléte utazási feltétel!

Helyszíni költségek leírása: 

Az árak tájékoztató jellegűek!

Figyelem: Az itt felsorolt múzeumlátogatásokon, sétahajózásokon stb. a részvétel nem kötelező, a helyszínen mindenki maga döntheti el, hogy részt kíván-e venni az adott programon.

Liechtenstein-szurdok EUR 5,-
Werfen fellegvára (felvonóval) EUR 13,50
Hellbrunni kastély vízijátékai EUR 10,50
Schafberg fogaskerekű EUR 36,30
Bad Ischl Kaiservilla EUR 13,50
Lehár Múzeum EUR 5,10
Óriás Jégbarlang (felvonóval) EUR 22,-
Königssee hajózás EUR 14,-
Golling vízesés EUR 2,40
Hallstatt Csontház EUR 1,50
Hallein sóbánya EUR 21,- 
Chiemsee hajózás EUR 7,70
Herrenchiemsee kastélya   EUR 10,-

Előleg: 

A teljes részvételi díj 40 %-a, mely a foglaláskor fizetendő.
Induláshoz képest egy hónapon belüli foglalás esetén már a teljes összeg fizetendő!

Hátralék: 

A részvételi díj 60%-a, mely 30 nappal az indulás előtt fizetendő.

Kiutazási forma: 
busz
Egyéb részletek
Kiutazás: 

Légkondicionált autóbusszal (WC, DVD, ital­automata). Nincs éjszakai buszozás.

Szállás: 

7 éj­sza­ka egy 3 csil­la­gos szálloda 2-3 ágyas, kényelmes, szép szobáiban (fürdőszoba, erkély, tv, telefon). A szálloda Salzburgtól délre ta­lál­ható, egy csodálatos fekvésű alpesi falu­ban, 900 méteres tengerszint feletti ma­gas­ság­ban, 2500 méteres hegyek között.
Egyágyas elhelyezés felár ellenében kérhető.

Étkezés: 
A részvételi díj reggelis ellátást tartalmaz. Felár ellenében félpanziós ellátás igényelhető.
Vízum: 
Magyar állampolgárok érvényes, új típusú személyi igazolvánnyal vagy érvényes útlevéllel utazhatnak.
Biztosítás: 
Az út teljes időtartamát lefedő biztosítás megkötése utazási feltétel. Irodánkban van lehetőség kedvezményes baleset, betegség poggyászbiztosítás megkötésére.
Vélemények, értékelések
4.6
1 értékelés alapján
Szervezés értékelése
4.0
Program értékelése
5.0
Szállás értékelése
5.0
Túravezetők értékelése
5.0
Utazás értékelése
4.0
Debrecen
4.6
Eddigi életünk legjobb idegenvezetőjét ismerhettük meg az személyében,aki nagyon komolyan felkészült az útra,minden kérdésre válaszolt, igazan segítőkész volt bármilyen probléma is merült fel.
Emellett a program nagyon nagyon tetszett nekünk, néhol azonban több szabadidőre lett volna szükség, nagyon rohanós hangulata volt egy két helyen a kirándulásnak.
A Barbarahof szálloda igazán különleges helyen található az Alpokban már a kilátás is megért volna egy misét, de a személyzet is rendkívül szimpatikus és segítőkész volt velünk szemben !
Nagyon köszönjük a lehetőséget !
Írjon véleményt Ön is!
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!