Püréné hegye- a Pireneusok

Egy alkalommal Herkules Bebrüx király udvarában szállt meg. Az esti lakomán elfogyasztott bor és a kéj utáni vágy felkorbácsolta énjének sötét oldalát, s visszaélve az udvar vendégszeretetével, megerőszakolta Pürénét, a király lányát.

A szépséges nimfa egy kígyónak adott életet, majd szégyenében, és apja haragjától tartva az erdőbe menekült, ahol a vadállatok vetettek véget életének.

Amikor a kijózanodott Herkules szörnyű tette tudatára ébredt, sziklákból méltó sírboltot emelt szerelmének. Tehetetlen elkeseredettségében addig-addig halmozta az óriási köveket, amíg azok egy hatalmas hegyláncot nem alkottak. A hegy ma is Herkules fájdalmas kiáltását visszhangozza: Püréné! Püréné! Püréné!... A modern kor geológusai bizonyára csak mosolyognak azon, ahogy a görög mitológia magyarázza az Eurázsiai-hegységrendszerhez tartozó Pireneusok kialakulását. De ha a tudós szerepét levetve bakancsot vesznek, s felküzdik magukat egy-egy csúcsára, ők is megértik és átérzik a mítosz üzenetét: a fékevesztett erők egyszerre pusztító és teremtő erejét. A vad indulatok ugyan már lecsitultak, de az eredményük örök: a tájat ma is Püréné szépsége ragyogja be. Akár Herkules, akár a geológiai folyamatok érdeme, a díszlet tökéletes a túrához. Egész napos programunk első felvonása a több száz méteres sziklafalak által szegélyezett Gavernie-cirkuszvölgyben játszódik. Hűvös még a reggel, amikor menetkészre igazítjuk magunkon a ruházatot és a felszerelést. A Napnak még csak fénye van, de ereje még nincs, így beletelik egy kis időbe, amíg a teljesen vízszintes, majd enyhén emelkedő úton gyalogolva bemelegszünk. A völgy árnyékban lévő félköríves végét szépen koszorúzzák a kisebb-nagyobb vízesések, amelyek robaja egyre áthatóbb lesz, ahogy közelítünk a színpad felé. Kétségtelen, hogy a világ objektív megismeréséhez szükség van a statisztikai adatokra, amelyek közül leginkább a legek ragadják meg az ember képzeletét. Nos, a Gavernie-cirkuszvölgy is büszkélkedhet eggyel: a Grande Cascade vízfüggönye 240 méter magasról zuhan alá a mélybe, s ezzel az első helyet vívja ki számára a legnagyobb európai vízesések listáján. Mivel a „nézőtér” minden pontjáról kitűnő rálátás nyílik a „színpadra”, gyaloglás közben is van időm megfigyelni a „díszlet” eme legimpozánsabb elemét. Nem a szépsége nyűgöz le: nincs menyasszonyi ruhaként elterülő széles szoknyája, s türkizszínben pompázó tavacska sem öleli keblére. De nem is illene ehhez a hegyhez egy romantikus zuhatag, hiszen itt valóban az erőé a főszerep. A sziklafal tövében felerősödő, mély hangú robaj jelzi a feltartóztathatatlan erőt, a nagy sebességgel lezúduló vízcseppek pedig milliónyi pici darabra porladva pattannak szanaszét a levegőben, vékony, hűvös páraréteggel vonva be bőrünket és ruhánkat. Miután a fényképezőgépem biztosította összes beállítási lehetőséget kipróbálva egy egész albumra való fotósorozatot készítek, szép lassan elindulok visszafelé én is a többiek után. Útközben többször megállok, hátranézek, és figyelem, ahogy az egyre magasabban járó Nap egyre szélesebb fénypászmával biztosítja a természetesen amfiteátrum színpadának fényét. Szívem szerint megvárnám, amíg az egész színpad fénybe borul, de sietni kell, mert kezdődik túránk második felvonása. Ezzel együtt a színpad is átrendeződik, a díszlet is megváltozik. A völgyet magunk mögött hagyva a látóhatárt már nem rövidítik le óriási sziklafalak: a felfelé kanyargó ösvényen haladva kitárul a világ, s a hegy egyre többet mutat időtlen szépségéből. A hullámzó, tagolt domborzati formák nem hagyják pihenni a szemem, vezetik a tekintetem, hogy újabb és újabb vonulatokat, csúcsokat pillantsak meg. A lábaim pedig szinte önként követnék a szemem által kijelölt száz meg száz irányt. De konkrét úti célunk van: a Petit Piméné elérése, így az ábrándozás helyett igyekszek a valóságra koncentrálni. Szinte alpesi idillt idéz az elém táruló látvány: a távoli, vad hegyek előterében egy füves dombocska zöldellik, rajta békésen legelésző tehenek élvezik a szép napsütéses délelőttöt. Felettük fehér bárányfelhők úsznak a kék égen, sötét árnyékokat rajzolva a hegy oldalára. A vizuális látvány kiegészítéseként pedig kolompolás hangját hozza felém a szél. Mindez együtt már–már az utcai kirakodóvásárokon és a plázák előcsarnokában árult, természetellenesen tökéletesre festett giccses képek hangulatát keltené, ha a tájat nem koronáznák mindenfelől meghódíthatatlannak tűnő, vad gerincek és csúcsok. Ahogy folytatom a szemlélődést, a túraösvény másik oldalán hirtelen megakad a szemem a Roland-hágón. Nem lehet nem észrevenni, különös alakja olyan, mint a tökéletes fogsor hiányzó foga: éppen a hiánya hívja fel a figyelmet a létezésére. A hely valós történelmi esemény szemtanúja volt: Nagy Károly 778-as spanyolországi hadjárata idején Roland lovagot, Bretagne főispánját itt mészárolták le katonáival együtt a baszkok. Később személyét használták fel a középkori új emberideál megteremtéséhez, amelynek elterjedésében fontos szerepet játszott a lovag hőstetteit megörökítő első francia történeti költemény, a Roland-ének. Még békeidőben, modern túrafelszerelésben sem egyszerű vasárnapi séta a hágó megjárása, így amikor képzeletben visszarepülök 1200 évet a múltba, élénken látom magam előtt a nehéz hadi ruházatba öltözött hősöket, amint a hágó felé küzdik magukat a hegyen. Mi is haladunk felfelé az egyenletesen emelkedő ösvényen. Az Espuguettes menedékház tetején megcsillanó napfény egyúttal egy kis reménysugár is, hogy megpihenhetünk a túra legnehezebb szakasza előtt. Jólesik a meleg fűben heverészni, vajas kekszet eszegetni, és a fenséges hegyeket nézegetni, de hamarosan indulni kell tovább: kezdődik túránk harmadik felvonása, ami a legtöbb nehézséget tartogatja számunkra. Még hatszáz méter szintkülönbséget kell leküzdeni az egyre meredekebbé és úttalanabbá váló emelkedőn, hogy elérjük Petit Piméné 2656 méter magas csúcsát. Miközben felfelé kapaszkodunk, még sokáig hallom a hangyaméretűvé zsugorodó tehenek kolompolását, de mivel a hegy magasságával egyenes arányban a fáradtságom is nő, az idilli hangulat helyett egyre inkább Roland lovag küzdelmeivel tudok azonosulni. Szerencsére azonban a hegy, s egyúttal a túra tetőpontján nem az ellenség kardja, s vele együtt a vereség, hanem a győzelem mámorító érzése, s egy páratlan jutalom fogad minket: a Pireneusok Franciaországhoz és Spanyolországhoz tartozó vonulatainak 360 fokos körpanorámája! Vadul nyomogatom a fényképezőgépem exponáló gombját, arra gondolván, hogy itt egyszerűen lehetetlen rossz fényképet készíteni, és még lehetetlenebb elegendő mennyiséget fotózni. Izgatott alkotómunkám abbamarad, amikor a túravezető öt perc néma csendet rendel el. Leülök a többiek közé, s miközben bámulok az egyre újabb és újabb hegycsúcsokat elém táró messzeségbe, szép lassan lenyugszok, és megértem, hogy ezt a csodálatos tájat leginkább így, csendben létezéssel tudom a szívembe és az emlékeimbe zárni. A Petit Piméné a túra tetőpontja, de nem végpontja. A befejezésig körülbelül 1500 méter szintereszkedés vár még ránk, így a jól megérdemelt csúcscsoki elfogyasztása után indulunk is lefelé a meredek lejtőn. Sok ereszkedés, majd egy kis emelkedés után elérjük a 2430 méter magasan fekvő Hourquette d’Alans-hágót. Itt megállunk még egy kis időre, gyönyörködünk a mindkét oldalon látható hatalmas hegyekben, s egy másik cirkuszvölgy, a Cirque d’Estaubé panorámájában. Lefelé menet több kecskét és tehenet is látunk legelészni, s néhol egy-egy színes virág is szegélyezi az ösvényt. Hosszú az út, mégsem jut eszembe az órámat nézni. Nincs is rá szükség, hiszen a szemközti hegyoldalon egyre magasabbra kúszó árnyék minden svájci szerkezetnél pontosabban és érzékletesebben mutatja az idő múlását. Nincs még ugyan sötét, amikor a völgy aljába érünk, de a nappal markáns fénye lassan átadja helyét a leszálló est lágyabb, titokzatosabb színeinek. Mi is érezzük, hogy a túra hamarosan véget ér: a napi teljesítménytől és az egyelőre még feldolgozatlan élményektől fáradtan, de felszabadult boldogságban lépkedünk túránk végpontja, a Lac de Gloriettes víztározója felé. S ekkor történt valami, amire senki nem számított: mint egy rosszul megírt színdarabban, amikor bonyodalom közvetlenül a végkifejlet előtt következik be. A Lac de Gloriettes mesterségesen kialakított kis tavát már messziről jól lehet látni. A tiszta vízben pompásan tükröződnek a környező hegyek robusztus sziklatömbjei. Ahogy haladunk a tavat lezáró gát felé, a lemenő Nap sugarai egyre színesebbre festik a szemközti hegyet, s a hegy tetején pihenő felhőket. Mire elérjük a gátat, már szürkül. Rajtunk kívül senki nem jár erre, így nem tűnik fel, hogy a gáton egy lélek sincs. Csak amikor szeretnénk a túlsó partra átjutni, derül ki, hogy a gát másik végét átépítik, részben lebontották, ezért ideiglenesen lezárták, nem lehet rajta közlekedni. Márpedig valahogy le kell jutnunk a műútra. Szerencsére a gát oldalában észreveszünk egy csapást, amelynek megléte bizonyítja, hogy korábban más túrázók is kénytelenek voltak az alternatív „lehetőséget” igénybe venni. A lejtő igen meredek, s ki a via ferrata utakon szerzett tapasztalatát kamatoztatva próbál leereszkedni, ki a kevésbé elegáns megoldásban bízva igyekszik súlypontját minél közelebb tartani a talajhoz. Több-kevesebb nehézség árán, de végül mindenki szerencsésen és épségben érkezik a műútra. A nem várt kaland igazi katarzisélményként tette fel a koronát az amúgy is tökéletes túrára. Első komolyabb találkozásom a Pireneusokkal olyan volt, mint a jó előétel: meghozta az étvágyam a főfogásokhoz.

Írta és fotózta: Trapl Szilvia

Szűrők
pl. Ciprus, Bécs, Balaton stb...
Indulás ideje:
Naptár

Utazási ajánlatok

» 4 napos városlátogatás Madridban - Hotel *** - 4 nap
» 4 napos városlátogatás Madridban - Hotel **** - 4 nap
» 4 napos városlátogatás Barcelonában - Hotel *** - 4 nap
» 4 napos városlátogatás Barcelonában - Hotel **** - 4 nap
» 5 napos városlátogatás Madridban - Hotel *** - 5 nap

Szállás ajánlatok

» Hotel Reymar Playa *** Malgrat de Mar 146.929 Ft/főtől - Spanyolország / Európa / Costa Brava / Malgrat de Mar
» Hotel Bon Repos *** Calella 162.139 Ft/főtől - Spanyolország / Európa / Costa Brava / Calella
» Hotel Esplai *** Calella 157.069 Ft/főtől - Spanyolország / Európa / Costa Brava / Calella
» Hotel Sorra Daurada Splash **** Malgrat de Mar 167.209 Ft/főtől - Spanyolország / Costa Brava / Santa Susanna / Malgrat de Mar
» Hotel Mont Rosa *** Calella 167.209 Ft/főtől - Spanyolország / Európa / Costa Brava / Calella

Információs oldalak

» Spanyolország látnivalói
» El Camino de Santiago zarándoklat - látnivalók, érdekességek, hasznos információk
» Utak Március 15. idejére
» Buszos körutazások Spanyolországban
» Hétvége Barcelonában
» Tengerparti Nyaralás - 2015
» 4 napos utazások
» Hosszú hétvége

Cikkeink

» Barcelona hangulata - Kovács Attila
» A Guell Park, Barcelona - Kovács Attila
» Ibiza tengerpartján - Kovács Attila
» Extrém séta, El Camino del Rey - Kovács Attila
» El Teide: a Hegy - Kovács Attila
Feliratkozás kategória értesítésreBezár

Iratkozz fel kategória értesítő listánkra és értesülj az általad választott kategória legújabb indulásairól, akcióiról!

Segíthetünk?Bezár
Kérjen ajánlatot!
Megkeressük Önnek a legjobb árat.
Kollégáink segítenek munkaidőben.
+36 1 5013490
Küldjön magának emlékeztetőt
e-mailben!